NOPSA-kulunvalvontajärjestelmä työmaille

 • Henkilötietojen keruu, kulunvalvonta ja rakentamisilmoitukset
 • Useita kirjaustapoja
 • Käyttövalmiina päivässä

kulunvalvonta työmaalle - Nopsa-kulunvalvontajärjestelmäRakentamisen tiedonantovelvollisuus on tuonut haasteita rakennusalalle. Työturvallisuuslain mukaisesti päätoteuttajan on tiedettävä keitä työmaalla on ja ylläpidettävä työmaan henkilöluetteloa. Yritysten on ilmoitettava työntekijä- ja urakkatiedot kuukausittain Verohallinnolle.

NOPSA on järjestelmä henkilötietojen keruuseen, rakennustyömaiden kulunvalvontaan ja rakentamisilmoitusten hoitamiseen. Järjestelmän avulla kulunvalvonta työmaalle ja rakentamisen tiedonantovelvollisuuden mukainen raportointi helpottuvat. Palvelusta saa myös työaikaraportit palkanmaksuun. Lisäpalveluina on työturvallisuutta tukevia toimintoja kuten perehdytysten ja pätevyyksien hallinta sekä TR-mittaus. Järjestelmällä voi myös pitää työmaapäiväkirjaa ja hakea tilaajavastuuraportteja.

NOPSA-kulunvalvontajärjestelmä täyttää Verohallinnon asettamat vaatimukset työntekijä- ja urakkatietojen ilmoittamiseen. Palvelun käyttöönotto on tehty mahdollisimman helpoksi niin toimistolla kuin työmaalla.

Nopsa VALTTI -lukija on tehty kestämään työmaalla säällä kuin säällä. Se on useiden vuosien kehityksen tulos, valmistettu Suomessa ja Suomen Tilaajavastuu Oy:n sertifioima. Asiakkaidemme mukaan laite on työmaauskottava ja toimintavarma. Lukijalaite on nopea asentaa – se on käyttövalmiina työmaalla jopa minuutissa!

Työntekijätietojen keruu

Automaattisesti VALTTI-kortista. Lue lisää…

Lukijalaitteet ja kirjaustavat

Pienille ja keskisuurille työmaille. Lue lisää…

Pyöröportit ja liukuportit

Isommille työmaille ja teollisuuteen. Lue lisää…

Rakentamisilmoitukset Verohallinnolle

Muutaman napin painalluksella. Lue lisää…

Työmaaperehdytys ja pätevyydet

Perehdytys, ePerehdytys ja taitorekisteri. Lue lisää…

TR-mittaus

Helpota työnjohdon arkea sähköisellä TR-mittauksella. Lue lisää…

Työmaapäiväkirja

Helposti mobiililaitteella. Lue lisää…

Käyttöönotto

Käyttövalmiina seuraavana arkipäivänä. Lue lisää…
 • Helppo ja virheetön työntekijätietojen keruu ja kulunvalvonta työmaalleshutterstock_761907331
 • Tarvittaessa työmaan henkilöluettelo AVI:n tarkastajalle
 • Työntekijäilmoitukset sähköisesti Verohallinnolle
 • työmiehet-työmaa-rakentaminenHelppo kirjautuminen työmaalle
 • Tuntiyhteenvedot aina tarvittaessa
 • palkanmaksu-835x350Ei tuntilappujen ja puutteellisten kirjaustietojen peräänkyselyä
 • TES-tulkinta
 • Tunnit sähköisesti yrityksen palkanmaksuohjelmaan
 • työmaa-työnjohto-rakentaminenSelkeät raportit pääurakoitsijalta aina tarvittaessa
 • Ajanmukainen ja luotettava ilmoitusvelvollisuuden hoito

Asiakkaamme kertoo – Icopal Katto Oy

Haasteena yrityksellä oli hoitaa sujuvasti sekä omien että aliurakoitsijoiden työntekijöiden tietojen keruu ja läsnäolojen valvonta. Yrityksellä on vuodessa noin 600 työmaata, joista noin puolet on omaa pääurakointia.

Ratkaisuna Icopal Katto Oy otti käyttöön NOPSA-järjestelmän läsnäolojen valvontaan ja työntekijätietojen raportointiin. Kulunvalvonta hoituu Nopsa VALTTI -älykorttilukijoilla.

Hyötynä yrityksellä on reaaliaikainen tieto työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Sähköisen kulunvalvontajärjestelmän avulla hoituvat työntekijäilmoitukset sekä työaikaa pystytään seuraamaan tarkemmin.

“Nopsa-järjestelmä helpottaa päivittäistä toimintaa – kulunvalvonta työmaalle ja raportointi verottajalle hoituvat sähköisesti. Suurin etu on siinä, että voin keskittyä projektityöhön.”

Kimmo Reinikainen

Työnjohtaja, Uudenmaan Korjausrakentajat Oy

“Nopsa-ohjelmiston käyttö on ollut helppoa ja asiakaspalvelu erinomaista. Käyttöönotto on yksinkertaista, koska ohjelmisto ja lukijalaite sim-kortteineen tulevat käyttövalmiina. Lisäksi hinta on kilpailukykyinen. Suosittelen.”

Jyrki Niemi

Toimitusjohtaja, Turun Betonisaumaus Oy

“Nopsa-järjestelmä helpottaa arkea siinä, että nähdään missä ja mihin aikaan työntekijät työskentelee. Saadaan nopea ja reaaliaikainen raportointi. Ehdottomasti suosittelen ja olemme suositelleet jo yli 10 vuotta.”

Tomi Koivisto

Työpäällikkö/osakas, Koiviston Vihertyö Oy

Ilmaisia työkaluja ja hyödyllisiä linkkejä

Säästölaskuri

Laske säästösi: Lataa säästölaskuri

Työmaan henkilölistapohja

Etsitkö työmaalle tulostettavaa henkilölistaa? Voit ladata henkilölistapohjan täältä.

Excel tuntilappu

Etsitkö tunti-ilmoituspohjaa? Voit ladata excel-muotoisen tuntilapun täältä.

Perehdytyslomake

Etsitkö perinteistä perehdytyslomaketta? Voit ladata excel-muotoisen perehdytyslomakkeen täältä.

Työmaapäiväkirjapohja

Etsitkö lomakepohjaa työmaapäiväkirjaa varten? Lataa työmaapäiväkirjapohja täältä.

Valintamatriisi

Valintamatriisi helpottaa ostopäätöksen tekoa: Lataa valintamatriisi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä palveluita LogiNets Oy tarjoaa kulunvalvontaan työmaalla?

Nopsa-järjestelmä sopii työmaiden kulunvalvontaan ja rakentamisen tiedonantovelvollisuuden mukaiseen raportointiin Verohallinnolle. Järjestelmä tukee monia eri laite- ja kirjaustapoja. Lisäominaisuuksiin kuuluu työturvallisuutta ja raportointia tukevia toimintoja kuten mobiili perehdytyslomake, pätevyyksien hallinta, tr-mittaus ja työmaapäiväkirja.

Miten tilaan Nopsa-järjestelmän?

Tilaa niin kuin parhaaksi näet:

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin. Voit myös pyytää yrityksenne tarpeisiin räätälöidyn tarjouksen.

Paljonko järjestelmä maksaa?

Katso: Nopsa-kulunvalvontajärjestelmän hintalista. Kokonaishinta koostuu järjestelmälisenssistä, lukijan hinnasta ja käyttäjälisensseistä. Nopsa VALTTI -lukijan voi vuokrata tai ostaa.

Mitä tietoja käyttöönottoon tarvitaan?

Järjestelmän käyttöönottoa varten tarvitaan työntekijä- ja työkohdelistat.

Voiko Nopsan integroida muihin järjestelmiin?

Kyllä voi. Olemme vuosien saatossa rakentaneet lukuisia rajapintoja eri järjestelmiin. Näistä keskeisimpiä ovat palkanmaksu-, laskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmät. Alla esimerkkejä järjestelmistä, joihin on toteutettu rajapintoja. Tekniset asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiin järjestelmäintegraatioiden osalta.

Verohallinto

Mikä on Valttikortti?

VALTTI-älykorttiValttikortti on kulunvalvontaan tarkoitettu Veronumerolain mukainen kuvallinen henkilökortti viivakoodilla ja sirutunnisteella. Nopsa-järjestelmämme tukee Valttikorttia ja Nopsa VALTTI -lukijamme on Suomen Tilaajavastuu Oy:n sertifioima (nykyinen Vastuu Group Oy). VALTTI-älykortti tilataan Vastuu Group Oy:ltä. LogiNets Oy on Vastuu Group Oy:n partneri.

Lisätietoja Vastuu Group Oy:ltä (entinen Suomen Tilaajavastuu Oy).

Mistä voin tilata Valttikortit?

Tilaa Valttikortit Vastuu Group Oy:ltä.

Mikä on yrityskohtainen kortti?Desfire-kortti

Jos yrityksellä ei ole käytössä Valttikortteja, on mahdollista käyttää yrityskohtaisia tai ns. blankokortteja. Korteissa on viivakoodi ja kortin ID. Kortteihin on mahdollista painattaa esimerkiksi yrityksen nimi, logo tai henkilötietoja yhteistyökumppanimme kautta.

Mitä tarkoittaa rakentamisen tiedonantovelvollisuus / rakentamisilmoitukset?

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus tarkoittaa muutosta rakentamisilmoituksiin. Rakentamisen uudet velvollisuudet astuivat voimaan 1.7.2014 ja koskevat sekä yrityksiä että kotitalouksia. Yritysten on ilmoitettava työntekijätiedot ja urakkatiedot kuukausittain. Tiedot ilmoitetaan viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivä, esimerkiksi tammikuun tiedot annetaan viimeistään maaliskuun 5. päivä.

Urakkatiedot ilmoitetaan työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa.

Työntekijätiedot ilmoittaa päätoteuttaja kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa. Kotitaloudet ilmoittavat tiedot ennen loppukatselmusta vain rakennusluvan alaisista töistä.

Lataa opas: Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, päätoteuttajan vastuut

Lue lisää Verohallinnon sivuilta: Rakentamisilmoitukset

Miksi rakentamisen tiedonantovelvollisuus?

Rakentamisen ilmoitusvelvollisuuden taustalla on harmaan talouden torjunta, joka on nykyisen hallituksen yksi painopistealueista. Uusista rakennusalan velvollisuuksista on verotusmenettelylain tiedonantovelvollisuus osuudessa, jossa on viittauksia mm. veronumerolakiin ja verotusmenettelylakiin.

Tarvitsetteko apua kulunvalvontajärjestelmän valintaan?

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme tekee ilmaisen tarvekartoituksen.

Pin It on Pinterest