fbpx

Uutta järjestelmää haetaan usein siinä vaiheessa, kun yrityksen käyttämä järjestelmä on vanhanaikainen ja sitä ei enää kehitetä tai, kun ohjelmisto ei enää vastaa tarpeisiin. Kun yritys etsii uutta järjestelmää, on haussa todennäköisesti helppokäyttöinen ja moderni työkalu. Ohjelmistojen tarkoituksena on helpottaa työntekoa, joten ohjelmiston halutaan jo itsessään olevan helppo käyttää. Edellä mainitut asiat ovat olleet myös lähtökohtana, kun LogiNetsin tuotteille on kehitetty uudet modernit käyttöliittymät.

 

Modernin ohjelmistoalustan edut

Nykyaikainen ohjelmistoalusta on monesti helppokäyttöinen, visuaaliselta ilmeeltään moderni, tehokas ja tietoturvallinen. Aikaa ei kulu esimerkiksi tiedon hakuun, kun navigointi on selkeää ja järjestelmä on nopea.

Perinteiset ohjelmistot saattavat olla kankeita ja tiedonhaku hidasta. Niiden kehittäminen voi käydä työlääksi, jos ominaisuuksia on rakennettu toistensa päälle. Kehityspuolelta saatetaan vain todeta, että alusta ei taivu haluttuihin asioihin tai niiden toteuttaminen olisi liian työlästä ja kallista.

Uudet alustat ovat valmiiksi optimoituja ja tarjoavat tuotekehitykselle valmiita komponentteja, joita on helppo hyödyntää. Tämä tekee tuotekehityksestä nopeaa ja monipuolista. Uusia toiminnallisuuksia pystytään helpommin toteuttamaan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

 

Uudet käyttöliittymät LogiNetsin Nopsa- ja Valpas-tuotteille

LogiNetsin Nopsa- ja Valpas-järjestelmiä on kehitetty vuosien saatossa huikeasti eteenpäin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Nykyään molemmat ohjelmistot sisältävät lukuisia ominaisuuksia, joita asiakkaamme rakennus-, teollisuus- ja huoltoaloilla hyödyntävät kenttätyön työajanseurannassa, työmaiden kulunvalvonnassa ja huollon toiminnanohjauksessa.

Uudet alustat sisältävät samat toiminnallisuudet kuin nykyiset käyttöliittymät, sekä joukon uusia ominaisuuksia, joita on tulossa vielä lisää. Asiakkaamme voivat jatkaa nykyisten käyttöliittymien käyttöä normaalisti, ne eivät häviä mihinkään. Kaikki ohjelmistomme toimivat pilvipalveluina, jolloin niihin vain kirjaudutaan eri nettiosoitteista. Näin palveluita voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta ja käytössä on aina uusin ohjelmistoversio.

Uudistuksen taustalla on ollut halu parantaa ohjelmistojen käytettävyyttä ja suorituskykyä. Haluamme tarjota paremman käyttökokemuksen ja uskomme modernimman ilmeen tuovan myös uusia käyttäjiä ohjelmistojen pariin. Käyttäjäkokemukseen halutaan jatkossakin panostaa ja uusien alustojen myötä toiminnallisuuksien jatkokehitys ja lisääminen tulee olemaan helpompaa.

 

Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa

Business Intelligence (BI) on edelleen nouseva trendi yrityksissä. Sillä viitataan systemaattiseen liiketoimintatiedon keräämiseen ja analysointiin päätöksenteon tueksi.

Järjestelmistä on tähänkin mennessä saanut arvokasta tietoa raporttien muodossa, mutta jatkossa tuomme tiedon helpommin asiakkaan käytettäväksi. Haluamme auttaa asiakkaita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Tulevaisuudessa haluamme entistä enemmän auttaa asiakkaitamme hyödyntämään järjestelmiin kertyvää reaaliaikaista tietoa. Ohjelmistoihin kertyy valtavasti dataa ja tietoa, jonka hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen kannattaa. Uusiin alustoihin kehitetään ohjaus- / hallintapaneelit (engl. dashboard), jotka valmistunevat kesän aikana. Nämä visuaalisesti toteutetut diagrammit kertovat ohjelmiston tärkeät luvut ja tiedot selkeässä muodossa. Näitä tietoja voidaan hyödyntää mm. raportointiin, mittaamiseen ja liiketoimintaprosessien jatkokehittämiseen.

Haluatko siirtyä uudelle alustalle?

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This