fbpx

Projektit ja hankinnat

Projektit ja hankinnat

Haasteena projekteissa on, että materiaalitoimitukset työmaalle tulevat lukuisilta eri toimijoilta. Kansainvälisissä projekteissa, missä etäisyydet ovat myös pitkiä, haasteet korostuvat entisestään. Projektien aikataulut ovat myös tiukkoja ja asiakkailla on tiukkoja vaatimuksia materiaalitoimitusten dokumentoinnin osalta. Materiaalivirtojen ollessa suuret, toimitusten koordinointi ja hallinnointi manuaalisin menetelmin vie paljon aikaa ja on riskitekijä projektin aikataululle.

Material Control -järjestelmä tarjoaa nykyaikaiset työkalut projektitilausten julkaisuun ja hallintaan projektiverkostoissa. Tilaukset voidaan julkaista hankkivan organisaation toiminnanohjausjärjestelmän kautta, taikka syöttää järjestelmään selainpohjaisesti.

Tilausten julkaisun jälkeen alihankkijaa tiedotetaan uudesta tilauksesta sähköpostitse. Tämän jälkeen alihankkija vahvistaa tilausriveille toimitusajan ja täydentää muut mahdolliset lähetyksiin liittyvät puuttuvat tiedot.

Tarvittaessa alihankkija voi myös purkaa tilausrivit vastaamaan lopullisia toimitusrivejä. Esimerkkinä mainittakoon, että päämiehen tilauksessa on vain yksi tilausrivi ’moottoriyksikkö kuvan D9213981 mukaisesti’. Tällöin alihankkija määrittelee kyseisen tilausrivien alle kaikki moottoriyksikköön liittyvät toimitusrivit.

Usein projekteissa on myös tiukat vaatimukset esim. lähetysdokumenttien sisällön, ulkomuodon ja kielen osalta. Material Control -järjestelmässä voidaan määritellä kaikille toimitukseen liittyville dokumenteille omat projektikohtaiset dokumenttipohjansa, jolloin kaikki projektiin tulostettavat asiakirjat noudattavat ennalta määriteltyjä pohjia.

Pin It on Pinterest