fbpx

Tuntien hyväksyntä ja raportit

Tuntien hyväksyntä ja raportit

Kirjausten hyväksyntä on vaivatonta, koska tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä samalla tavalla kirjattuna silloin, kun niitä tarvitsee. Pilvipalvelun etuna on reaaliaikaisuus ja yhteinen tietokanta, jonne kentältä tulevat kirjaukset kerääntyvät. Isossa yrityksessä hyväksyntäprosessi on hyvä tehdä kustannuspaikka- ja työnjohtajakohtaisesti. Tarvittaessa kirjauksia voi muokata ennen hyväksyntää. Hyväksynnän jälkeen kirjaukset ovat hyödynnettävissä palkanmaksuun, laskutukseen ja täyttämään erilaisia raportointitarpeita.

Nopsa-järjestelmästä voi tulostaa monipuolisia raportteja PDF tai Excel -tiedostoina. Raportteja voi tulostaa halutuilla kriteereillä valitsemalla esimerkiksi ajanjakson, työkohteen, työntekijän tai työnluokan. Halutessa myös työntekijöille voi antaa tunnukset järjestelmään, jolloin he pääsevät itse muokkaamaan omia tuntitietoja tai lataamaan omia työaikaraportteja. Järjestelmä voi myös lähettää tuntiraportit työntekijän sähköpostiin automaattisesti kerran viikossa.

Nopsasta voi tulostaa mm. seuraavia raportteja:

  • Työaikaraportti: Perusraportti, jossa eritelty kohteille tulo- ja lähtöaika sekä päivän ja valitun ajanjakson yhteenlasketut tunnit.
  • Tunti- ja kuluraportti: Edellistä yksityiskohtaisempi raportti kirjatuista tunneista, lisistä ja kilometreistä.
  • Laskutuserittely: Raportti tietylle työnumerolle tehdyistä tunneista.
  • Yhteenveto: Koosteraportti kohteille tehdyistä tunneista.
  • Ajopäiväkirja: Ajoneuvoseurannan (lisäpalvelu) tuottama ajopäiväkirjaraportti, johon on eritelty ajetut ajot ja kilometrit.

Tarvitsetko apua työajanseurantajärjestelmän valintaan?

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme tekee ilmaisen tarvekartoituksen.

Pin It on Pinterest