Varastonhallinta ja myyntinimikkeet

Varastonhallinta

 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla varastojen hallinta helpottuu ja myös autokohtaiset varastot pysyvät kunnossa. Huoltomies kirjaa mobiililaitteeseen valmistuneet työt ja materiaalikulutuksen jo työkohteessa. Kirjaukset näkyvät järjestelmässä reaaliajassa. Varastonäkymästä voi tarkastaa eri varastojen tilannetta. Varastotuotteille voidaan määritellä minimi- ja maksimimäärät.

Tehokkaaseen varastonhallintaan kuuluu myös tuotteiden ja palveluiden yhtenäisen myyntinimikkeistön käyttö. Hyvän pohjan tehtävänimikkeistön yhtenäistämiselle antavat toimialakohtaiset vakionimikkeistöt esim. kiinteistönpitoon kehitetty RT 10-10968 nimikkeistö.

Pin It on Pinterest

Share This