Huoltokirja ja energiaseuranta

Huoltokirja, energiaseuranta ja konekortit

Sähköinen huoltokirja tukee huoltokohteen käyttöikätavoitteiden mukaista kustannustehokasta hoitoa, huoltoa ja kunnossapitoa. Huoltokirjaohjelmiston avulla varmistetaan, että asiakassopimuksissa määritellyt huoltotehtävät tulevat suoritetuksi sovitun jaksotuksen mukaisesti. Ohjelmiston ensisijaisia käyttäjiä ovat työnjohto ja huoltomiehet.

Visuaalinen, monipuolinen ja reaaliaikaisesti päivittyvä kohdekohtainen huoltokirjaohjelmisto julkaisee sopimustehtävät huoltomiehille asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Työnjohto voi seurata helposti töiden edistymää vuositason näkymässä, jossa tehtävien tila esitetään värikoodein. Huoltokirjoja voidaan luoda manuaalisesti yrityksen perusnimikkeistöstä, kopioida muista huoltokohteilta tai tuoda Excel -tiedostosta.

Huoltokirja on arvokas tietolähde esim. kiinteistön omistajille, isännöitsijöille, huoltoyrityksille sekä tilojen käyttäjille. Hyvin laadittu huolto-ohjelma tukee kohteen huoltoa, energiatehokkuutta, korjaustoimintaa sekä alentaa pitkän aikajänteen elinkaarikustannuksia. Huoltokohteelle voidaan avata oma VALPAS-sivusto sidosryhmille kuten kiinteistöpäälliköille, hallituksen jäsenille sekä isännöitsijöille, jotka voivat seurata sivustolta reaaliaikaisesti huoltosopimusvelvoitteiden suorittamista. Värikoodatut visuaaliset huoltokirjanäkymät helpottavat mahdollisten poikkeamien havaitsemista ajallaan, ja niihin puuttumista. Sivustoilla voidaan myös seurata kiinteistöstä tulleiden työpyyntöjen määrää, luoda itse uusia, seurata kulutuslukemia sekä lukea kiinteistöön liittyviä tietoja, dokumentteja ja tiedotteita.

Energiaseurannan avulla seurataan kiinteistön energiakulutusta huoltokirjassa määritellyllä jaksotuksella. Yleensä seurataan sähkön, veden ja kaukolämmön kulutusta. Energiaseurannassa verrataan nykyistä energiankulutusta aikaisempiin jaksoihin. Energiaseuranta tuo esille poikkeamat normaaliin kulutukseen verrattuna esimerkiksi laiterikkojen tai virheellisten säätöjen vuoksi. Lukematiedot voidaan syöttää mobiilisti suoraan kentältä tai toimistossa.

Pin It on Pinterest