Työmaaperehdytys ja pätevyydet

Työmaaperehdytys ja pätevyydet

Sähköinen perehdytyslomake ja ePerehdytys

Työmaalla hyvin tehty perehdytys on perusta niin tapaturmien välttämiseen kuin myös laadukkaaseen rakentamiseen. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on perehdytettävä työntekijä työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työmenetelmiin, työssä käytettäviin välineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Työmaalla työntekijä perehdytetään käymällä läpi esimerkiksi työmaan aikataulu, toteutusorganisaatio, turvallisuusvaatimukset, -suunnitelmat ja -säännöt sekä työmaatilat. Perehdytyksen yhteydessä tulee myös tehdä työmaakierros ja käydä läpi työmaasuunnitelmat.

Nopsa-järjestelmässä voi luoda projektikohtaiset sähköiset perehdytyslomakkeet työmaan tarpeiden mukaan. Lomake toimii muistilistan tapaan – perehdyttäjä merkitsee jokaisen lomakkeen kohdan läpikäydyksi. Lomakkeet skaalautuvat erilaisille päätelaitteille (tabletti / älypuhelin), ja ne voidaan myös allekirjoittaa kosketusnäytöllä heti kun perehdytys on tehty. Lomakkeen liitteeksi voi ottaa kuvia esimerkiksi pätevyyskorteista. Täytetyt lomakkeet ja tehdyt perehdytykset tallentuvat järjestelmään, jossa ne ovat tarkasteltavissa ja tulostettavissa tarvittaessa.

Ryhmäperehdytys

Aloittaako työmaalla useita uusia työntekijöitä samanaikaisesti? Aikaa säästyy kun työmaakohtaisen perehdytyksen voi tehdä  yhtä aikaa hyödyntämällä sähköistä ryhmäperehdytyslomaketta.

Sähköisen perehdytyslomakkeen edut

  • Eroon paperilomakkeista
  • Reaaliaikainen tieto perehdytetyistä työntekijöistä
  • Perehdytykset tallessa yhdessä järjestelmässä ja nopeasti esitettävissä työsuojelutarkastajalle

ePerehdytys

ePerehdytys on rakennusalalle tehty verkkopalvelu yleisten työturvallisuusasioiden perehdytykseen. Verkossa suoritettavan rakennusalan yhteisen yleisperehdytyksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta, yhtenäistää alan työturvallisuuskäytäntöjä ja tehostaa toimintaa työmailla. Työntekijöiden ei tarvitse suorittaa samansisältöisiä yleisperehdytyksiä erikseen kaikilla työmailla, joilla he työskentelevät, vaan kerran suoritettu ePerehdytys riittää yleisperehdytykseksi. ePerehdytystieto on hyödynnettävänä myös Nopsa-järjestelmässä.

Lisätietoja ePerehdytyksestä RT:n sivuilta

Pätevyyksien hallinta

Työturvallisuuden kannalta myös työntekijän pätevyyksien ja osaamisen tulee olla kunnossa. Esimerkiksi rakennusalalla käytössä olevia turvakortteja ovat muun muassa työturvallisuuskortti, tulityökortti ja tieturvakortti. Pätevyyksien hallinta hoituu myös Nopsa-järjestelmällä. Yritys voi itse määritellä ne pätevyydet, joiden osalta tietoa kerätään esimerkiksi työmaaperehdytyksen yhteydessä ja seurataan. Voimassaoloaikojen seuranta helpottuu, kun tiedot ovat yhdessä järjestelmässä. Pätevyyksien hallintaan voidaan hyödyntää myös Tilaajavastuu Oy:n Taitorekisteriä, josta työntekijän tiedot päivittyvät Valttikortin luennan yhteydessä.

Share This