fbpx

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus astui voimaan 1.7.2014. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus on osa harmaan talouden torjuntaa ja verovalvontaa. Tiedätkö päätoteuttajan vastuut, joita on säädetty verotusmenettelylaissa, työturvallisuuslaissa sekä laissa veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä?

Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa tai sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään. Yhteisellä työmaalla toimiessa päätoteuttajalla on monenlaisia vastuita. Verotusmenettelylaissa on säädetty tiedonantovelvollisuudesta ja kuukausittainen raportointivelvollisuus Verohallinnolle.

Päätoteuttajan ja tilaajan velvollisuudet

Työmaan päätoteuttajan velvollisuutena on antaa työntekijöitä koskevia tietoja, kun taas rakentamispalvelujen tilaajalla on velvollisuus antaa urakkaa koskevia tietoja. Työntekijätiedot ilmoitetaan, jos yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa. Jokainen työmaalla toimiva yritys on velvollinen toimittamaan päätoteuttajalle tiedot omista työntekijöistään. Urakkatiedot ilmoitetaan kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa. Tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle sähköisesti.

Työturvallisuuslain mukaisesti päätoteuttajan on myös pidettävä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Luetteloa tulee säilyttää kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui. Päätoteuttajan täytyy myös valvoa, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on näkyvillä kuvallinen henkilötunniste veronumerolla sekä tarkistaa, että henkilö on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin.

Haluatko lisätietoja päätoteuttajan vastuista ja lakipykälien sisällöstä?

Ajantasaisen luettelon ylläpito voi olla hankalaa ja raskasta ilman kunnollista järjestelmää. Tutustu myös NOPSA-kulunvalvontajärjestelmään!

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This