FAQ – Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen ohjelmistoratkaisuihimme ja palveluihimme.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.

Mitä palveluita LogiNets Oy tarjoaa työajanseurantaan?

Nopsa-järjestelmämme on monipuolinen ja helppokäyttöinen työajanseurantajärjestelmä. Nopsa soveltuu erityisesti yrityksille, joiden työntekijät liikkuvat kentällä monissa eri kohteissa. Nopsa-järjestelmän uusimpia ominaisuuksia on ajoneuvoseuranta ja ajopäiväkirja. Työtunnit ja ajot voi kirjata kätevästi samalla Android-älypuhelimella. Lue lisää tuotesivulta: Työajanseuranta

Mistä saan Nopsa-työajanseurantajärjestelmän esitteen?

Lataa pdf-tiedosto: Nopsa työajanseuranta – esite

Mitä tietoja käyttöönottoon tarvitaan?

Järjestelmän käyttöönottoa varten tarvitsee työntekijä- ja työkohdelistat.

Mitä mobiililaitteita järjestelmä tukee?

Nopsa-järjestelmän GPS-pohjaiset mobiilisovellukset toimivat Android, iPhone ja Windows Phone puhelimissa. Nopsa toimii myös selainpohjaisesti missä mobiililaitteessa tahansa.

Miten tilaan Nopsa-järjestelmän?

Tilaa niin kuin parhaaksi näet:

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin. Voit myös pyytää yrityksenne tarpeisiin räätälöidyn tarjouksen.

 

Tietopankki

Oppaat

Opas: GPS-paikannus ja työajanseuranta

Opas: Mobiilituntikirjaukset ja palkanmaksu

Opas: Työajanseurantaratkaisun valinta isossa yrityksessä

Valintamatriisi

Lataa valintamatriisi helpottamaan päätöksentekoa (pdf-tiedosto): Lataa valintamatriisi

Excel tuntilappu

Etsitkö tunti-ilmoituspohjaa? Voit ladata excel-muotoisen tuntilapun täältä.

Säästölaskuri

Laske säästösi: Lataa säästölaskuri

Lue lisää työajanseurannasta

Miksi tehdä työajanseurantaa?

Työaikalaki edellyttää, että työnantaja pitää kirjaa tehdyistä työtunneista. Tehdyt tunnit tulee pystyä todistamaan työntekijäkohtaisesti. Ilman kunnollista järjestelmää työajan todistaminen on hankalaa.

Miksi ottaa käyttöön työajanseurantajärjestelmä?

Työajanseurantajärjestelmä on tehokkain tapa pitää kirjaa työtunneista. Sähköinen järjestelmä mahdollistaa tiedon löytymisen yhdestä paikasta. Erilaiset päätelaitteet ja kirjaustavat helpottavat tuntikirjausten tekoa. Järjestelmän avulla tunnit saadaan kätevästi palkanmaksuun. Työaikaraportit saa ladattua järjestelmästä aina tarvittaessa myös esimerkiksi työntekijöille.

Mikä on SaaS-palvelu?

SaaS (Software as a Service) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijasta. SaaS-palvelussa käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan. Asiakaskohtaisia tuotantoympäristöjä ei ole, vaan sama tuotantoympäristö (usein pilvipalvelu) palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. Asiakkaat käyttävät SaaS-ohjelmistoa Internet-selaimella, joten ohjelman käyttöönotto on helppoa. LogiNets Oy:n palvelut tarjotaan SaaS-mallilla. Erillisiä ohjelmistoasennuksia ei tarvita, joten palveluiden käyttöönotto on yksinkertaista.

Mitä tarkoittaa mobiilikirjaus?

Mobiilikirjaus tarkoittaa puhelimella tehtävää tuntikirjausta, jota voidaan hyödyntää työajanseurannassa ja tuntiraportoinnissa. GPS-pohjainen mobiilikirjaus mahdollistaa liikkuvan työvoiman reaaliaikaisen kenttätyön hallinnan.

Mitä palveluita LogiNets Oy tarjoaa kulunvalvontaan?

Nopsa-järjestelmämme sopii työmaiden kulunvalvontaan ja rakentamisen tiedonantovelvollisuuden mukaiseen raportointiin Verohallinnolle. Järjestelmä tukee monia eri laite- ja kirjaustapoja. Lue lisää tuotesivulta: Kulunvalvonta.

Mistä saan Nopsa-kulunvalvontajärjestelmän esitteen?

Lataa pdf-tiedosto: Nopsa-kulunvalvontajärjestelmän esite

Miten tilaan Nopsa-järjestelmän?

Tilaa niin kuin parhaaksi näet:

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin. Voit myös pyytää yrityksenne tarpeisiin räätälöidyn tarjouksen.

Paljonko järjestelmä maksaa?

Katso: Nopsa-kulunvalvontajärjestelmän hintalista

Kokonaishinta koostuu järjestelmälisenssistä, lukijan hinnasta ja käyttäjälisensseistä. Nopsa VALTTI -lukijan voi vuokrata tai ostaa omaksi.

Mitä tietoja käyttöönottoon tarvitaan?

Järjestelmän käyttöönottoa varten tarvitaan työntekijä- ja työkohdelistat.

 

Tietopankki

Oppaat

Opas: Työmaiden kulunvalvonta – vinkkejä laitteen valintaan

Opas: Rakentamisen tiedonantovelvollisuus – päätoteuttajan vastuut

Säästölaskuri

Laske säästösi: Lataa säästölaskuri

Työmaan henkilölistapohja

Etsitkö työmaalle tulostettavaa henkilölistaa? Voit ladata henkilölistapohjan täältä.

Excel tuntilappu

Etsitkö tunti-ilmoituspohjaa? Voit ladata excel-muotoisen tuntilapun täältä.

Perehdytyslomake

Etsitkö perinteistä perehdytyslomaketta? Voit ladata excel-muotoisen perehdytyslomakkeen täältä.

Työmaapäiväkirjapohja

Etsitkö lomakepohjaa työmaapäiväkirjaa varten? Lataa työmaapäiväkirjapohja täältä.

Valintamatriisi

Valintamatriisi helpottaa ostopäätöksen tekoa: Lataa valintamatriisi

 

Mikä on VALTTI-älykortti?

VALTTI-älykorttiVALTTI-älykortti on kulunvalvontaan tarkoitettu Veronumerolain mukainen kuvallinen henkilökortti viivakoodilla ja sirutunnisteella. Nopsa-järjestelmämme tukee VALTTI-älykorttia ja Nopsa VALTTI -lukijamme on Suomen Tilaajavastuu Oy:n sertifioima (LogiNets Oy on partneri). VALTTI-älykortti tilataan Suomen Tilaajavastuu Oy:ltä (veronumero.fi). Suomen Tilaajavastuu Oy:n omistaa Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ja Talonrakennusteollisuus ry. LogiNets Oy on Suomen Tilaajavastuu Oy:n partneri.

Lisätietoja partneruudesta: Suomen Tilaajavastuu Oy:n yhteistyökumppanit

Mistä voin tilata Valttikortit?

Tilaa Valttikortit Suomen Tilaajavastuu Oy:ltä: veronumero.fi

Mikä on yrityskohtainen kortti?väliaikainen-kortti

Jos yrityksellä ei ole käytössä VALTTI-kortteja, on mahdollista käyttää yrityskohtaisia tai ns. blankokortteja. Korteissa on viivakoodi ja kortin ID. Kortteihin on mahdollista painattaa esimerkiksi yrityksen nimi, logo tai henkilötietoja.

Mitä tarkoittaa rakentamisen tiedonantovelvollisuus / rakentamisilmoitukset?

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus tarkoittaa muutosta rakentamisilmoituksiin. Rakentamisen uudet velvollisuudet astuivat voimaan 1.7.2014 ja koskevat sekä yrityksiä että kotitalouksia. Yritysten on ilmoitettava työntekijätiedot ja urakkatiedot kuukausittain. Tiedot ilmoitetaan viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivä, esimerkiksi tammikuun tiedot annetaan viimeistään maaliskuun 5. päivä.

Urakkatiedot ilmoitetaan työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa.

Työntekijätiedot ilmoittaa päätoteuttaja kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa. Kotitaloudet ilmoittavat tiedot ennen loppukatselmusta vain rakennusluvan alaisista töistä.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta: Rakentamisilmoitukset

Miksi rakentamisen tiedonantovelvollisuus?Verohallinto

Rakentamisen ilmoitusvelvollisuuden taustalla on harmaan talouden torjunta, joka on nykyisen hallituksen yksi painopistealueista. Uusista rakennusalan velvollisuuksista on verotusmenettelylain tiedonantovelvollisuus osuudessa, jossa on viittauksia mm. veronumerolakiin ja verotusmenettelylakiin.

Miten tilaan Valpas-toiminnanohjausjärjestelmän?

Tilaa niin kuin parhaaksi näet:

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin. Voit myös pyytää yrityksenne tarpeisiin räätälöidyn tarjouksen.

Mitä tietoja käyttöönottoon tarvitaan?

Järjestelmän käyttöönottoa varten tarvitaan työntekijä- ja työkohdelistat. Riippuen käyttöönoton laajuudesta muita tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi nimikerekisteri sekä laite- tai huoltokirjatiedot.

Mitä mobiililaitteita järjestelmä tukee?

Valpas-järjestelmän GPS-pohjainen mobiilisovellus toimii laitteissa, joissa on Android-käyttöjärjestelmä.
Laiteriippumaton vaihtoehto on Valpas Mobile Web toimii selainpohjaisesti kaikissa mobiililaitteissa.

Mitä tarkoittavat mobiili toiminnanohjaus ja kenttätyönhallinta?

Mobiililla toiminnanohjauksella ja kenttätyönhallinnalla tarkoitamme liikkuvan työvoiman ja liikkuvien resurssien hallintaa. Liikkuvat työntekijät kuten huoltomiehet, asentajat ja korjaajat tekevät työtä useammassa toimipisteessä tai työkohteessa. Esimerkiksi kiinteistöhuollossa työntekijät käyvät eri kiinteistöllä tekemässä huoltotöitä ja vastaamassa palvelupyyntöihin. Hissihuollossa taas nopea reagointi vikailmoituksiin on tärkeää. Sen sijaan, että työntekijä ravaa toimistolla, saa tietoa muistilapuilla tai puhelinsoitoilla, voidaan tiedonvälitys hoitaa toiminnanohjausjärjestelmällä. Tällöin työntekijät saavat vaivattomasti uudet työtehtävät suoraan omaan mobiililaitteeseensa ja voivat joustavasti liikkua työkohteelta toiselle hukkaamatta aikaa.

Tukimateriaalia

Ilmainen excel-laskupohja

Jos tarvitset excel-laskupohjaa, voi ladata sen täältä: lataa laskupohja

Ilmainen säästölaskuri

Laske säästösi: lataa säästölaskuri

Miten tilaan?

Tilaa niin kuin parhaaksi näet:

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin. Voit myös pyytää yrityksenne tarpeisiin räätälöidyn tarjouksen.

Millaiset ovat sopimusehtonne?

Noudatamme tietotekniikka-alan yleisiä sopimusehtoja. Perussopimuksessa hinnoittelumme perustuu 12kk sopimuskauteen, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Alv 0%.

 

Sanastoa

Mikä on SaaS-palvelu?
SaaS (Software as a Service) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijasta. Käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan. Asiakaskohtaisia tuotantoympäristöjä ei ole, vaan sama tuotantoympäristö palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. Asiakkaat käyttävät SaaS-ohjelmistoa Internet-selaimella, joten ohjelman käyttöönotto on käyttäjille helppoa. LogiNets Oy:n palvelut tarjotaan SaaS-mallilla. Erillisiä ohjelmistoasennuksia ei tarvita, joten palveluiden käyttöönotto on helppoa.
Mitä tarkoittaa GPS?
GPS (Global Positioning System) on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama satelliittijärjestelmä, viralliselta nimeltään Navstar GPS. Se on nykyään yleisimmin käytetty GNSS-järjestelmä (Global Navigation Satellite System). LogiNetsin ratkaisut tarjoavat GPS-paikannus mahdollisuuden, mikä edistää kenttätyön läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi NOPSA-palvelun karttanäkymän avulla tiedät reaaliaikaisesti millä työkohteella työntekijät ovat.
Share This