Tuntien hyväksyntä ja raportit

Tuntien hyväksyntä ja raportit

Työtuntien hyväksyntä ja muokkaus

Työkohteilta raportoidut tunnit näkyvät järjestelmässä hyväksyttävinä tunteina. Tarvittaessa kirjauksia on helppo muokata ennen hyväksyntää. Hyväksynnän jälkeen kirjaukset ovat hyödynnettävissä palkanmaksuun, laskutukseen ja jälkiseurantaan silloin kun niitä tarvitaan.

Raportit

Nopsa-järjestelmästä voi tulostaa monipuolisia raportteja PDF tai Excel -tiedostoina. Raportteja voi tulostaa halutuilla kriteereillä valitsemalla esimerkiksi ajanjakson, työkohteen, työntekijän tai työnluokan. Halutessa myös työntekijöille voi antaa tunnukset järjestelmään, jolloin he pääsevät itse muokkaamaan omia tuntitietoja tai lataamaan omia työaikaraportteja.

Nopsasta voi tulostaa mm. seuraavia raportteja:

  • Työaikaraportti
  • Tunti- ja kuluraportti
  • Laskutuserittely
  • Työerittely
  • Yhteenvetoraportti
  • Työntekijätiedot
Share This