fbpx

Tarinamme

Tarinamme, suunnistus, LogiNets Oy

LogiNets Oy:n tarina juontaa juurensa suunnistuskilpailuihin vuonna 2000. Juha Pohjala, tuolloin ABB:n erään tulosyksikön johtaja, mietti että miten on mahdollista, että suunnistuskilpailuissa saadaan tarkat aikaleimat kilpailijoiden rasteilla käynneistä, mutta investointiprojektien arvokkaiden tuotteiden kulusta eri reittipisteissä ei jää jälkiä laisinkaan. Tuotteita myös katoaa. Ajatuksen innoittamana hän kutsui johtavien pörssiyritysten hankintajohtajia ideoimaan asiaa yli yritysrajojen. Keskustelut johtivat yhteiseen Tekesin tukemaan tutkimus- ja kehityshankkeeseen, nimeltä HIIPS (Heavy Industry Intelligent Project System: ABB Oyj, Andritz Oy, Alstom Finland Oy, Finnlines Oy, Kvaerner Pulping Oy, Mercantile KSB Oy ja Wärtsilä Oy). Tavoitteena projektissa oli etsiä yhteisiä ratkaisuja ja toimintatapoja tehostaa langattomien tunnistamismenetelmien avulla materiaalihallintaa investointiprojekteissa. LogiNets perustettiin kaksivuotisen projektin loppuvaiheessa tarjoamaan kaupallisesti hankkeen aikana kehitettyjä ohjelmistoratkaisuja.

Ensimmäisten toimintavuosien aikana LogiNets kehitti kaupallisen Material Control –järjestelmän projektiliiketoiminnan tarpeisiin. Ratkaisun otti käyttöön useat johtavat investointihankkeita toteuttavat yritykset. RFID:n hyödyntämisestä materiaalilogistiikassa todettiin, että ajankohta oli vielä liian varhainen laajamittaisempiin käyttöönottoihin yritysverkostoissa. Vuonna 2004 Nokia toi ensimmäiset RFID-puhelimet markkinoille, joita testattiin useilla projektityömailla materiaalihallinnassa. Ne todettiin toimintavarmoiksi ja helppokäyttöisiksi. Samana vuonna LogiNets toimitti ensimmäiset RFID-ratkaisut työmaiden työajanseurantaan. Vuonna 2008 LogiNets toimitti ensimmäiset mobiilit RFID-ratkaisut kiinteistöhuollon tehtävien hallintaan.

Tänä päivänä LogiNets Oy toimittaa toiminnanohjausjärjestelmiä huoltoyrityksille, kulunvalvontajärjestelmiä rakennusteollisuuteen ja materiaalihallintajärjestelmiä teollisuuteen. Paikannus on yhä oleellinen osa kokonaisratkaisuja. Riippuen sovelluskohteesta, hyödynnettäviä teknologioita on vain huomattavasti laajempi kirjo, RFID-teknologiasta aina satelliittipaikannukseen.

Pin It on Pinterest