fbpx

TR-mittauksella arvioidaan talonrakennustyömaan työturvallisuutta. TR-mittari on viranomaisten, rakennusyritysten sekä Työterveyslaitoksen yhteistyössä kehittämä menetelmä talonrakennustyömaiden turvallisuuden seurantaan. TR-mittaus menetelmä on otettu käyttöön jo 1990-luvun puolivälissä. Se on yleisesti työmaiden käytössä lakisääteisen viikoittaisen kunnossapitotarkastuksena. Perinteisesti mittaus tehdään paperille. Viime vuosina on kuitenkin tullut ratkaisuja sähköiseen mittaukseen. Miten sähköinen TR-mittaus voi hyödyttää rakennusalaa?

TR-mittaus edistää rakennusalan työturvallisuutta

TR-mittaustulosten on todettu ennustavan hyvin tapaturmien esiintymistä työmaalla. Rakennusteollisuus RT järjestää työturvallisuuskilpailuja, joissa pohjana käytetään TR-mittaus menetelmää. Kilpailujen on kerrottu vähentävän tapaturmien määrää ja TR-mittarista on tullut jopa johtamisen väline. Mittarin avulla saadaan vertailtavaa dataa ja sopiva kehittämisjännite yritysten välille.

Mittauksen lopuksi lasketaan työmaan TR-taso, joka on sata prosenttia, jos kaikki havainnoitavat asiat ovat tarkastuksen aikana kunnossa. Kun mittaus tehdään joka viikko, nähdään ajan myötä, paraneeko vai laskeeko taso, mikä kertoo työturvallisuuden osalta tehtyjen toimenpiteiden tehokkuudesta.

TR-mittauksen käyttöönottoon työmaalla kannattaa panostaa, jotta mittaus antaa luotettavaa tietoa. Työmaalla on sovittava yhteisistä pelisäännöistä ja tarkastuksen tekeviä työntekijöitä tulee kouluttaa riittävästi. Koulutuksia tarjoavat eri tahot kuten esimerkiksi RATEKO ja Työterveyslaitos tarjoaa TR verkkokoulutuksen, jossa käydään TR-mittauksen periaatteet.

Perinteisen paperilomakkeen haasteet mittauksessa

Monella työmaalla TR-mittaus tehdään paperilla vakiolomakkeelle tukkimiehenkirjanpitona oikein ja väärin sarakkeisiin. Tarkastuksen kohde merkitään oikeaksi, jos se täyttää työsuojelutarkastuksessa määritellyn turvallisuustason.

TR-mittarilla havainnoitavat asiat ovat:

 • telineet, kulkusillat ja tikkaat
 • koneet ja välineet
 • putoamissuojaus
 • työskentely
 • sähkö ja valaistus
 • järjestys
 • pölyisyys

Yhdellä tarkastuksella havaintojen määrä on usein satoja, riippuen toki työmaan koosta. Paperille tehdyn mittauksen haasteena on esimerkiksi manuaalisesti tehtävän laskentatyön hitaus. Lisäksi huomautusten kokoaminen urakoitsijakohtaisesti, tiedottaminen tehtävistä korjauksista sekä korjaustoimenpiteiden valvonta on työlästä.

Sähköinen ja mobiili TR-mittaus nopeuttaa prosessia

Sähköinen TR-mittaus mahdollistaa työmaan havainnoinnin mobiililaitteen avulla. Tarjolla olevia sovelluksia ja järjestelmiä on useita hieman erilaisilla toiminnallisuuksilla. Yhteinen etu niillä varmasti on se, että tarkastukset tallentuvat yhteen järjestelmään, josta dataa voidaan tarpeen mukaan tulostaa tai analysoida.

Mobiilisti toimiva TR-mittaus mahdollistaa sen, että väärin merkinnän kohdalla korjattavasta asiasta voi ottaa valokuvan ja kirjata huomautuksesta vastaavan urakoitsijan hoitamaan asian. Erityisesti kuvanotto mahdollisuus ja sen lisääminen tiettyyn huomautukseen nopeuttaa koko tarkastukseen liittyvää prosessi. Kun tarkastuskierros on tehty, lähtee huomautuksista sähköpostiviesti korjauksesta vastuussa olevalle henkilölle.

Sähköisen TR-mittauksen hyödyt:

 • Nopeuttaa mittaamista eli säästää aikaa
 • Eroon papereista ja tukkimiehen kirjanpidosta
 • Tiedot mittauksista tarkasteltavissa reaaliajassa
 • Huomautuksiin voidaan liittää kuvia ja vastuutus on helppoa
 • Reaaliaikainen tieto urakoitsijoiden korjauksista

Palautetaulu kannustaa työturvallisuuden kehittämiseen

Tehdään TR-mittaus sitten paperilla tai sähköisesti on työmaan turvallisuuden kannalta olennaista, että yhdessä sovitaan työturvallisuuden pelisäännöt ja tavoitteet. Työmaan TR-mittauksen palautetaulu, johon kirjataan jokaisen mittauksen tulos, kannattaa laittaa kaikille näkyviin. Näin koko henkilöstö saa helposti tietoa turvallisuustason hallinnasta ja kehityksestä työmaan rakennusaikana.

Haluatko lisätietoja?

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This