fbpx
Työmaan kulunvalvonnassa olennaisinta on kerätä ajantasaista henkilörekisteriä tietyllä työkohteella työskentelevistä työntekijöistä. Rakennusalan lakiuudistuksessa heinäkuussa 2014 tätä alkoivat edellyttää rakennusalan työturvallisuuslain lisäksi myös verotuslaki.

Kulunvalvonnan toteutus lepää tavallisesti pääurakoitsijan harteilla ja hän on lakisääteisesti vastuussa sen toteutumisesta. Työntekijälistan luotettavuus varmasti mietityttää useita työnjohtajia erityisesti silloin, kun aluehallintaviranomainen sellaista vaatii. Kuinka pääurakoitsija voi olla varma siitä, että läsnäolotiedot varmasti ovat paikkansapitäviä ja ovatko kaikki asianomaiset varmasti leimanneet itsensä sisään kulunvalvontalaitteessa tai onhan työnjohto muistanut pitää tarkkaa tukkimiehenkirjanpitoa työmiesten läsnäoloista?

 

Yksi henkilörekisteri perehdytykselle ja kulunvalvonnalle

Työntekijä tulee aina perehdyttää uudelle työmaalle ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista. Yleisesti perehdytys kattaa kyseisen työmaan toimintaan liittyvät turvallisuusasiat, vaaratekijät ja työmaan erityispiirteet. Kun työntekijä on sitoutunut noudattamaan ja toimimaan perehdytyksessä määriteltyjen ohjeiden puitteissa, voidaan hänelle myöntää kulkulupa työmaa-alueelle.

Useat rakennusalan yritykset saattavat vielä käyttää lukuisia eri järjestelmiä lakivelvoitteiden noudattamista varten. Usean eri järjestelmän käyttö voi tuntua vaivalloiselta, sekä tiedon yhdistäminen ei aina ole sujuvaa. Tällöin perehdytysten yhdistäminen työmaan kulunvalvontaan voi helpottaa työmaan arkea ja taata luotettavan työntekijälistan Verohallintoon sekä AVI:n tarkastajalle.

Kun uusi työntekijä perehdytetään työmaalle, hänelle myönnetään tämän jälkeen kulkulupa, joka vaatii työnjohdon hyväksyntää, jotta kulkulupa voidaan myöntää perehdytyksen saaneelle työntekijälle. Kun työntekijälle on myönnetty kulkulupa, hän luonnollisestikin myös työskentelee työmaalla, jolloin hänen tulee löytyä työmaan henkilöluettelosta. Vertaamalla työmaan henkilöluetteloa sekä listaa työmaalle perehdytetyistä henkilöistä, voi työnjohto olla varma niiden täsmätessä siitä, että kulunvalvonta on tapahtunut luotettavasti.

 

Miten Nopsan sähköinen perehdytys ja kulunvalvonta auttavat luomaan luotettavat raportit?

Nopsa kulunvalvonnassa sähköiset perehdytyslomakkeet luodaan työmaan tarpeiden mukaan. Lomake toimii muistilistana, jossa perehdyttäjä merkitsee jokaisen kohdan läpikäydyksi, jonka lopussa perehdyttäjä, sekä perehdytetty allekirjoittavat lomakkeen ja lisäävät tarvittavat liitetiedostot työntekijätietoihin. Samassa yhteydessä työntekijän henkilö- ja leimaustiedot rekisteröityvät järjestelmään. Kulunvalvonnan osalta henkilörekisteriin päivittyvät myös tiedot taitorekisteristä.

 

Kiinnostuitko työmaiden kulunvalvonnasta? Lue lisää ja asiantuntijamme auttavat sinua mielellään!

 

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This