Sähköinen raportointi Verohallinnolle

Sähköinen raportointi Verohallinnolle

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, joka astui voimaan 1.7.2014, velvoittaa päätoteuttajat ja rakennustyön tilaajat ilmoittamaan työntekijä- ja urakkatiedot sähköisesti verottajalle kuukausittain. Nopsa-järjestelmällä voi lähettää raportit sähköisesti Verohallinnolle suoraan järjestelmästä. Työmaakohtaiset työntekijätiedot kootaan kuukausittaiseen raporttiin kulunvalvonnan pohjalta. Tarvittaessa raporttitiedostot voi myös ladata järjestelmästä muuhun käyttöön (esim. tiedot voi lähettää ilmoitin.fi-palvelun kautta). Alla yhteisen työmaan päätoteuttajan sekä rakennustyön tilaajan ilmoitusvelvoitteet.

Työntekijätiedot

Päätoteuttaja on velvollinen ilmoittamaan työntekijätiedot Verohallinnolle. Työntekijätiedot ilmoitetaan kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa.

Urakkatiedot

Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan urakkatiedot Verohallinnolle. Urakkatiedot ilmoitetaan työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa. Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus määräytyy sopimuskohtaisesti ja koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja, rakennustelineiden pystytys ja purkutöitä sekä työvoiman vuokrausta.

Verohallinto

Haluatko lisätietoja aiheesta? Lataa opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta ja päätoteuttajan vastuista.

Tarvitsetko apua järjestelmän valintaan?

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme tekee ilmaisen tarvekartoituksen.

 

Pin It on Pinterest

Share This