Varastonhallinta ja vakiomyyntinimikkeet

Varastonhallinta

Huollon prosessien digitalisoinnin myötä myös myyntinimikkeiden ja varaston hallinnan merkitys korostuu. Huoltomiehet tarvitsevat työkohteilla paljon tarvikkeita ja varaosia, joiden tulee löytyä oikea-aikaisesti, ja niiden kirjaamisen tulee olla helppoa töiden kuittauksen yhteydessä laskutusta varten. Tyypillisiä saavutettuja etuja käyttöönotoissa ovat olleet laskutuksen ja varaston kierron nopeutuminen, läpinäkyvyys saldotietojen osalta sekä tarkka kannattavuuden seuranta.

Myynti- ja varastonimikkeiden hallinta

Nimikerekisteriin vakioidaan myyntinimikkeet tai varastotuotteet ja määritellään niiden osto- ja myyntihinnat. Nimikkeet voivat olla tuotteita ja palveluita, joita myydään asiakkaille tai tarvikkeita, joita käytetään huoltokäynneillä.

Valpas-järjestelmässä nimikerekisteriä voidaan hyödyntää työpyyntöjen luonnin sekä hyväksynnän yhteydessä, lisäämällä haluttuja nimikkeitä työlle. Tämän lisäksi, kun huoltomies on kirjannut käytetyt tarvikkeet jo työkohteella, voidaan tehdyt työt, kilometrikorvaukset ja materiaalit laskuttaa helposti työn hyväksynnän yhteydessä. Yhtenäinen nimikkeistö myös antaa hyvän pohjan kannattavuuden seurantaan.

Valppaaseen on mahdollista tuoda toimialakohtaisia vakionimikkeistöjä kuten esimerkiksi kiinteistönpitoon kehitetty RT 10-10968 tai LVI-tukkurien nimikeluetteloja. Järjestelmään voi myös luoda asiakaskohtaisia hintalistoja.

Varastonhallinta ja tarvikkeiden saldot

Tehokas varastonhallinta tehostaa huollon toimintaa. Kun jokainen varastoitava tuote, osa tai komponentti kirjataan nimikkeenä varaston rekisteriin, päivittyvät saldotiedot reaaliaikaisesti töiden kuittauksen ja hyväksynnän yhteydessä. Valppaaseen perustetaan päävarasto sekä haluttaessa autokohtaiset varastot. Nimikkeiden varastopaikat ja saldot määritellään luonnin yhteydessä.

Huoltomies saa päätelaitteellaan ajantasaisen tiedon eri varastojen tilanteesta. Hän voi esimerkiksi tarkistaa löytyykö tuotetta päävarastolta tai ottaa tuotteen toisen huoltomiehen autosta. Näin vältytään turhilta ostoilta. Kun työpyynnön käsittelyn yhteydessä kirjataan työhön käytetyt tarvikkeet mobiililaitteella, päivittyvät varastosaldot automaattisesti käytettyjen tarvikkeiden osalta haluttaessa myös taustajärjestelmään.

Huollon työnjohdon ja huoltomiesten tarpeisiin suunniteltujen varastotoimintojen lisäksi Valppaasta löytyvät myös normaalit varastohallinnan toiminnot. Näitä ovat muun muassa tavaroiden vastaanotot, saldopäivitykset ja keräilylistat.

Myyntinimikkeistön ja varaston perustaminen Valpas-järjestelmään ei ole työlästä, koska nimikkeet voidaan tuoda eräajona Excel-tiedostosta. Valpas on myös mahdollista integroida yrityksen ERP- tai muuhun taustajärjestelmään, josta nimike- ja saldotietoja voidaan hakea ja päivittää reaaliaikaisesti. Pienemmälle huoltotöitä tekevälle yritykselle Valpas-järjestelmä tarjoaa kaikki tarvittavat toiminnallisuudet varastonhallintaan huollon toiminnanohjauksen osalta.

Pin It on Pinterest