Huoltokirja, energiaseuranta ja konekortit

Huoltokirja, energiaseuranta ja konekortit

Sähköinen huoltokirja tukee huoltokohteen käyttöikätavoitteiden mukaista kustannustehokasta hoitoa, huoltoa ja kunnossapitoa. Huoltokirjaohjelmiston avulla varmistetaan, että asiakassopimuksissa määritellyt huoltotehtävät tulevat suoritetuksi sovitun jaksotuksen mukaisesti. Ohjelmiston ensisijaisia käyttäjiä ovat työnjohto ja huoltomiehet.

Visuaalinen, monipuolinen ja reaaliaikaisesti päivittyvä kohdekohtainen huoltokirjaohjelmisto julkaisee sopimustehtävät huoltomiehille asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Työnjohto voi seurata helposti töiden edistymää vuositason näkymässä, jossa tehtävien tila esitetään värikoodein. Huoltokirjoja voidaan luoda manuaalisesti yrityksen perusnimikkeistöstä, kopioida muista huoltokohteilta tai tuoda Excel -tiedostosta.

Huoltokirja on myös arvokas tietolähde esim. kiinteistön omistajille, isännöitsijöille, huoltoyrityksille sekä tilojen käyttäjille. Hyvin laadittu huolto-ohjelma tukee kohteen huoltoa, energiatehokkuutta, korjaustoimintaa sekä alentaa pitkän aikajänteen elinkaarikustannuksia.

Sähköinen laiterekisteri luo hyvän pohjan ennakoivaan laitehuoltoon ja huoltokäyntien optimointiin. Konekorteilla määritellään tyyppikohtaiset tekniset tiedot, sijainnit, palvelualueet, valmistajan ja varaosien tiedot. Konekorttitiedot eri laiteryhmille voidaan luoda helposti yrityksen tarpeiden pohjalta. Laitekohtainen huoltokalenteri ja laitetyyppikohtaiset tarkistuslistat varmistavat asiakassopimuksen mukaisen huollon.

Energiaseurannan avulla seurataan kiinteistön energiakulutusta huoltokirjassa määritellyllä jaksotuksella. Yleensä seurataan sähkön, veden ja kaukolämmön kulutusta. Energiaseurannassa verrataan nykyistä energiankulutusta aikaisempiin jaksoihin. Energiaseuranta tuo esille poikkeamat normaaliin kulutukseen verrattuna esimerkiksi laiterikkojen tai virheellisten säätöjen vuoksi. Lukematiedot voidaan syöttää mobiilisti suoraan kentältä tai toimistossa.

Pin It on Pinterest

Share This