fbpx

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lue kirjoitus uuden lain tuomista muutoksista täällä.

Suomessa työaikalaki edellyttää, että työnantaja pitää kirjaa tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. Tehdyt tunnit tulee pystyä todistamaan työntekijäkohtaisesti. Työntekijällä on oikeus saada selvitys häntä koskevista merkinnöistä. Myös työsuojeluviranomaiselle on pyydettäessä toimitettava jäljennös tehdystä työaikakirjanpidosta.

Laki ei ota kantaa työaikakirjanpidon toteutukseen. Käytössä olevia tapoja on monia paperituntilapuista sähköisiin järjestelmiin. Selvää on, että ilman kunnollista järjestelmää työajan todistaminen on hankalaa. Oikein tehty työaikakirjanpito helpottaa mahdollista jälkiselvittelyä.

Sähköinen järjestelmä helpottaa työnjohtoa ja antaa tarkan tiedon palkanmaksuun ja laskutukseen

Sähköinen työajanseurantajärjestelmä on tehokas ja luotettava tapa pitää kirjaa työtunneista. Sähköisessä järjestelmässä tiedot pysyvät tallessa yhdessä paikassa. Järjestelmän avulla tuntien hyväksyntä ja ohjaus palkanmaksuun hoituu ilman manuaalisia työvaiheita. Työaikaraportit saa ladattua järjestelmästä aina tarvittaessa myös esimerkiksi työntekijöille. Nykyaikaiset järjestelmät tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja itse tuntikirjausten tekoon. Kun työaika kirjataan projektikohtaisesti, pystytään seuraamaan projektilla käytettyjä työtunteja.

Toiminnan tehostamisen ohella sähköinen järjestelmä auttaa vastaamaan lakivelvoitteisiin. Todistustaakka helpottuu ja kirjanpitovelvollisuus täyttyy.

Työajanseurantajärjestelmän etuihin kuuluvat mm.

  • Eroon paperisista tuntilapuista ja muistinvaraisuudesta
  • Tarkka ja reaaliaikainen työajanseuranta
  • Luotettava tieto laskutuksen pohjaksi
  • Automatisoitu palkanlaskenta (TES-tulkinta)
  • Kustannusseuranta
  • Työn tehostuminen

Miten teillä hoidetaan työajanseuranta?

 

Lue lisää muualla:
Työaika – Työsuojelu.fi
Työaikalaki – Finlex

Kirjoitusta päivitetty 17.12.2019, alkuperäinen kirjoitus 22.7.2016.

 

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This