fbpx

Olemme julkaisseet pikaoppaan mobiilien tuntikirjausten hyödyntämisestä palkanmaksuun. Alla kerromme lyhyesti oppaan sisällöstä.

Mitä hyötyjä saadaan tuntikirjausten digitalisoinnista?

Kun työntekijät kirjaavat tuntinsa kentällä mobiililaitteella, on tieto työnjohdolla reaaliajassa. Tiedot ovat tallessa, muokattavissa ja hyväksyttävissä yhdessä järjestelmässä. Sähköisellä järjestelmällä manuaalinen työ ja virheiden korjaaminen vähenee sekä kentällä että toimistolla. Aikaa ei kulu turhaan esimerkiksi paperisten tuntilappujen keräämiseen, epäselvien kirjausten selvittelyyn ja manuaaliseen tietojen syöttöön eri järjestelmiin. Työajanseurannan, työaikakirjanpidon sekä palkanmaksun laatu ja luotettavuus paranevat. Sähköisellä järjestelmällä tehtyjen tuntien todistaminen työntekijäkohtaisesti työaikalain mukaisesti on helppoa.

Mitä tulee huomioida työajanseurantajärjestelmää valitessa?

Jo työajanseurantajärjestelmää valitessa, kannattaa olla selvillä siitä millaista tietoa järjestelmällä halutaan tuottaa eli mitä varten työtunteja raportoidaan. Jos tunteja raportoidaan palkanmaksua varten, on oltava selvyys siitä mitä kaikkia tietoja palkanmaksua varten tarvitaan ja miten ne järjestelmään kirjataan. Sähköisen järjestelmän ja mobiilien tuntikirjausten avulla saadaan yhtenäinen raportointi eli kaikkien työntekijöiden työtunnit tulee kirjattua samalla tavalla. Palkanmaksua varten merkitään esimerkiksi myös lomat ja poissaolot. Fiksussa järjestelmässä on myös TES-tulkinta, joka huomioi työehtosopimuksessa määriteltyjen lisien eli eri palkkalajien, palkanlisien ja korvausten kirjauksen ilman erillisiä manuaalisia toimenpiteitä.

Mitä tietoja palkanmaksu vaatii?

Oppaassa on lyhyt erittely palkanmaksuun tarvittavista tiedoista. Tiedot välitetään palkanmaksuun esimerkiksi raporteilla, siirtotiedostoilla tai järjestelmäintegraatioilla. Tapoja on monia, järkevintä on käyttää oman yrityksen toimintatapoihin sopivinta. Kun palkanmaksutietojen kerääminen tehdään järkevästi alusta alkaen, on itse palkanmaksuprosessi yksinkertainen.

Haluatko tietää lisää mobiilien tuntikirjausten hyödyntämisestä palkanmaksussa?

Tutustu myös NOPSA-työajanseurantajärjestelmään!

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This