Asiakaspalvelua ja tiedonvälitystä kaikille osapuolille

Asiakaspalvelu

Digitalisointi tehostaa tiedonvälitystä asiakkaan, asiakaspalvelijan, työnjohdon, huoltomiesten, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien välillä. VALPAS-järjestelmän avulla asiakkaita on mahdollista palvella paremmin ja tehokkaammin.

Kun asiakas tekee työpyynnön tai vikailmoituksen sähköisellä lomakkeella, kulkeutuu tieto huoltoyhtiön kautta tai suoraan huoltomiehen puhelimeen. Asiakas pysyy automaattisten sähköpostikuittausten avulla ajan tasalla viankorjauksen etenemisestä ilman, että hänelle siitä erikseen ilmoitetaan. Automaattiviestit lähetetään työpyynnön tilan ja tehtyjen kuittausten perusteella esim. ” työpyyntö vastaanotettu/työ on aloitettu/työ on valmistunut”.

Asiakkaiden käyttöön voidaan kytkeä huoltokohteelle oma Internet-sivusto. Sivustoilla voidaan jakaa huoltotiimin yhteystiedot, julkaista huoltokohdetta koskevia tiedotteita, jättää ja seurata työpyyntöjä sekä jakaa tietoa esim. autopaikoista ja saunavuoroista. Sivustolla on myös käyttäjille oma ilmoituskanava.

Sivustojen kautta myös muut sidosryhmät kuten kiinteistöpäälliköt, hallituksen jäsenet sekä isännöitsijät voivat seurata reaaliaikaisesti huoltosopimusvelvoitteiden suorittamista. Värikoodatut visuaaliset huoltokirjanäkymät helpottavat mahdollisten poikkeamien havaitsemista ajallaan, ja niihin puuttumista. Sivustoilla voidaan myös seurata kiinteistöstä tulleiden työpyyntöjen määrää, luoda itse uusia, seurata kulutuslukemia sekä lukea kiinteistöön liittyviä tietoja, dokumentteja ja tiedotteita.

Pin It on Pinterest

Share This