fbpx

Mikä on TR-mittaus?

TR-mittaus on viranomaisten, rakennusalan yritysten sekä Työterveyslaitoksen yhteistyössä kehittämä työkalu rakennustyömaiden turvallisuuden mittaamiseen. TR-mittaus on ollut yleisesti käytössä jo noin 1990-luvun puolivälistä lähtien. TR-mittauksella voidaan korvata lakisääteinen viikoittainen kunnossapitotarkastus. TR-mittari on vakiintunut mittaustapa myös viranomaisvalvonnassa, sillä sen arviointikriteerit ovat pitkälti samanlaiset kuin viranomaisten omien tarkastusten hyväksymisperusteissa. TR-mittari soveltuu siis sellaisenaan myös viranomaisvalvontaan.

Miten TR-mittaus suoritetaan?

Käytännössä TR-mittaus suoritetaan kiertämällä työmaa ja kirjaamalla havainnot seuraavista asioista:

 • työskentely
 • telineet, kulkusillat ja tikkaat
 • koneet ja välineet
 • putoamissuojaus
 • sähkö ja valaistus
 • järjestys ja jätehuolto
 • pölyisyys

Havainnot kirjataan TR-mittauslomakkeeseen oikein /  väärin merkintöinä, ja mittauksen päätteeksi lasketaan työmaan prosentuaalinen TR-taso. Mikäli havainnoitavissa asioissa ei ole huomautettavaa, eli kaikki kohdat on merkitty oikeiksi, on mittauksen tulos 100%. Säännöllisen mittauksen ansiosta on helppo seurata, mihin suuntaan työmaan turvallisuus pidemmällä aikavälillä kehittyy, sekä kuinka tehokkaita työturvallisuuteen liittyvät toteutetut toimenpiteet ovat olleet. Mittaustulosten on myös todettu auttavan mahdollisten työtapaturmien ennakoimisessa työmaalla.

TR-mittaus ja palautetaulu kannustavat työturvallisuuden kehittämiseen

Suoritettiin TR-mittaus sitten perinteisellä paperilomakkeella tai sähköisesti, olennaista on mittausten säännöllisyys sekä se, että kaikilla mittauksia tekevillä henkilöillä on samat arviointiperusteet, jotta saadaan luotettavia mittaustuloksia. Mittaustuloksista saatava palautetaulu on hyvä laittaa esille koko henkilöstön nähtäville, jotta tieto turvallisuustasosta ja sen kehityksestä on helposti kaikkien saatavilla. Yhteiset sovitut pelisäännöt sekä mahdollisuus seurata työturvallisuuden kehityskaarta kannustavat turvallisuuden kehittämiseen. TR-mittaus on tutkitusti vaikuttanut osaltaan työturvallisuuden positiiviseen kehitykseen viimeisten vuosikymmenten aikana. TR-mittausta käytetään työkaluna myös Rakennusteollisuus RT:n järjestämissä työturvallisuuskilpailuissa. Kilpailujen on kerrottu vähentävän tapaturmien määrää sekä henkilövahinkoja, ja TR-mittarista on tullut jopa johtamisen väline.

Sähköisen TR-mittauksen edut

Perinteisesti TR-mittaus on tehty paperiselle vakiolomakkeelle, johon merkitään mitattavat asiat oikein / väärin sarakkeisiin tukkimiehen kirjanpitona. Mitattava kohde luetaan oikeaksi silloin, kun se täyttää työsuojelutarkastuksessa määritellyn turvallisuustason. Mittauskohdekohtaiset hyväkymisperusteet löydät täältä.

Perinteisten paperilomakkeiden rinnalle on viime vuosien aikana tullut sähköisiä mittausratkaisuja. Sähköisen TR-mittauksen periaate on sama, eli havainnot kirjataan oikein / väärin merkintöinä, mutta sähköinen kirjaaminen tuo mukanaan lukuisia etuja:

 • nopeuttaa ja helpottaa mittaamista
 • reaaliaikaisuus
 • eroon suttuisista ja helposti katoavista paperilapuista
 • helpompi ja selkeämpi säilytettävyys yhdessä ja samassa paikassa
 • selkeät raportit tarkasteltavissa ja tarvittaessa tulostettavissa
 • kuvien liitettävyys
 • helpompi vastuutus korjattaviin toimenpiteisiin

Kiinnostuitko? Lue lisää Nopsa-järjestelmästä ja sähköisestä TR-mittauksesta

Etsitkö TR-mittauspohjaa?

Haluatko mieluummin tehdä asiat perinteisin menetelmin paperille?
Lataa ilmainen lomakepohja!

Saatat pitää myös näistä kirjoituksistamme:

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This