fbpx

Digitalisaatio ulottuu nykypäivänä kaikkeen liiketoimintaan ja räjähdysmäisesti kasvava datan määrä yrityksissä antaa edellytykset vauhdikkaalle liiketoiminnan kasvulle. Miksi et siis lähtisi mukaan alalla edelläkävijöiden ja menestyjien joukkoon lisäämällä asiakastyytyväisyyttä ja kustannustehokkuutta tiedolla johtamisen kautta? Huoltoala on hitaasti muuttuvien alojen joukossa digitalisaatioon liittyen, vaikka tälläkin alalla dataan pohjautuvasta tiedosta olisi valtavasti hyötyä ja potentiaalia liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa.

Tiedolla johtamisessa tarkoituksena on nimenomaan nojata objektiiviseen tietoon päätöksiä tehtäessä. Auki avattujen lukujen valossa voidaan tunnistaa perustellut toimenpiteet kussakin päätöksentekotilanteessa. Tiedolla johtamisen onnistunut jalkauttaminen huoltoliiketoiminnassa edellyttää onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmän valinnan ja riittävän teknisen osaamisen lisäksi toimivia tiedon hyödyntämisen prosesseja ja vuorovaikutusta. Työn ohjauksessa esimiehet pystyvät tietoon perustuvalla johtamisella keskittymään oikeisiin asioihin ja tekemään korjaavia toimenpiteitä ajoissa. Kaikessa päätöksenteossa tieto on avainasemassa. Ilman oikeaa tietoa on vaikea tehdä oikeita päätöksiä. Käytännön esimerkkejä huoltoliiketoiminnassa ovat mm.:

  • työpyyntöjen läpimenoaika
  • myöhässä olevat työpyynnöt
  • allokoimattomien töiden osuus
  • laskutuksen summa
  • myöhässä olevien maksusuoritusten summa jne.

Työpyyntöjen läpimenoajassa voi mitata esimerkiksi, kuinka nopeasti huoltoyritys pystyy reagoimaan vikailmoituksiin, saa ne tehdyksi ja sitä kautta asiakastyytyväisyys kasvaa. Myöhässä olevat työpyynnöt näkyvät työnjohdon näkymässä tosiaikaisesti, jolloin niihin on helppo reagoida ja saada ne tehdyksi. Työt pystytään allokoimaan vapaana oleville henkilöille, kun työnohjauksessa tiedetään töiden status sekä laskutusta ja reskontratietoja pystytään seuraamaan lähes reaaliajassa.

Tiedon merkityksen kasvaessa on alettu puhumaan tietotaloudesta, jossa tärkein kestävän kilpailuedun lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja kuinka nopeasti siellä kyetään oppimaan uutta ja organisoitumaan uudelleen. Tutkimusten mukaan tietojohtamisen hyödyntäminen tuottaa organisaatioille monenlaisia hyötyjä. Tietojohtamisen on todettu esimerkiksi lisäävän innovatiivisuutta, kilpailukykyä ja tyytyväisyyttä työhön. Tiedolla johtamisella voi olla erilaisia liiketoiminnallisia tavoitteita, esimerkiksi kustannustehokkuuden parantaminen, asiakasymmärryksen lisääminen tai riskien pienentäminen.

Moderni data-alusta on nykyään useimmiten pilvipohjainen, jolloin sen käyttö on kustannustehokasta ja skaalautuvaa. Myös LogiNetsin Valpas huollon toiminnanohjausjärjestelmä on tällainen. Erilaiset dashboard-ilmoitustaulut toiminnanohjausjärjestelmissä antavat nopeasti kuvan yrityksen käytössä olevasta datasta, joka on hyödynnettävissä liiketoiminnan kehittämisessä ja resurssien tehokkaimman käytön suunnittelussa.

 

Mikäli yritystänne kiinnostaa hyödyntää tiedolla johtamista liiketoiminnassanne, olkaa yhteydessä asiantuntijoihimme, niin voimme tehdä yhdessä tarvekartoituksen.

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This