Rakennustyömaa

Työmaan varastotoiminnot

Materiaalivirrat työmaille ovat usein valtavia. Tyypillisesti tuhansia kontteja ja kymmeniä tuhansia laatikoita eri puolilta maailmaa sadoilta eri toimittajilta. Oman haasteensa tavaratoimitusten hallinnalle asettaa usein myös työmaan kaukainen ja syrjäinen sijainti sekä niukat varastointitilat.  Työmaan onnistumisen kannalta on keskeistä, että tavarat toimitetaan oikea-aikaisesti työmaalle, ja että ne löytyvät niitä tarvittaessa asennettavaksi.

Kokemuksemme mukaan tyypillisiä tavaratoimituksiin liittyviä haasteita työmaan näkökulmasta on:

 • Hankintoja ja kuljetuksia aikataulutettaessa ei ole huomioitu työmaan asennusaikataulua
 • Myöhässä saapuvat toimitukset
 • Paketin sisältö ei vastaa tilattua
 • Materiaalien tunnistaminen on vaikeaa
 • Tuotteiden löytäminen asennusta varten vaatii paljon manuaalista työtä
 • Tavaroita katoaa ja niitä tilataan uudelleen (ylimääräiset rahti- ja muut kustannukset)
 • Tietää mitä varastossa on ja mitä siellä pitäisi olla
 • Laatupoikkeamien kirjaaminen ja korjaamisten valvonta
 • Manuaalinen etenemisraportointi (varastoluettelo, kokoonpano ja poikkeamat)

Olemme panostaneet lukuisia henkilötyövuosia yllä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Olemme haastatelleet satoja työmaiden edustajia, pitäneet ideariihiä sekä pilotoineet laajasti käytännössä uusia toimintatapoja ja teknologioita. MHS-järjestelmä on syntynyt näiden ponnistusten tuloksena.

MHS järjestelmä tuo uutta tehokkuutta materiaalihallintaan työmaalla. Tavaroiden vastaanottaminen, tarkastaminen ja varastoallokoinnit voidaan tehdä kentällä mobiilisti RFID- taikka viivakooditunnisteilla. Kaikille yhteinen tietokanta helpottaa tuotteiden etsimistä esim. tuotteen positionumeron avulla. Ohjelma kertoo missä varastopaikassa, kontissa ja laatikossa tuote on. Varaston inventointi on yksinkertaista ja tarvittavat toimenpiteet voi tehdä nopeasti, kun tiedetään ajantasaisesti mitä varastossa on ja mitä siellä pitäisi olla.

Miten MHS-järjestelmä auttaa projektipaikan päällä olevaa henkilöstöä?

 • Varhainen tieto toimituksista ja mahdollisista poikkeamista
 • Lähetysten helppo ja nopea vastaanotto ja varastointi
 • Reaaliaikainen varastokirjanpito (mitä varastossa on/pitäisi olla)
 • Tuki langattomien tunnistamismenetelmien käyttöön (RFID, QR-koodi)
 • Helppo ja nopea tavaroiden seuranta (kaikilla osapuolilla on sama järjestelmä)

 

Haluatko tietää lisää Material Handling Systemistä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, autamme mielellämme!

Pin It on Pinterest