fbpx

GPS-paikannus

GPS-paikannus ja työajanseuranta

GPS-paikannuksella tiedetään tarkkaan missä työaikakirjaus on tehty tai missä ajoneuvot liikkuvat. Tämä antaa myös pohjan luotettavalle asiakaslaskutukselle ja resurssien optimoinnille.

Ennen paikannusta hyödyntävän järjestelmän käyttöönottoa, on yrityksen huomioitava muutamia asioita. Työntekijät tulee aina perehdyttää uusiin toimintatapoihin. Riippuen yrityksen koosta ja käytännöistä, on mahdollisesti pidettävä yhteistoimintaneuvottelut, jossa sovitaan uuden paikannusta hyödyntävän järjestelmän käyttöönotosta ja siihen liittyvistä asioista. Tärkeää on perustella järjestelmän tarkoitus ja selvittää yhteisesti ja avoimesti mihin ja miten järjestelmää tullaan käyttämään. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi, kun perehdytetään työntekijä työaikakirjausten tekoon.

Nopsa-järjestelmän paikannusta on eri tasoista: hetkittäistä tai jatkuvaa paikannusta. Työajanseurannassa Nopsa-järjestelmän mobiilisovellus hyödyntää hetkittäistä paikannusta eli paikkatietoa käytetään vain työkohteita haettaessa. Näin työntekijä näkee mobiililaitteessa vain lähistöllä olevat työkohteet. Ajoneuvoseurannassa autoon asennettu laite tai mobiilisovellus tekevät jatkuvaa paikannusta. Näin järjestelmän on mahdollista näyttää ajoneuvon sijainti ja piirtää reittikartta esimerkiksi tehdystä aurauksesta.

Jotta GPS-paikannuksen käyttö työaikakirjauksiin onnistuu, on puhelimessa minimissään oltava tuki GPS-pohjaiselle paikannukselle ja selaimen sekä Internetin käytölle. Jos kirjausten tekoon käytetään Android, iPhone tai Windows Phone -laitteelle kehitettyä natiivisovellusta, on paikannus tarkempaa ja nopeampaa kuin selainpohjaisella vastaavalla.

Yrityksen huomioitava ennen käyttöönottoa:

  • Onko tarvetta yhteistoimintamenettelylle
  • Paikannuksen käyttötarkoitus ja taso
  • Onko tarvetta mobiililaitteiden päivitykseen
  • Työntekijöiden perehdytys työaikakirjauksiin

GPS-paikannuksen etuja työajanseurannassa:

  • Lyhyempi työntekijän työkohdelista, nopeampi kirjautuminen
  • Kirjaukset mahdollisia vasta työkohteessa
  • Tiedetään työkohteiden reaaliaikainen miehitys (työturvallisuus)
  • Tarkemmat palkka- ja laskutustiedot

Tarvitsetko apua työajanseurantajärjestelmän valintaan?

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme tekee ilmaisen tarvekartoituksen.

Pin It on Pinterest