Materiaalitoimitukset työmaille

  • Ohjelmisto pilvipalveluna
  • Kytkettävissä yrityksen ERP-järjestelmään
  • Skaalautuva

Materiaali- ja logistiikkakulut ovat suurin kuluerä laitosprojekteissa. Kansainvälisissä investointihankkeissa on jopa satoja tavaran toimittajia. Perinteisesti ostotilaus- ja toimitustiedot liikkuvat projektiosapuolten välillä sähköpostitse, puhelimitse ja Excel-tiedostoina. Toimitusten seuranta on manuaalista ja pitkälti riippuvaista projektitiimin jäsenten muistista. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa kukaan ei tiedä missä tuotteet ovat ja vähäisiä resursseja käytetään hukkuneiden ja myöhässä olevien tuotteiden paikantamiseen. Työmaiden haasteena on työmaan varastokirjanpito ja tuotteiden löytäminen oikea-aikaisesti asennukseen.

Material Handling System (MHS) on kehitetty ratkaisemaan nämä ongelmat. MHS tarjoaa modernin työkalun laiteprojektien materiaalitoimitusten hallintaan. Se kattaa koko logistisen ketjun hankinnoista työmaalla tapahtuviin asennuksiin asti. Järjestelmä on kehitetty projektipäälliköille, projekti-insinööreille, materiaalitoimittajille, huolitsijoille ja työmaahenkilöstölle. Järjestelmä tarjotaan pilvipalveluna, eikä se vaadi ohjelmistoasennuksia. MHS:sää voidaan käyttää tietokoneilla sekä mobiililaitteilla. Vakiona myös tuki nimikkeiden langattomalle tunnistamiselle esimerkiksi QR-koodien kautta.

Toiminnan tehokkuus. Kun kaikilla projektin osapuolilla on käytössä sama tietokanta materiaalin toimituksiin liittyen, poikkeamat havaitaan ja voidaan korjata ajoissa. Täten varmistetaan että projektin rakennusaikataulu toteutuu.

Joustava, visuaalinen ja helppokäyttöinen – näin MHS:n käyttäjät ovat kommentoineet järjestelmää. Järjestelmä sisältää kaikki toiminnot ja tiedot, joita tarvitaan tehokkaaseen materiaalinhallintaan.

Material Handling System on ollut käytössä investointiprojekteissa vuodesta 2003 alkaen. Ohjelmiston ominaisuudet on kehitetty uusimmalla teknologialla yhteistyössä johtavien suomalaisten laitosprojektiyritysten kanssa.

Projektit ja hankinnat

Materiaalitoimitukset projekteille. Lue lisää…

Lähetysten koordinointi

Projektitoimitusten hallinta. Lue lisää…

Toimitukset alihankkijoilta

Tarkka tieto toimituksista. Lue lisää…

Työmaan varastotoiminnot

Sähköiset raportit Verottajalle. Lue lisää…

Mobiili kenttätyö

Mobiiliratkaisut materiaalihallintaan. Lue lisää…

Digitaalisuus ja RFID

Sovella RFID teknologiaa. Lue lisää…
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten tilaan järjestelmän?

Tilaa niin kuin parhaaksi näet:

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin. Voit myös pyytää yrityksenne tarpeisiin räätälöidyn tarjouksen.

Millaiset ovat sopimusehtonne?

Noudatamme tietotekniikka-alan yleisiä sopimusehtoja (yleiset sopimusehdot: IT2018). Perussopimuksessa hinnoittelumme perustuu 12kk sopimuskauteen, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Alv 0%.

Mikä on SaaS-palvelu?
SaaS (Software as a Service) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijasta. Käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan. Asiakaskohtaisia tuotantoympäristöjä ei ole, vaan sama tuotantoympäristö palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. Asiakkaat käyttävät SaaS-ohjelmistoa Internet-selaimella, joten ohjelman käyttöönotto on käyttäjille helppoa. LogiNets Oy:n palvelut tarjotaan SaaS-mallilla. Erillisiä ohjelmistoasennuksia ei tarvita, joten palveluiden käyttöönotto on helppoa.

Tarvitsetteko apua järjestelmän valintaan?

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme tekee ilmaisen tarvekartoituksen.

Pin It on Pinterest