fbpx

LogiNets Oy palveluiden käyttöehdot

 

1. YLEISTÄ

 

Tämä dokumentti sisältää LogiNets Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämien tuotteiden ja verkkopalveluiden (jäljempänä Palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään Palvelua Asiakas on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä.

Palveluun sovelletaan IT2022 yleisiä sopimusehtoja. IT2022 sopimusehdot toimitetaan asiakkaalle palvelun tilauksen yhteydessä. IT2022 sopimusehdot voi ladata myös LogiNetsin nettisivuilta. Asioissa, joita ei näissä Käyttöehdoissa ole käsitelty sovelletaan IT IT2022 -ehtoja.

2. NOPSA- palvelu

 

2.1 KÄYTTÄJIEN YLEISET VASTUUT JA VELVOITTEET (IT2022 LISÄKSI)

Asiakas vastaa Palvelun soveltuvuudesta Asiakaan käyttötarkoitukseen.

Laitteet

Mikäli Asiakas käyttää palveluntarjoajan Valtti-kortin lukijaa (jäljempänä laite), Asiakas vastaa itse laitteen asennuksesta työmaalla (tulee kytkeä sähköön), ellei asiasta sovita muuten kirjallisesti Palveluntarjoajan kanssa. Asiakkaan tulee tarkistaa, että laitteen asennuksen jälkeen leimaukset näkyvät Asiakkaan tilillä Nopsassa. Asiakkaan tulee olla välittömästi yhteydessä Palveluntarjoajaan, mikäli laite ei toimi. Asiakkaan tulee myös asennuksen jälkeen säännöllisesti varmistaa, että laite toimii ja laitteesta tulevat leimaukset näkyvät Nopsa- palvelussa.

Viranomaisvelvoitteet

Mikäli Asiakas käyttää palvelua viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen, asiakaan tulee palvelun käyttöönoton yhteydessä tarkistaa, että palvelu soveltuu tähän käyttötarkoitukseen. Asiakkaan tulee perehtyä ohjelmiston käyttöoppaaseen.

Viranomaisvelvoitteisiin kuuluu, mutta ei ole rajattu:

 • Rakentamisilmoitukset Verohallintoon (työntekijäilmoitukset ja urakkarailmoitukset);
 • Raportit aluehallintaviraston tarkastuksia varten;
 • Palkanlaskenta;
 • Tilaajavastuuraportit.

Asiakas on vastuussa viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta, vaikka Asiakas käyttäisi palveluntarjoajan Palvelua työkaluna viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen.

Asiakas on lopullisessa vastuussa palkanmaksun oikeellisuuden varmistamisesta, vaikka Asiakas käyttää palvelua palkanlaskentaan, palkka aineiston koostamiseen tai palkan lisien laskentaan ja tulkintaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle mahdollisista palkanlaskennan virheistä tai puutteista 14 päivän sisällä palvelun käyttöönotosta. 

Työntekijätiedot Verohallintoon

Nopsa- palvelussa rakentamisilmoitusten lähetys Verohallintoon on mahdollista automatisoida. Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle kirjallisesti, mikäli automaattinen lähetys halutaan ottaa käyttöön. Palveluntarjoaja lähettää automaattiset ilmoitukset jokaisen kuukauden 15.päivä tai tätä seuraavana työpäivänä edellisen kuukauden tietojen osalta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ilmoitusten lähettämisen päivämäärää. Mikäli asiakas käyttää Nopsaa rakentamisilmoituksen lähetykseen (Verohallintoon), asiakkaan tulee varmistaa, että:

 • Asiakas on ilmoittanut kirjallisesti Palveluntarjoajalle (LogiNets Oy:lle) haluavansa ottaa käyttöönsä automaattiset verottajailmoitukset.
 • Asiakas on lisännyt työmaakohtaisesti työmaan tiedot verottajalle – kohtaan ” Haluatko lähettää työntekijätiedot Verottajalle?” painike aktiiviseksi uusille, että vanhoille projekteille.
 • Asiakas on tuottanut kuukausittain vaadittavan datan palveluntarjoajan palveluun (esim. työntekijät ovat tehneet vaadittavat leimaukset Valtti-kortilla, urakkalaskujen tiedot on tuotu Nopsa- järjestelmään);
 • Ilmoituksissa lähetettävä sisältö on oikea ja todenmukainen;
 • Asiakas on lisännyt projektille oikean yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen mahdollisia virheilmoituksia varten;
 • Ilmoitukset ovat lähteneet kuukausittain; 
 • Asiakas on tuottanut ja tarkistanut tarvittavan datan Verottajan vaatimusten mukaisesti ennen ilmoituksen lähettämistä. Mikäli asiakas ei ole tuottanut tarvittavaa dataa ennen, kun Palveluntarjoaja lähettää kuukausittaiset ilmoitukset Verohallintoon, tulee asiakkaan lähettää raportti järjestelmästä itse.

Mikäli tiedoissa on puutteita, korjaavana toimenpiteenä Asiakkaan tulee täydentää tiedot ja lähettää vaadittavat ilmoitukset.

 

2.2 MUUT

Mikäli Asiakas pyytää Palveluntarjoajaa luomaan uusia käyttäjiä tai käyttäjätunnuksia Asiakkaan tilille, Asiakas on velvollinen varmistamaan, että:

 • Uudella käyttäjällä on oikeantasoiset tunnukset järjestelmään;
 • Uuden käyttäjän tiedot ovat oikein

Osissa palvelun ominaisuuksissa haetaan maksua vastaan tietoa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta (esim. Vastuugroup, veronumero.fi- palvelu). Ulkopuolisten palveluntarjoajien tietoon ja palveluihin sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan sopimusehtoja.

Käyttämällä palveluntarjoajan ohjelmistoa, annat LogiNetsille luvan käyttää yrityksesi logoa markkinointimateriaalissa ”Asiakas yrityksenä”. Mikäli et halua antaa lupaa käyttää yrityksenne logoa markkinointimateriaaleissa, ilmoitathan asiasta kirjallisesti asiakaspalveluumme.

3. TOIMINNANOHJAUS- palvelu

Mikäli Asiakas pyytää Palveluntarjoajaa luomaan uusia käyttäjiä tai käyttäjätunnuksia Asiakkaan tilille, Asiakas on velvollinen varmistamaan, että:

 • Uudella käyttäjällä on oikeantasoiset tunnukset järjestelmään;
 • Uuden käyttäjän tiedot ovat oikein

Osissa palvelun ominaisuuksissa haetaan maksua vastaan tietoa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Ulkopuolisten palveluntarjoajien tietoon ja palveluihin sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan sopimusehtoja.

Käyttämällä palveluntarjoajan ohjelmistoa, annat LogiNetsille luvan käyttää yrityksesi logoa markkinointimateriaalissa ”Asiakas yrityksenä”. Mikäli et halua antaa lupaa käyttää yrityksenne logoa markkinointimateriaaleissa, ilmoitathan asiasta kirjallisesti asiakaspalveluumme.

 

4. MATERIAL HANDLING SYSTEM- palvelu

Mikäli Asiakas pyytää Palveluntarjoajaa luomaan uusia käyttäjiä tai käyttäjätunnuksia Asiakkaan tilille, Asiakas on velvollinen varmistamaan, että:

 • Uudella käyttäjällä on oikeantasoiset tunnukset järjestelmään;
 • Uuden käyttäjän tiedot ovat oikein

Osissa palvelun ominaisuuksissa haetaan maksua vastaan tietoa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Ulkopuolisten palveluntarjoajien tietoon ja palveluihin sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan sopimusehtoja.

Käyttämällä palveluntarjoajan ohjelmistoa, annat LogiNetsille luvan käyttää yrityksesi logoa markkinointimateriaalissa ”Asiakas yrityksenä”. Mikäli et halua antaa lupaa käyttää yrityksenne logoa markkinointimateriaaleissa, ilmoitathan asiasta kirjallisesti asiakaspalveluumme.

 

5. TYÖMAAPORTIT

Asiakas voi vuokrata tai ostaa Palveluntarjoajalta työmaaportteja.

Näiden ehtojen kohteena on Asiakkaan ja Palveluntarjoajan sopima kalusto (jäljempänä ”Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Palveluntarjoaja on vuokrasopimusta tai myyntisopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet tai päivittäinen huolto.

Asiakas on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan Kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Asiakkaan on tehtävä siitä ilmoitus Palveluntarjoajalle viipymättä.

Palveluntarjoaja ei vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka Asiakas itse tai kolmannen toimesta Kalustosta asentaa. 

Asiakkaan vastuut:

 • tutustua Kaluston käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa Kaluston käytön opastuksen.
 • käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
 • hoitaa ja huoltaa Kalustoa asianmukaisesti. Kaluston ylläpito tulee antaa päteville henkilöille.
 • valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumi- ja vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan.

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankinta- arvoon. Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle myös Kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta ja väärästa purusta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Mikäli vuokrakäytössä oleva laite vaattii korjausta vuokran aikana, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Palvelunatrjoajalle viipymättä. Ensisijaisesti Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle vaadittavat osat korjaukseen. Asiakkaan tulee antaa Kaluston korjaus pätevälle henkilölle. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Kaluston korjauksista, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan tahallisuudesta, huolimattomuudesta, väärinkäytöksestä tai asennus-, käyttö- ja viranomaisohjeiden laiminlyönnistä tai tapahtumasta, jonka on aiheuttanut tai tapahtumaan liittyy rikos/rikollista toimintaa.

Pin It on Pinterest