Laiterekisteri ja huollon tarkistuslista

Laiterekisteri ja huollon tarkistuslista

Sähköinen laiterekisteri luo hyvän pohjan ennakoivaan laitehuoltoon ja huoltokäyntien optimointiin. Yhteinen laitetietokanta helpottaa myös tiedon jakamista ja hyödyntämistä eri osapuolten välillä niin laitetietojen kuin myös huoltohistoriatietojen osalta.

Valpas laiterekisteri skaalautuu:

Laitekorttia luotaessa laiterekisteriin voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja:

  • laitteen perustiedot (sarjanumero, tyyppikoodi)
  • tunnistetiedot visuaalista ja automaattista tunnistamista varten
  • laitteen tekniset ominaisuudet
  • hankintatiedot
  • toimittajatiedot (toimittajan valmistusnumero, toimittajan nimi, toimittajan yhteystiedot)
  • sijaintitiedot kentällä
  • viitetiedot dokumentaatioon
  • sopimustiedot (takuuaika, mahdolliset palvelusopimukset ym.)
  • varaosatiedot

Laitekortin sisältö voidaan muokata laitetyyppikohtaisesti yrityksen omien tarpeiden pohjalta.

Huoltohistoriatieto tallentuu luonnollisesti automaattisesti jokaisen määräaikaishuollon sekä vikakorjauksen yhteydessä myös laitekortille. Huoltohistoriatietoa voidaan hakea helposti laitteen sarjanumeron tai asiakkaan nimen avulla.

Määräaikaishuoltojen aikataulutus ja seuranta

Laitekortteja luotaessa voidaan laitteille jaksottaa määräaikaishuoltokäynnit. Huoltomiehille työt julkaistaan, kun on seuraavan huollon aika. Visuaalisten näkymien avulla työnjohdon on helppo seurata, että huollot tulevat suoritetuiksi sopimusvelvoitteiden mukaisesti ajallaan.

Sähköinen huollon tarkistuslista

Systemaattista määräaikaishuollon suorittamista helpottaa laitetyyppikohtainen huollon tarkistuslista. Tarkistuslistoja on mahdollista luoda laitteen tyypin mukaan ja ryhmittely voi olla esimerkiksi visuaalinen, mekaaninen, voitelut, kalibrointi, lopputestit. Tarkistuksen lopuksi voidaan kirjata huomioita tulevista korjaustoimenpiteistä seuraavaa huoltoa varten valokuvien kera.

Haluttaessa huoltokäynnin lopuksi Valpas lähettää automaattisesti asiakkaalle sähköpostitse huoltoraportin suoritetuista toimenpiteistä ja havaituista huoltotarpeista.

Pin It on Pinterest