fbpx

Huolto ja kunnossapito ovat hitaasti muuttuvien alojen joukossa, joissa pikkuhiljaa suunnataan kohti digitalisaatiota. Se on yksi suurimmista koko yhteiskuntaa ja liiketoimintaa muuttavista trendeistä. Digitaalinen liiketoiminta tukee, täydentää ja korvaa aiempaa liiketoimintaa.

Kiinteistö- ja rakennusalaloilla suuri osa työstä tehdään käsin ja työkohteissa. Digitalisointi hyödyttänee tuottavuuden kasvua sekä asiakastyytyväisyyden parantamista.

Digitalisaation vaikutukset kiinteistö- ja rakennusalalla eivät ole vielä olleet kovin suuria. Alan toimijat näkevät digitalisaation mahdollisuutena liiketoiminnalle, mutta sen puutetta ei kuitenkaan pidetä suurena uhkana sillä sen ei nähdä muuttavan liiketoimintaa merkittävästi. Digitalisaation suurimpina haasteina nähdään puutteet sekä organisaation ketteryydessä että osaamisessa, sekä digitaalisuuden avulla saavutettavien hyötyjen mittaamisessa.

 

Digitalisaatio huollossa ja kunnossapidossa

Kehitystoiminnan painopistealueisiin kuuluvat palvelutuotannon reaaliaikainen johtaminen ja optimointi, työnohjauksen tehostaminen mobiiliteknologialla sekä sisäisten prosessien digitalisointi, joka antaa pohjan tiedolla johtamiseen.

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksille teettämässä Digikysely 2018 –tutkimuksessa havaittiin mobiiliteknologian ja paikkatietoteknologian olleen käytetyimmät teknologiat. Keskeisimpinä motiiveina digitaalisuuden kehittämiselle mainittiin toiminnan tehokkuuden parantaminen sekä asiakkaiden vaatimukset.

Digitalisaation esteet

Kiinteistöpalvelualaa kuvaa kilpailu. Palveluntarjoajia kilpailutetaan säännöllisesti ja vaihdetaan. Hinta toimii yhtenä merkittävimmistä kriteereistä, mikä tuo paineen kustannustehokkuuteen. Tämä tapahtuu oman toiminnan tehostamisen ja kehittämisen kautta.

Kilpailun lisäksi alalla näkyy asiakkaiden eli kiinteistöjen omistajien aktiivisuuden lisääntyminen ja vaatimusten kasvaminen. Vaikka hintaa painotetaan, myös palvelun laadun ja kokonaisarvon merkitys on kasvanut. Palveluntarjoajien edellytetään kehittävän jatkuvasti toimintaansa, jonka eri osa-alueisiin digitaaliset ratkaisut voivat tuoda apua. Asiakaslähtöinen toimintatapa ja yhteiset kehitysprojektit erityisesti isompien omistaja-asiakkaiden kanssa näkyvät toimijoiden arjessa. Myös kiinteistöjen käyttäjät ja heidän tyytyväisinä pitäminen huomioidaan tärkeänä kohderyhmänä palvelun tason näkökulmasta.

Järjestelmien välisen keskustelun puute on haasteena eri organisaatioiden käyttämien järjestelmien välillä, sillä tietoja täytyy ylläpitää manuaalisesti. Järjestelmien välisiä integraatioita tehdään jonkin verran. Vaikka niistä olisikin hyötyä, voi niiden toteuttamisen esteenä olla myös lyhyet sopimuskaudet asiakkaiden ja palveluntuottajien välillä. Pidemmät sopimuskaudet saattaisivat edistää yhteistyötä ja sitoutumista molemmin puolin, jolloin myös muutkin investoinnit digitaalisuuteen voisivat olla mahdollisia.

Tulevaisuus näyttää millaisia liiketoimintamalleja ennakoivan huollon ympärille rakennetaan ja millaisia rooleja kiinteistöpalveluita tuottavat toimijat tulevat omaksumaan liiketoiminnan toteuttamisessa. Suomessa esimerkiksi Platform of Trust pyrkii mahdollistamaan tiedon avaamisen ja virtaamisten eri toimialojen, myös rakennus- ja kiinteistöalan, toimijoiden välillä. LogiNets onkin liittynyt Platform of Trustiin. VALPAS huollon toiminnanohjausjärjestelmämme saadaan helpommin keskustelemaan eri ohjelmien välillä. Tämä helpottaa järjestelmän käyttöönottoa omassa yrityksessänne ja lisää asiakastyytyväisyyttä.

Voit tutustua täältä lisää Platform of Trustiin.

 

Lähteenä on käytetty Maija Makkosen opinnäytetyötä Kiinteistöpalvelujen digitalisaatio Suomessa, Jyväskylän yliopisto (2019)

 

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This