Huolto ja kunnossapito ovat hitaasti muuttuvien alojen joukossa, joissa pikkuhiljaa suunnataan kohti digitalisaatiota. Se on yksi suurimmista koko yhteiskuntaa ja liiketoimintaa muuttavista trendeistä. Digitaalinen liiketoiminta tukee, täydentää ja korvaa aiempaa liiketoimintaa.

Digitalisaatio huollossa ja kunnossapidossa

Kehitystoiminnan painopistealueisiin kuuluvat palvelutuotannon reaaliaikainen johtaminen ja optimointi, työnohjauksen tehostaminen mobiiliteknologialla sekä sisäisten prosessien digitalisointi, joka antaa pohjan tiedolla johtamiseen.

Digitalisaation esteet

Kiinteistöpalvelualaa kuvaa kilpailu. Palveluntarjoajia kilpailutetaan säännöllisesti ja vaihdetaan. Hinta toimii yhtenä merkittävimmistä kriteereistä, mikä tuo paineen kustannustehokkuuteen.

Järjestelmien välisen keskustelun puute on haasteena eri organisaatioiden käyttämien järjestelmien välillä, sillä tietoja täytyy ylläpitää manuaalisesti. Järjestelmien välisiä integraatioita tehdään jonkin verran. Vaikka niistä olisikin hyötyä, voi niiden toteuttamisen esteenä olla myös lyhyet sopimuskaudet asiakkaiden ja palveluntuottajien välillä.

Suomessa esimerkiksi Platform of Trust pyrkii mahdollistamaan tiedon avaamisen ja virtaamisten eri toimialojen toimijoiden välillä. LogiNets onkin liittynyt Platform of Trustiin. VALPAS huollon toiminnanohjausjärjestelmämme saadaan helpommin keskustelemaan eri ohjelmien välillä. Tämä helpottaa järjestelmän käyttöönottoa yrityksessänne ja lisää asiakastyytyväisyyttä.

Lisää huoltopalveluiden digitalisaatiosta Suomessa tulossa blogiimme.

Voit tutustua täältä lisää Platform of Trustiin.

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This