LogiNets Oy palveluiden käyttöehdot

 

1. YLEISTÄ

 

Tämä dokumentti sisältää LogiNets Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämien verkkopalveluiden (jäljempänä Palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään Palvelua Asiakas on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä.

Palveluun sovelletaan IT2018 yleisiä sopimusehtoja. IT2018 sopimusehdot toimitetaan asiakkaalle palvelun tilauksen yhteydessä. IT2018 sopimushehdot voi ladata myös LogNetsin nettisivuilta. Asioissa, joita ei näissä Käyttöehdoissa ole käsitelty sovelletaan IT 2018-ehtoja. 

2. NOPSA- palvelu

 

2.1 KÄYTTÄJIEN YLEISET VASTUUT JA VELVOITTEET (IT2018 LISÄKSI)

Asiakas vastaa Palvelun soveltuvuudesta Asiakaan käyttötarkoitukseen.

Laitteet

Mikäli Asiakas käyttää palveluntarjoajan Valtti-kortin lukijaa (jäljempänä laite), Asiakas vastaa itse laitteen asennuksesta työmaalla (tulee kytkeä sähköön), ellei asiasta sovita muuten kirjallisesti Palveluntarjoajan kanssa. Asiakkaan tulee tarkistaa, että laitteen asennuksen jälkeen leimaukset näkyvät Asiakkaan tilillä Nopsassa. Asiakkaan tulee olla välittömästi yhteydessä Palveluntarjoajaan, mikäli laite ei toimi. Asiakkaan tulee myös asennuksen jälkeen säännöllisesti varmistaa, että laite toimii ja laitteesta tulevat leimaukset näkyvät Nopsa- palvelussa.

Viranomaisvelvoitteet

Mikäli Asiakas käyttää palvelua viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen, asiakaan tulee palvelun käyttöönoton yhteydessä tarkistaa, että palvelu soveltuu tähän käyttötarkoitukseen. Asiakkaan tulee perehtyä ohjelmiston käyttöoppaaseen.

Viranomaisvelvoitteisiin kuuluu, mutta ei ole rajattu:

 • Rakentamisilmoitukset Verohallintoon (työntekijäilmoitukset ja urakkarailmoitukset);
 • Raportit aluehallintaviraston tarkastuksia varten:
 • Tilaajavastuuraportit.

Asiakas on vastuussa viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta, vaikka Asiakas käyttäisi palveluntarjoajan Palvelua työkaluna viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen.

Nopsa- palvelussa rakentamisilmoitusten lähetys Verohallintoon on mahdollista automatisoida. Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle kirjallisesti, mikäli automaattinen lähetys halutaan ottaa käyttöön. Palveluntarjoaja lähettää automaattiset ilmoitukset jokaisen kuukauden 15.päivä tai tätä seuraavana työpäivänä edellisen kuukauden tietojen osalta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ilmoitusten lähettämisen päivämäärää. Mikäli asiakas käyttää Nopsaa rakentamisilmoituksen lähetykseen (Verohallintoon), asiakkaan tulee varmistaa, että:

 • Asiakas on tuottanut kuukausittain vaadittavan datan palveluntarjoajan palveluun (esim. työntekijät ovat tehneet vaadittavat leimaukset Valtti-kortilla, urakkalaskujen tiedot on tuotu Nopsa- järjestelmään);
 • ilmoituksissa lähetettävä sisältö on oikea ja todenmukainen;
 • ilmoitukset ovat lähteneet kuukausittain;
 • Asiakas on tuottanut tarvittavan datan ilmoituksen lähettämiseen ennen, kun Palveluntarjoaja lähettää kuukausittain automaattiset ilmoitukset Verohallintoon. Mikäli asiakas ei ole tuottanut tarvittavaa dataa ennen, kun Palveluntarjoaja lähettää kuukausittaiset ilmoitukset Verohallintoon, tulee asiakkaan lähettää raportti järjestelmästä itse.

Mikäli tiedoissa on puutteita, korvaavana toimenpiteenä Asiakkaan tulee täydentää tiedot ja lähettää vaadittavat ilmoitukset.

 

2.2 MUUT

Mikäli Asiakas pyytää Palveluntarjoajaa luomaan uusia käyttäjiä tai käyttäjätunnuksia Asiakkaan tilille, Asiakas on velvollinen varmistamaan, että:

 • Uudella käyttäjällä on oikeantasoiset tunnukset järjestelmään;
 • Uuden käyttäjän tiedot ovat oikein

Osissa palvelun ominaisuuksissa haetaan maksua vastaan tietoa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta (esim. Vastuugroup, veronumero.fi- palvelu). Ulkopuolisten palveluntarjoajien tietoon ja palveluihin sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan sopimusehtoja.

Käyttämällä palveluntarjoajan ohjelmistoa, annat LogiNetsille luvan käyttää yrityksesi logoa markkinointimateriaalissa ”Asiakas yrityksenä”. Mikäli et halua antaa lupaa käyttää yrityksenne logoa markkinointimateriaaleissa, ilmoitathan asiasta kirjallisesti asiakaspalveluumme.

3. TOIMINNANOHJAUS- palvelu

Mikäli Asiakas pyytää Palveluntarjoajaa luomaan uusia käyttäjiä tai käyttäjätunnuksia Asiakkaan tilille, Asiakas on velvollinen varmistamaan, että:

 • Uudella käyttäjällä on oikeantasoiset tunnukset järjestelmään;
 • Uuden käyttäjän tiedot ovat oikein

Osissa palvelun ominaisuuksissa haetaan maksua vastaan tietoa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Ulkopuolisten palveluntarjoajien tietoon ja palveluihin sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan sopimusehtoja.

Käyttämällä palveluntarjoajan ohjelmistoa, annat LogiNetsille luvan käyttää yrityksesi logoa markkinointimateriaalissa ”Asiakas yrityksenä”. Mikäli et halua antaa lupaa käyttää yrityksenne logoa markkinointimateriaaleissa, ilmoitathan asiasta kirjallisesti asiakaspalveluumme.

 

4. MATERIAL HANDLING SYSTEM- palvelu

Mikäli Asiakas pyytää Palveluntarjoajaa luomaan uusia käyttäjiä tai käyttäjätunnuksia Asiakkaan tilille, Asiakas on velvollinen varmistamaan, että:

 • Uudella käyttäjällä on oikeantasoiset tunnukset järjestelmään;
 • Uuden käyttäjän tiedot ovat oikein

Osissa palvelun ominaisuuksissa haetaan maksua vastaan tietoa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Ulkopuolisten palveluntarjoajien tietoon ja palveluihin sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan sopimusehtoja.

Käyttämällä palveluntarjoajan ohjelmistoa, annat LogiNetsille luvan käyttää yrityksesi logoa markkinointimateriaalissa ”Asiakas yrityksenä”. Mikäli et halua antaa lupaa käyttää yrityksenne logoa markkinointimateriaaleissa, ilmoitathan asiasta kirjallisesti asiakaspalveluumme.

 

Pin It on Pinterest