fbpx

Uusi rakennushanke

Kun uusi rakennushanke aloitetaan, toimii pääurakoitsija uuden rakennustyömaan tilaajan sopimuskumppanina ja hänen vastuullaan on toteuttaa sopimuksessa määritelty hanke valmiiksi määräajassa. Tästä lähtien pääurakoitsija kantaa ensisijaista määräysvaltaa työmaasta ja sen turvallisuuden toteutumisesta.

Lait ohjaavat velvoitteita

Päätoteuttaja, eli tässä tapauksessa pääurakoitsija on aina rikosoikeudellisesti vastuussa lain asettamien velvollisuuksien toteuttamisesta työmaalla. Pääurakoitsija voidaan tuomita työturvallisuusrikkomuksesta, mikäli hän tietoisesti laiminlyö veromenettely– ja työturvallisuulaissa määriteltyjä velvoitteita.

Pääurakoitsijan velvoitteet

Pääurakoitsija on velvollinen huolehtimaan työmaan yleisjohdosta, siisteydestä, turvallisuudesta, tiedonkulusta, sekä viikoittaisista lakisääteisistä kunnossapitotarkastuksista. Pääurakoitsijan vastuulla on nimetä edellä mainittuihin kohtiin vastuuhenkilö ja tarvittaessa vastuuhenkilölle sijainen.

Työmaan turvallisuus on rakennusalan näkökulmasta tarkasteluna haastavaa. Rakennustyömaiden sisältäessä useita riskitekijöitä, on pääurakoitsijan huolehdittava tärkeistä toteutettavista ennakkotehtävistä, kuten työturvallisuussuunnitelmasta, ennakkoilmoituksesta, sekä työntekijöiden oikeaoppisesta ja riittävästä perehdytyksestä kyseiselle työmaalle.

Pääurakoitsijan tiedonantovelvollisuutta ohjaavat työturvallisuus- ja veromenettelylait. Pääurakoitsija on ensisijaisesti vastuussa työmaalla toteutettavasta kulunvalvonnasta. Rakennusalan kulunvalvonta on työturvallisuuslain mukaisesti toteutuvaa rakentamisen tiedonantovelvollisuutta, johon lukeutuvat sekä työntekijä- ja urakkatietojen kuukausittainen lähettäminen Verohallinnolle. Kulunvalvonnan oikeaoppisuuden nimissä pääurakoitsijalta on löydyttävä aina ajantasainen tieto, sekä henkilölistaus rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Lisäksi työntekijöiltä on löydyttävä kuvallinen henkilökortti (kulukulupa), jossa näkyvät selkeästi työntekijän nimi, veronumero ja työnantaja.

Kiinnostuitko lukemaan lisää pääurakoitsijan velvoitteista uuden rakennustyömään alkaessa?
Lataa suosittu oppaamme ja tutustu lisää pääurakoitsijan velvoitteisiin ja lain määrittelemiin kohtiin.

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This