Asennustyön suunnittelu ja valvonta

 

Teollisuuden laitosprojektien kokoonpano-, käyttöönotto- ja käynnistysvaiheet vaativat isoilla työmailla tuhansien projekti-insinöörien ja asentajien oikea-aikaisen työpanoksen. Materiaalien ja laitteiden oikea-aikainen saatavuus kokoonpanoa varten ja valmius käynnistykseen vaikuttavat olennaisesti projektin onnistumiseen.

Reaaliaikaiset tiedot saapuvista toimituksista ja varastojen saatavuudesta antavat hyvän pohjan kokoonpanotyön suunnittelulle. Kun suunnittelutyö on valmiina, kokoonpanohenkilöille voidaan antaa yksityiskohtainen keräilyluettelo, jossa on tavaroiden tarkat tunnistetiedot ja varastopaikkasijainnit. Mikäli tavarat varastoidaan konteissa ja laatikoissa, nämä tiedot yksilöidään myös keräilyluetteloissa.

Laitteiden asennustyön edistymä voidaan raportoida langattomia tunnistamismenetelmiä käyttäen työvaihe kerrallaan. Tällöin projektin yhteisestä tietokannasta nähdään esim. koska tuote on mekaanisesti asennettu, kaapeloitu taikka testattu. Reaaliaikainen tieto asennustyön edistymästä auttaa puuttumaan poikkeamiin oikea-aikaisesti.

 

Ensimmäiset RFID teknologiaan perustuvat ratkaisut LogiNets toimitti teollisuuteen vuonna 2004.

Pin It on Pinterest