Asiakasreferenssit

Asiakkaamme toimivat pääasiassa rakennusalalla, kiinteistöhuollossa, teollisuudessa ja siivousalalla. Järjestelmämme ovat käytössä tuhansilla yrityksillä, niin pienillä kuin suurillakin. Katso ja lue case-esimerkkejä sekä asiakkaidemme kommentteja.

Asiakkaamme kertovat

“Nopsa-ohjelmiston käyttö on ollut helppoa ja asiakaspalvelu erinomaista. Käyttöönotto on tilaajalle yksinkertaista, koska ohjelmiston asetukset ja lukijalaite sim-kortteineen tulevat käyttövalmiina.

Järjestelmän hyödyt ovat monipuoliset – kulunvalvonnan kautta saa tietoa talonrakennuksen kustannusseurantaan ja tarvittaessa voi esimerkiksi tehdä laskujen tarkistuksia, kun tietää urakoitsijoiden työtunnit.

Mahdollisiin teknisiin ongelmiin vastataan nopeasti. Lisäksi järjestelmän hinta on kilpailukykyinen. Suosittelen.”

Jyrki Niemi

Toimitusjohtaja, Turun Betonisaumaus Oy

“Markkinoilla olevien lukijoiden ja järjestelmien evaluoinnin jälkeen päädyimme valitsemaan Nopsa-järjestelmän työmaiden kulunvalvontaan, koska LogiNetsin omaa tuotantoa oleva lukijalaite oli työmaauskottavin ja siihen liittyvä taustajärjestelmä oli sovellettavissa tarpeidemme mukaisesti. Toimitukset ja järjestelmän käyttöönotto sujuivat oikein hyvin. Lukijan käyttöönotto on äärimmäisen yksinkertaista – töpseli vain seinään.”
Kari Lappalainen

Kehityspäällikkö, Icopal Katto Oy

“Nopsa-järjestelmä helpottaa päivittäistä toimintaa – kulunvalvonta ja raportointi verottajalle hoituvat sähköisesti. Sähköisen kulunvalvontajärjestelmän suurin etu on siinä, että voin keskittyä projektityöhön, eikä aikani kulu henkilötietojen keräämiseen ja raportointiin verottajalle. Myös poikkeamiin on helppo reagoida ajallaan.”
Kimmo Reinikainen

Työnjohtaja, Uudenmaan Korjausrakentajat Oy

“Nopsa-järjestelmä helpottaa arkea siinä, että nähdään missä ja mihin aikaan työntekijät milloinkin työskentelee. Saadaan nopea ja reaaliaikainen raportointi työajanseurantaan sekä palkanmaksuun. Ehdottomasti suosittelen ja olemme suositelleet jo yli 10 vuotta.”
Tomi Koivisto

Työpäällikkö, osakas, Koiviston Vihertyö Oy

“Nopsan avulla tunnit menevät suoraan palkanmaksuun. Pystymme seuraamaan tarkasti työntekijöiden työaikaa. Suosittelen!”
Monika Põldkivi

Toimitusjohtaja, Sivex Oy

“Nopsa helpottaa arkea, ollaan päästy eroon paperista. Ei paperisia matkalaskuja, ei kauheaa nippua erilaisia tuntiraportteja vaan tiedot kootusti yhdessä järjestelmässä. Työntekijät liikkuvat paljon, puhelimen mobiilisovelluksella kirjaus on äkkiä tehty reaaliaikaisesti.”
Jenni Steiner

Hallinto, Prowash Oy

“Pääsi eroon paperiraporteista sekä -ajopäiväkirjoista. Näppärää kun pystyy puhelimella kuittaamaan matkat sekä työt aloitetuksi/päättyneeksi. Web-liittymästä helppo tehdä korjauksia. Järjestelmällä pystyy myös huoltovastaajana seuraamaan missä kukin liikkuu.”
Tuomas Wilenius

Huoltomies, Prowash Oy

“Valpas-järjestelmä on helppokäyttöinen. Tarvittaessa käyttötuki toimii erittäin hyvin.”
Sari Eklund

Palvelukoordinaattori, Tontti-palvelut Oy

“Ratkaisu tehostaa toimintaamme oleellisesti.”
Mikko Kauppinen

Kehityspäällikkö , Tapiolan Lämpö Oy

Asiakastarinat

Koiviston Vihertyö Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva ympäristörakentamiseen keskittynyt yritys. Yritys on pitkäaikaisimpia asiakkaitamme.

Haasteena Koiviston Vihertyöllä oli se, että työajanseuranta ja palkanmaksu tehtiin aiemmin kokonaan manuaalisesti. Tuntilappujen perään jouduttiin kyselemään ja tuntilistat saattoivat myöhästyä. Aikaa kului turhaan.

Ratkaisuna yritys otti käyttöön Nopsa-järjestelmän vuonna 2005. Tuntikirjaukset hoituvat sähköisesti matkapuhelimen avulla. Riippumattomuus kiinteästi kohteessa olevista päätelaitteista on erityisen tärkeää yrityksille, joiden työntekijät käyvät päivän mittaan useissa kohteissa. Asiakas on ollut mukana Nopsan kehitystyössä ja vuosien varrella sekä teknologia että järjestelmän ominaisuudet ovat menneet huimasti eteenpäin. Vuonna 2015 yritys otti käyttöön myös Nopsa VALTTI -lukijan toimiessaan työmaan päätoteuttajana.

Hyötyjä ovat tarkentunut ja nopeutunut työajanseuranta ja palkanmaksu. Järjestelmän käyttöönotto oli helppoa ja myös työntekijät ovat olleet siihen hyvin tyytyväisiä. Rakentamisen tiedonantovelvollisuuden myötä yrityksen ollessa päätoteuttaja myös työntekijätietojen raportointi onnistuu suoraan järjestelmästä. Työmaapäiväkirjaa käytetään sekä yrityksen sisäisenä muistiona että tilaajille raportoinnin tukena.

Koiviston Vihertyö Oy

Tapiolan Lämpö Oy on isännöinti-, huolto- ja kuljetuspalveluita tarjoava yritys. Yrityksen asiakkaita ovat pääkaupunkiseudun asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt. Yrityksen vastuulla on yli 500 kiinteistön huoltotyöt.

Haasteena yrityksellä oli ajantasaisen tiedon saanti kentällä suoritetuista töistä, huoltotöiden hallinta sekä kohteiden kannattavuuden seuranta.

Ratkaisuna yritys otti käyttöönsä Nopsa-järjestelmän vuonna 2008. Nyt suoritetut työtehtävät kuittaantuvat yhdellä puhelimen kosketuksella kiinteistöltä poistuttaessa. Vuonna 2012 järjestelmän käyttöä laajennettiin kattamaan myös auraus- ja hiekoitustöiden hallinnan. Vuonna 2014 yritys otti käyttöön laajennetun Valpas-järjestelmän.

Hyötyjä ovat muun muassa luotettavat ja ajantasaiset huoltotöiden kuittaukset, tarkka kohdekohtainen kustannusten seuranta ja tehostunut henkilöresurssien käyttö sekä kattava tiedonjako ja viestintä kiinteistöjen hallinnasta. Lisäksi, työntekijät ovat olleet tyytyväisiä saadessaan kiinteistön työ- ja tehtävälistan kätevästi omaan puhelimeensa. Yritys on toimialansa edelläkävijöitä huollon käyttäessä RFID- ja GPS-teknologioita osana liikkuvaa työnohjausta.

Tapiolan Lämpö Oy

Amec Foster Wheeler Energia Oy toimittaa voimalaitos- ja teollisuuskattiloita ympäri maailmaa. Yrityksellä on maailmanlaajuisesti yli 600 toimittajaa.

Haasteena yrityksellä oli koordinoida tavaratoimitukset sadoilta eri toimittajilta reaaliaikaisesti työmaille eri puolilla maailmaa. Tavaratoimituksiin liittyvä viestintä hoidettiin faksilla, puhelimitse tai sähköpostitse. Myös varastokirjanpito työmailla hoidettiin manuaalisin menetelmin.

Ratkaisuna Foster Wheeler Energia otti RPM Manager –järjestelmän (nyk. Material control -järjestelmä) tuotantokäyttöön vuonna 2004. Internet-pohjainen RPM Manager toimii tiedonvälitysalustana tavarantoimittajien ja tilaajan välillä. Ratkaisu kattaa tiedonvälityksen tilauksen vastaanotosta aina tavaran luovutuksesta asennukseen työmaalla.

Hyötyjä  ovat ajantasainen tavaratoimitusten hallinta, laadukkaat asiakasvaatimusten mukaiset lähetysdokumentit sekä se, että kaikki osapuolet jakavat saman tiedon toimituksista.

Amec Forster Wheeler Energia Oy

Asiakkaitamme

Haluatko kuulla lisää?

Pin It on Pinterest