Digitaalisuus ja RFID

Digitaalisuus ja RFID

RFID (Radio Frequency Identification) teknologia on ollut käytössä teollisuudessa menestyksellisesti jo useita kymmeniä vuosia. Yritysten tietojärjestelmien ja prosessien siirtyessä yhä enenevissä määrin verkkoon, RFID teknologia tarjoaa oivan mahdollisuuden yhdistää fyysinen maailma ja tietojärjestelmät.

Oivia kohteita soveltaa RFID teknologiaa teollisuudessa ovat mm.:
– työmaiden kulunvalvonta
– kiinteistöhuoltoyhtiöiden tehtävien ja työajanseuranta kiinteistöissä
– varastohallinta
– materiaalilogistiikka
– tuotteiden automaattinen tunnistaminen

RFID teknologian etuja teollisuudessa ovat mm.:
– virheetön nimikkeiden tunnistaminen
– toimintojen automatisointi
– prosessien virtaviivaistaminen
– reaaliaikainen tiedon käsittely
– tietoturvallisuus

Ensimmäiset RFID teknologiaan perustuvat ratkaisut LogiNets toimitti teollisuuteen vuonna 2004.

Pin It on Pinterest