fbpx

Oletko työntekijänä pohtinut, miksi työnantajasi haluaa sinun kirjaavan yksityiskohtaisesti työpäivän aikana tapahtuvat työmaalle kirjaamiset ja eri pituiset siirtymät? Seuranta voi tuntua urkkimiselta ja jopa siltä, ettei työnantaja voi luottaa työpanokseesi tai työaikojen noudattamiseen. Tässä blogissa perustelemme kulunvalvonnan seurannan tärkeyttä ja avaamme kulunvalvonnan seurannan hyötyjä työntekijän näkökulmasta.

Työajanseuranta lisää turvallisuutta

Hissikuilussa tai muussa ahtaassa paikassa yksin työskennellessä turvallisuutta lisää työajanseurantajärjestelmä, sillä se tietää, missä työntekijä milloinkin liikkuu. Työympäristön turvallisuus lisääntyy, kun esimies tietää työntekijöidensä sijainnin reaaliaikaisesti. Kun työntekijä siirtyy työmaalta toiselle, voi liikkumisen kirjaukset tehdä puhelimella tai ajoneuvossasi voi olla reaaliaikainen sijainnin lähetys päällä, jolloin työajanseurantajärjestelmästä voidaan varmistaa, että kaikki on kunnossa siirtymien aikana. Samalla järjestelmä laskee siirtymät yhtä lailla työajaksi, joten tien päällä voi liikkua rauhallisin mielin.

Työajanseuranta tuo työhön joustoa, luotettavuutta ja tehokkuutta

Perinteiset kynä ja muistivihko -kirjaukset voidaan nyt viimeistään unohtaa, kun kirjaukset hoituvat helposti puhelimella tai lukijalla ja kortilla. Jos sattuu tekemään ylitöitä, kirjaa järjestelmä tarkasti ylimenneen ajan palkanmaksuun, joten työntekijän ei tarvitse muistaa tai huolehtia näistä asioista myöhemmin palkkapäivän lähestyessä. Tehdyn työajan voi tarkastaa helposti lataamalla nopeasti tuntiraportin puhelimeen. Reaaliaikainen kirjaaminen tehostaa töiden aloittamista ja lopettamista, kun kirjaus onnistuu hetkessä. Kun koko firma tai työmaa käyttää sähköistä kulunvalvontaa, on tuntikirjaus tasavertaista ja järjestelmällistä.

Luotettava työajanseuranta on työntekijän oikeusturva

Koska palkka on korvaus tehdystä työstä, tulee palkanmaksun olla täsmällistä ja luotettavaa. Nykypäivän työ voi olla muutaman tunnin pätkiin pilkottua, vuorotyötä, yötyötä tai monipuolinen sekoitus vaikeasti yhteenlaskettavia työmuotoja ja siirtymiä. Sähköinen työajanseurannan järjestelmä osaa laskea kaikki erityyppiset työt yhteen oikealla korvauksella tehokkaammin ja luotettavammin kuin palkanlaskija, joka joutuu lukemaan ja laskemaan yhteen erilaisiin paperilappuihin kirjoitettuja tuntikirjauksia. Palkkapäivänä voit olla rauhallisin mielin, koska sinulla on jo tiedossa kaikki palkkasi yksityiskohdat ja tarvittavat korjaukset on ehditty tehdä ajoissa.

Työajanseuranta on perusteltua

Työaikojen kirjaaminen voi tuntua perustellummalta, kun tietää, että työaikalaki vaatii järjestelmällistä työaikojen kirjaamista. Lisäksi työmaan tilannut yritys laskuttaa tehdyn työn sen mukaa, miten työkirjaukset ovat järjestelmässä. Yleisesti sanottuna ennen kuin työntekijälle maksetaan palkka, on työajanseurannan toimittava koko matkan työpäivien kirjaamisesta palkanmaksuun saakka.

Sähköisen työajanseurantajärjestelmän etuja työntekijälle:

  • Turvallisuuden lisääntyminen
  • Ajantasainen palkanmaksu tarkkojen ja ajantasaisten tuntikirjausten avulla
  • Helppo ja nopea kirjauksen teko reaaliajassa puhelimella
  • Omien tuntien tarkastaminen ja tarkastelu nopeasti
  • Yrityksen toiminnan tehostuminen on hyvä asia myös työntekijöille

Ajantasainen työajankirjausjärjestelmä on luotettava ja helppo kumppani työmaiden muuttuviin vaatimuksiin.

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This