fbpx

Integraatiot ja avoin tiedonvälitys

Avoin tiedonvälitys, integraatiot, rajapinnat

Ohjelmistointegraatioiden tarkoituksena on parantaa ja lisätä yrityksen käytössä olevien järjestelmien käytettävyyttä, mahdollistaa hajautettuna olevan tiedon välitys ohjelmistojen välillä ja vähentää päällekkäisyyksiä. Hyvin toteutetut integraatiot tuovat kilpailuetua alan muita toimijoita vastaan tehokkaan liiketoimintaympäristön muodossa.

Ohjelmistointegraatiolla saavutettavia etuja ovat mm.:

  • manuaalisen työn ja virheiden määrä vähenee
  • samaa tietoa voi hyödyntää ja jalostaa lukuisa joukko työntekijöitä
  • nopea ja yhtenäinen yrityksen liiketoimintaprosesseja tukeva järjestelmäkokonaisuus
  • reaaliaikainen tieto johdolle yrityksen tilasta

LogiNets haluaa tukea osaltaan avointa tiedonvälitystä eri ohjelmistojen välillä asiakasyritysten liiketoiminnan tehostamiseksi. Olemme toteuttaneet vuosien saatossa laajan joukon integraatioita eri ohjelmistoihin. Näistä keskeisimpiä ovat palkanmaksu-, laskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmät.

Erikoisosaamiseemme kuuluu sähköinen tiedonsiirto ja palveluväylät:

  • Toimialakohtaiset standardit (rakentamisen ilmoitusvelvollisuus, tilaajavastuu, kiinteistöhuollon UBL)
  • Yleiset standardit (finvoice, reskontra)
  • Asiakaskohtaiset toteutukset (SOAP, REST, XML, CSV …)
 
Verohallinto

Laajan kokemuksemme, nykyään käytössä olevien hyvien työkalujen ja usein jo osittain toteutettuna olevien rajapintojen käyttöönotto on nopeaa. Ole yhteydessä niin teemme ilmaisen kartoituksen integraatioista nykyisiin järjestelmiinne.

Pin It on Pinterest