Suunnittelu ja hankinnat

Projektit ja hankinnat

Materiaalihankinnat muodostavat merkittävän osan kustannuksista laitosprojekteissa. Niiden osuus investoinnista on lähes 50 % (WRAP, 2007). Yleensä prosessisuunnittelu- ja konsultointiyritys valitaan suuriin investointihankkeisiin projektin varhaisessa vaiheessa. Yritys vastaa prosessisuunnittelusta, laitteiden ja toimittajien valinnoista, sekä usein myös hankinnoista.

Material Handling System (MHS) tarjoaa modernin työkalun tilausten ja kotiinkutsujen käsittelyyn ja hallintaan projektiverkostossa. Tilaukset voidaan tehdä ostoyrityksen ERP-järjestelmän kautta, sähköpostilla materiaaliluettelona (BoM) tai syöttämällä ne materiaalinhallintajärjestelmään. MHS voidaan integroida helposti olemassa oleviin järjestelmiin esim. SAPiin tai muihin toiminnanohjausjärjestelmiin. Myös puitesopimuskumppanit voivat hyödyntää MHS:ää. Pääurakoitsija voi esim. tilata kattilalaitoksen tietyltä urakoitsijalta. Tällöin myös kattilalaitoksen toimitukset voidaan käsitellä järjestelmän kautta.

Toimittajat saavat automaattisen ilmoituksen, kun tilaus tai kotiinkutsu on julkaistu MHS:ssä. MHS:n kirjautuessa avoimien toimenpiteiden lista ohjaa suorittamaan tarvittavat toimenpiteet.

Toimitukseen liittyvä maksuvalmius voidaan myös kuitata sähköisesti materiaalinhallintajärjestelmään. Toimittajan lasku voidaan vapauttaa maksuun esim. sen jälkeen, kun kaikki tilausrivit on vastaanotettu ja tarkistettu projektin rakennustyömaalla.

Haluatko tietää lisää Material Handling Systemistä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, autamme mielellämme!

Pin It on Pinterest