Työajanseuranta ja palkanmaksu

Työajanseuranta

Sähköinen työajanseuranta auttaa virtaviivaistamaan palkanmaksuprosessia. Sähköisellä järjestelmällä manuaalinen työ ja virheiden korjaaminen vähenevät sekä kentällä että toimistossa. Tiedot löytyvät yhdestä paikasta samalla tavalla kirjattuna silloin kun johto tai palkanlaskija niitä tarvitsee.

Työntekijöiden kirjaukset ovat nähtävissä reaaliajassa. Työajankirjaukseen on oma sovelluksensa Android, iPhone tai Windows Phone -laitteille tai kirjauksen voi tehdä myös selainpohjaisesti millä tahansa laitteella. Sovellusta on helppo käyttää: työkohdelistasta vain valitaan toimisto tai huoltokohde ja joko aloitetaan tai lopetetaan työ.

Palkanmaksuprosessi helpottuu, kun työaika kirjataan samojen sääntöjen mukaan yhteen järjestelmään. Raporteista saadaan tarkat tuntitiedot työntekijöittäin ja työkohteittain. Järjestelmässä on sähköisiä rajapintoja eri palkanmaksuohjelmiin. Integraation ja sähköisen tiedonvälityksen avulla tehostetaan toimintaa vähentämällä manuaalista työtä.

Sähköisen työajanseurannan etuja:

  • Ei tuntilappujen ja puutteellisten tietojen peräänkyselyä – tarkempi työajanseuranta
  • Huoltomiehillä vähemmän paperitöitä ja muistamista, kun kirjaukset tehdään reaaliajassa omalla mobiililaitteella
  • Yhtenäinen raportointi eli työtunnit ja tarvittavat tiedot kirjattu samalla tavalla
  • Tunnit sähköisesti yrityksen palkanmaksuohjelmaan – palkanmaksuprosessin virtaviivaisuus

Haluttaessa työaikakirjauksia voidaan tehdä myös huoltotyötasolla, mikä helpottaa laskutusta ja tarkkaa kustannusseurantaa.

Pin It on Pinterest