fbpx

UKK – Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen ohjelmistoratkaisuihimme ja palveluihimme. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.

Mikä on SaaS-palvelu?
SaaS (Software as a Service) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijasta. SaaS-palvelussa käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan. Asiakaskohtaisia tuotantoympäristöjä ei ole, vaan sama ympäristö (usein pilvipalvelu) palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. Asiakkaat käyttävät SaaS-ohjelmistoa Internet-selaimella, joten ohjelman käyttöönotto on helppoa, koska erillisiä ohjelmistoasennuksia ei tarvita. LogiNets Oy:n palvelut tarjotaan SaaS-mallilla.
Miten teen tilauksen?
Tilaa niin kuin parhaaksi näet:

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin. Voit myös pyytää yrityksenne tarpeisiin räätälöidyn tarjouksen.

Voiko järjestelmän integroida muihin järjestelmiin?
Kyllä voi. LogiNets haluaa tukea osaltaan avointa tiedonvälitystä eri ohjelmistojen välillä asiakasyritysten liiketoiminnan tehostamiseksi. Olemme toteuttaneet vuosien saatossa laajan joukon integraatioita eri ohjelmistoihin. Näistä keskeisimpiä ovat palkanmaksu-, laskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmät. Laajan kokemuksemme, nykyään käytössä olevien hyvien työkalujen ja usein jo osittain toteutettuna olevien rajapintojen käyttöönotto on nopeaa. Ole yhteydessä niin teemme ilmaisen kartoituksen integraatioista nykyisiin järjestelmiinne.
Millaiset ovat sopimusehtonne?
Noudatamme tietotekniikka-alan yleisiä sopimusehtoja (IT2018). Perussopimuksessa hinnoittelumme perustuu 12kk sopimuskauteen, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Alv 0%.

Työajanseuranta ja Nopsa-järjestelmä

Miksi tehdä työajanseurantaa?
Työaikalaki edellyttää, että työnantaja pitää kirjaa tehdyistä työtunneista. Tehdyt tunnit tulee pystyä todistamaan työntekijäkohtaisesti. Ilman kunnollista järjestelmää työajan todistaminen on hankalaa.
Miksi ottaa käyttöön työajanseurantajärjestelmä?
Työajanseurantajärjestelmä on tehokkain tapa pitää kirjaa työtunneista. Sähköinen järjestelmä mahdollistaa tiedon löytymisen yhdestä paikasta. Erilaiset päätelaitteet ja kirjaustavat helpottavat tuntikirjausten tekoa. Järjestelmän avulla tunnit saadaan kätevästi palkanmaksuun. Työaikaraportit saa ladattua järjestelmästä aina tarvittaessa myös esimerkiksi työntekijöille.
Mitä palveluita LogiNets Oy tarjoaa työajanseurantaan?
Nopsa-järjestelmä on monipuolinen ja helppokäyttöinen työajanseurantajärjestelmä. Nopsa soveltuu erityisesti yrityksille, joiden työntekijät liikkuvat kentällä monissa eri kohteissa. Mobiilisovellusten avulla työntekijät kirjaavat tuntinsa kätevästi kentältä. Nopsa-järjestelmällä voi tehdä myös ajoneuvoseurantaan ja lisäominaisuuksiin kuuluu lukuisia työmaiden ja kenttätyön arkea helpottavia toiminnallisuuksia. Lue lisää tuotesivulta.
Mitä tietoja käyttöönottoon tarvitaan?
Järjestelmän käyttöönottoa varten tarvitsemme mm. työntekijä- ja työkohdelistat. Syötämme nämä tiedot valmiiksi järjestelmään käyttöönoton yhteydessä.
Paljonko järjestelmä maksaa?

Kokonaishinta koostuu järjestelmälisenssistä ja mobiilikäyttäjien lisensseistä. Katso lisätietoja: Nopsa-työajanseurantajärjestelmän hintalista

Mitä mobiililaitteita järjestelmä tukee?
Nopsa-järjestelmällä työntekijät tekevät tuntikirjaukset mobiilisti. Nopsan selainpohjainen työaikakirjaussovellus toimii kaikissa laitteissa, jossa on nettiselain. Palvelun saa käyttöön joko GPS-paikannuksella tai ilman. Android, iPhone ja Windows -puhelimiin on ladattavissa omat natiivisovellukset sovelluskaupoista.
Voiko Nopsan integroida muihin järjestelmiin?
Kyllä voi. Olemme vuosien saatossa rakentaneet lukuisia rajapintoja eri järjestelmiin. Näistä keskeisimpiä ovat palkanmaksu-, laskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmät. Alla esimerkkejä järjestelmistä, joihin on toteutettu rajapintoja. Tekniset asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiin järjestelmäintegraatioiden osalta.

Verohallinto
Mitä tarkoittaa mobiilikirjaus?
Mobiilikirjaus tarkoittaa puhelimella tehtävää tuntikirjausta, jota voidaan hyödyntää työajanseurannassa ja tuntiraportoinnissa. GPS-pohjainen mobiilikirjaus mahdollistaa liikkuvan työvoiman reaaliaikaisen kenttätyön hallinnan.

Työmaiden kulunvalvonta ja Nopsa-järjestelmä

Miksi ottaa käyttöön kulunvalvontajärjestelmä työmaalla?
Rakentamisen tiedonantovelvollisuus on tuonut haasteita rakennusalalle. Työturvallisuuslain mukaisesti päätoteuttajan on tiedettävä keitä työmaalla on ja ylläpidettävä työntekijäluetteloa. Yritysten on raportoitava työntekijä- ja urakkatiedot kuukausittain Verohallinnolle. Kulunvalvontajärjestelmällä tietojen keruu, ylläpito ja tarvittava raportointi helpottuvat. Sähköisellä kulunvalvontajärjestelmällä myös työmaan turvallisuus paranee.
Mitä palveluita LogiNets Oy tarjoaa kulunvalvontaan?
Nopsa-järjestelmä sopii työmaiden kulunvalvontaan ja rakentamisen tiedonantovelvollisuuden mukaiseen raportointiin Verohallinnolle. Järjestelmä tukee monia eri laite- ja kirjaustapoja. Nopsa-järjestelmän lisäominaisuuksiin kuuluu myös perehdytysten ja pätevyyksien hallinta, TR-mittaus ja työmaapäiväkirja. Meiltä myös porttiratkaisut työmaille ja teollisuuteen. Lue lisää tuotesivulta.
Mitä tietoja käyttöönottoon tarvitaan?
Järjestelmän käyttöönottoa varten tarvitsemme mm. työntekijä- ja työmaalistat. Syötämme nämä tiedot valmiiksi järjestelmään käyttöönoton yhteydessä.
Paljonko järjestelmä maksaa?
Kokonaishinta koostuu järjestelmälisenssistä, lukijan hinnasta ja käyttäjälisensseistä. Nopsa VALTTI -lukijan voi vuokrata tai ostaa omaksi. Katso lisätietoja: Nopsa-kulunvalvontajärjestelmän hintalista
Voiko Nopsan integroida muihin järjestelmiin?
Kyllä voi. Olemme vuosien saatossa rakentaneet lukuisia rajapintoja eri järjestelmiin. Näistä keskeisimpiä ovat palkanmaksu-, laskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmät. Alla esimerkkejä järjestelmistä, joihin on toteutettu rajapintoja. Tekniset asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiin järjestelmäintegraatioiden osalta.

Verohallinto
Mikä on Valttikortti?

Valttikortti on kulunvalvontaan tarkoitettu Veronumerolain mukainen kuvallinen henkilökortti viivakoodilla ja sirutunnisteella.VALTTI-älykortti Nopsa-järjestelmämme tukee Valttikorttia ja Nopsa VALTTI -lukija on Suomen Tilaajavastuu Oy:n sertifioima. Valttikortti tilataan Vastuu Group Oy:ltä (entinen Suomen Tilaajavastuu Oy). Pakettiin kuuluu oranssi älykortti kulunvalvontaan ja sininen kortti, jota voi käyttää henkilötunnisteena työmaalla. LogiNets Oy on Vastuu Group Oy:n partneri.

Oranssi älykortti on siis kulunvalvonnan käyttöön. Älykortin tiedot on tallennettu sähköiseen korttivarastoon, josta ne haetaan Nopsa-järjestelmään.

Mikä on yrityskohtainen kortti?

väliaikainen-korttiJos yrityksellä ei ole käytössä Valttikortteja, on lukijalaitteiden käyttäjille mahdollista antaa yrityskohtaisia tai ns. blankokortteja. Kortti on helppo allokoida käyttäjälle järjestelmässä – käyttäjän tietojen luonnin yhteydessä tallennetaan käyttäjän tietoihin korttiin painettu ID. Yhteistyökumppanimme kautta kortteihin on mahdollista painattaa esimerkiksi yrityksen nimi, logo tai henkilötietoja.

Mitä tarkoittaa rakentamisen tiedonantovelvollisuus?

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus tarkoittaa muutosta rakentamisilmoituksiin. Rakentamisen uudet velvollisuudet astuivat voimaan 1.7.2014 ja koskevat sekä yrityksiä että kotitalouksia. Yritysten on ilmoitettava työntekijätiedot ja urakkatiedot kuukausittain. Tiedot ilmoitetaan viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivä, esimerkiksi tammikuun tiedot annetaan viimeistään maaliskuun 5. päivä.

VerohallintoRakentamisen ilmoitusvelvollisuuden taustalla on harmaan talouden torjunta, joka on nykyisen hallituksen yksi painopistealueista. Uusista rakennusalan velvollisuuksista on verotusmenettelylain tiedonantovelvollisuus osuudessa, jossa on viittauksia mm. veronumerolakiin ja verotusmenettelylakiin.

Urakkatiedot ilmoitetaan työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa.

Työntekijätiedot ilmoittaa päätoteuttaja kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa. Kotitaloudet ilmoittavat tiedot ennen loppukatselmusta vain rakennusluvan alaisista töistä.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta: Rakentamisilmoitukset tai lataa opas päätoteuttajan velvollisuuksista.

Huollon toiminnanohjaus ja Valpas-järjestelmä

Mitä tarkoittavat mobiili toiminnanohjaus ja kenttätyönhallinta?

Mobiililla toiminnanohjauksella ja kenttätyönhallinnalla tarkoitamme liikkuvan työvoiman ja liikkuvien resurssien hallintaa. Liikkuvat työntekijät kuten huoltomiehet, asentajat ja korjaajat tekevät työtä useammassa toimipisteessä tai työkohteessa. Esimerkiksi kiinteistöhuollossa työntekijät käyvät eri kiinteistöllä tekemässä huoltotöitä ja vastaamassa palvelupyyntöihin. Hissihuollossa taas nopea reagointi vikailmoituksiin on tärkeää. Sen sijaan, että työntekijä ravaa toimistolla, saa tietoa muistilapuilla tai puhelinsoitoilla, voidaan tiedonvälitys hoitaa toiminnanohjausjärjestelmällä. Tällöin työntekijät saavat vaivattomasti uudet työtehtävät suoraan omaan mobiililaitteeseensa ja voivat joustavasti liikkua työkohteelta toiselle hukkaamatta aikaa.

Mitä tietoja käyttöönottoon tarvitaan?
Järjestelmän käyttöönottoa varten tarvitaan työntekijä- ja työkohde-/asiakaslistat. Riippuen käyttöönoton laajuudesta muita tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi nimikerekisteri, laite- tai huoltokirjatiedot ja laskutustiedot.
Mitä mobiililaitteita järjestelmä tukee?
Valpas-järjestelmän laiteriippumaton vaihtoehto Valpas Mobile Web toimii selainpohjaisesti kaikissa mobiililaitteissa. GPS-pohjainen mobiilisovellus toimii laitteissa, joissa on Android-käyttöjärjestelmä.
Voiko Valppaan integroida muihin järjestelmiin?
Kyllä voi. Olemme vuosien saatossa rakentaneet lukuisia rajapintoja eri järjestelmiin. Haluamme tukea avointa tiedonvälitystä eri toimijoiden ja järjestelmien välillä. Alla esimerkkejä järjestelmistä, joihin on toteutettu rajapintoja. Tekniset asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiin järjestelmäintegraatioiden osalta.

CGI Powered

Granlund Manager

Aditro Wintime

Tampuuri

Ilmaiset työkalut ja hyödylliset linkit

Lataa VALPAS huollon toiminnanohjausjärjestelmän esite tästä

Oppaat ja ladattava materiaali:

Pin It on Pinterest