Palkanmaksu

Työajanseuranta ja palkanmaksu

Nopsa-järjestelmän tarkoituksena on virtaviivaistaa palkanmaksua. Työnjohdon aikaa ei kulu tuntilappujen keräämiseen, epäselvien kirjausten selvittelyyn ja manuaaliseen tietojen syöttöön eri järjestelmiin. Tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä samalla tavalla kirjattuna silloin kun johto tai palkanlaskija niitä tarvitsee. Palkanmaksun perusteet kerätään muun muassa työaikoina, palkkalajeina, palkanlisinä ja ylitöinä, jotka voidaan kohdistaa kustannuspaikalle, työkohteelle tai työnumerolle.

Sähköisen työajanseurannan ja mobiilituntikirjausten edut palkanmaksussa

 • helpompi työajankirjaus työntekijöille (erilaiset kirjaustavat tarpeen mukaan, ei jälkikäteen muistelua)
 • tuntien muokkauksen ja hyväksynnän helppous
 • yhtenäinen raportointi eli työtunnit ja tarvittavat tiedot kirjattu samalla tavalla
 • TES-tulkinta (työehtosopimuksessa määriteltyjen lisien kirjaus esim. olosuhdelisät, päiväraha, ruokaraha) sekä lomien ja poissaolojen kirjaus
 • työaikapankki, saldon ja liukumien laskenta
 • palkanmaksuprosessin virtaviivaisuus

Palkanmaksuun tyypillisesti tarvittavia tietoja

 • työntekijä
 • työn aloitus- ja lopetusajankohta
 • palkkaluokka tai -laji
 • kustannuspaikka / työkohde
 • kilometrit
 • eri työehtosopimuksissa määritellyt lisät (ylityöt, iltalisät, olosuhdelisä, ym.)

Nopsa-järjestelmässä on erilaisia työajanseurantaraportteja ja sähköisiä rajapintoja palkanmaksuohjelmiin. Pienemmissä yrityksissä tiedonvälitys palkanmaksuun voidaan hoitaa esimerkiksi työaikaraporteilla, jotka lähetetään tilitoimistoon. Tilitoimistolle voi myös antaa tunnukset työajanseurantajärjestelmään, jolloin palkanmaksun hoitaja saa tarvittavat raportit silloin kun niitä tarvitaan. Tietojen siirto voidaan tehdä myös esimerkiksi lataamalla cvs-tiedosto järjestelmästä toiseen. Isommissa yrityksissä työajanseurantajärjestelmä voi olla järkevää integroida yrityksen HR- tai palkanmaksujärjestelmään, jolloin tarvittavat tiedot välittyvät automaattisesti.

Share This