Mobiili kenttätyö ja prosessien digitalisointi

Mobiili kenttätyö

Huollon prosessien digitalisointi tehostaa tiedonvälitystä asiakkaan, asiakaspalvelun, työnjohdon, huoltomiesten sekä alihankkijoiden välillä. Prosessien digitalisointi mahdollistaa myös entistä suoraviivaisemmat toimintatavat ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen eri toimijoiden välillä. Tässä mobiilipalvelut ovat keskeisessä roolissa.

Valpas-järjestelmän mobiilipalvelua voi käyttää päätelaiteriippumattomasti Mobile Webillä tai Android-sovelluksella. Huoltomiehellä on selkeä työlista, josta on helppo aloittaa töitä ja kuitata työselostuksen kera valmiiksi. Töitä voi varata, kommentoida, niihin voi liittää kuvia, kirjata tunnit ja käytetyt materiaalit sekä kirjata mittarilukemia. Uusia töitä voi myös luoda ja selata jo tehtyjä töitä asiakaskohtaisesti. Tarvittaessa huoltomies voi myös siirtää työn alihankkijalle.

Esimerkki Valppaan käytöstä: Asiakas havaitsee, ettei lämmitysjärjestelmä toimi asianmukaisesti. Hän ilmoittaa mobiililaitteellaan vian huoltoyhtiön Internet-sivuston kautta. Kohdetta hoitava huoltomies saa ilmoituksen kännykkäänsä uudesta kiireellisestä tehtävästä. Huoltomies ajaa kohteelle, arvioi vaurion, ja tilaa LVI-yrityksen edustajan paikalle. Sopimuskumppani ottaa työn vastaan tabletillaan ja kuittaa sen, kun vika on korjattu. Asiakkaalle työn vaiheista lähetetään tilanneviestit automaattisesti. Työnjohto hyväksyy työn ja laskuttaa tehdyt tunnit sekä materiaalit huoltosopimuksen mukaisesti.

Yllämainittu käyttötapaus kuvastaa hyvin tyypillistä digitalisoitua huoltoprosessia. Siinä on käytetty hyvin monimuotoisesti erilaisia mobiiliratkaisuja tiedon välityksessä osapuolten välillä. Monikanavaisuus edesauttaa vuorovaikutusta eri osapuolten välillä.

Valittaessa mobiiliratkaisuja huoltomiehille, tulee miettiä mm. seuraavia asioita:
– mitä toimintoja mobiilisovelluksella halutaan suorittaa (vikatöiden- ja määräaikaistehtävien ohjaus, materiaalihallinta,  energiaseuranta, kohteen tiedot, kalenteri, käyttöpäiväkirjat, valokuvat ym.)
– käytettävissä olevat päätelaitteet
– tuleeko kuittausten olla paikkasidonnaisia (GPS sijaintitieto)
– miten sovellutusta halutaan käyttää (selainpohjaisesti, erillinen sovellus)
– onko tarvetta ajoneuvoseurannalle tai työajanseurannalle

LogiNets on toimittanut yli kymmenen vuoden ajan mobiiliratkaisuja teollisuusyrityksille. Avustamme mielellämme mobiiliratkaisujen valinnassa. Yllä mainitut käyttötapaukset ovat meille arkipäivää.

Pin It on Pinterest