fbpx

Pätevyystietojen tarkistus on nyt entistä helpompaa. Suomen Tilaajavastuu Oy:n Taitorekisterin tietoja voi hyödyntää myös Nopsa-järjestelmässä.

Taitorekisteri on Suomen Tilaajavastuu Oy:n verkkopalvelu ammattipätevyyksien hallinnointia ja tarkastamista varten. Jos työntekijän pätevyydet on ilmoitettu Tilaajavastuun taitorekisteriin, päivittyvät ne Nopsa-järjestelmään Valttikortin luennan yhteydessä. Erilaisten pätevyyksien lisäksi rekisteristä saadaan tieto suoritetusta ePerehdytyksestä. Taitorekisteristä löytyy rakennusalan ammattipätevyyksiä, jotka verifioidaan suoraan pätevyyksien myöntäjiltä. Elokuun alussa pätevyysmerkintöjä palvelussa oli jo n. 110 000. Verifioitavien pätevyyksien määrä kasvaa jatkuvasti.

Ammattipätevyyksien tarkistus on osa työmaan työturvallisuutta ja riskien hallintaa. Jos työntekijän tietoja ei ole taitorekisterissä on ne mahdollista lisätä myös manuaalisesti esimerkiksi perehdytyksen yhteydessä. Kun tiedot ovat koottuna yhdessä järjestelmässä, on niiden seuranta helpompaa.

Nopsa on kulunvalvontajärjestelmä työmaille. Järjestelmän avulla voidaan hoitaa henkilötietojen keruu, rakennustyömaiden kulunvalvonta ja verottajaraportointi. Työmaan työturvallisuutta tukevia ominaisuuksia ovat esimerkiksi perehdytys, pätevyyksien hallinta ja TR-mittaus. LogiNets Oy on Tilaajavastuu Oy:n partneri. Nopsa-järjestelmä hyödyntää Valttikorttiin yhdistettyjä tietoja, mikä helpottaa työmaiden kulunvalvontaa ja työntekijätietojen ilmoitusta verottajalle ja siten sujuvoittaa niiden arkea.

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This