fbpx

Työtapaturmien osalta rakennusala on tilastojen kärjessä. Työtapaturmien määrä vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen, työpaikan viihtyvyyteen sekä yrityksen brändiin. Vaikka työturvallisuus rakennusalalla on monissa yrityksissä otettu osaksi jokapäiväistä toimintaa, kaikilla ei kuitenkaan ole riittäviä työkaluja hoitaa työturvallisuusasioita tehokkaasti. Uudet sähköiset työkalut auttavat dokumentoimaan tehtyjä toimenpiteitä ja helpottavat arkea työmailla.

Työtapaturmat liittyvät usein ihmisten toimintaan ja työturvallisuus onkin kiinni ihmisten toiminnasta. Kaikista aloista toiseksi eniten työtapaturmia sattuu rakennusalalla. Tämän vuoksi on tärkeää, että kentällä on riittävät ja oikeanlaiset työkalut työturvallisuusasioiden hoitamiseen.

Työturvallisuutta on kehitetty viime vuosina lainsäädännön ja toimintatapojen muutoksilla. Esimerkiksi työturvallisuuslaki edellyttää ajantasaista listaa työmaan henkilöstöstä. Myös alan eri tahot asettavat tavoitteita työturvallisuudelle (kuten RT:n Nolla tapaturmaaerilaiset työolosuhdemittarit). Työnjohdon on huolehdittava, että työmaaperehdytykset on hoidettu ja, että työntekijöiden pätevyydet ovat kunnossa.

Perehdytyksessä usein haasteena ovat manuaalisesti kopioitavat lomakkeet, jotka jäävät pyörimään työmaakoppeihin. Perehdytysten valvonta on hankalaa ja työlästä. Riippuen myös työmaan koosta ja vaativuudesta, perehdytyksessä on huomioitava erilaisia asioita. Pätevyyksien hallinnassa haasteita tuo muistinvaraisuus. Kenellä onkaan mikä kortti ja mihin asti se on voimassa?

Nykyaikaiset työkalut ja työturvallisuus rakennusalalla

Nykyaikaisilla työkaluilla päästään eroon turhista papereista ja varmistetaan, että asiat hoidetaan sovitulla tavalla. Sähköinen perehdytys tekee perehdytysprosessista läpinäkyvää. Mobiililaitteilla käytettävät lomakkeet tallennetaan järjestelmään projektikohtaisesti ja allekirjoitetaan sähköisesti. Lomakkeita on helppo muokata työmaan tarpeiden mukaisesti.

Myös työntekijätiedot ovat tallessa sähköisesti yhdessä järjestelmässä. Työntekijöiden pätevyyksien ja niiden voimassaoloaikojen hallinta on kätevää. Yritys voi itse määritellä ne pätevyydet (kuten työturvallisuus- tai tulityökortti), joiden osalta tietoa halutaan kerätä ja seurata. Kun tiedot on kerran tallennettu on niitä myös helppo päivittää. Jos yrityksellä on käytössä Valttikortit, saadaan pätevyystiedot kätevästi sen kautta.

 

Onko teillä työmaiden perehdytykset ja pätevyyksien hallinta kunnossa? Mitä jos asiat tehtäisiin fiksusti yhdellä järjestelmällä, jonka käyttö on laajennettavissa tarpeen mukaan?

Lue lisää NOPSA-kulunvalvontajärjestelmästä!

Haluatko keskustella lisää NOPSA-kulunvalvontajärjestelmästä? Vastaan mielelläni kysymyksiisi.

Petri Kiianlinna

Petri Kiianlinna

Toimitusjohtaja

sposti: petri.kiianlinna@loginets.com
puhelin: +358 50 552 7533

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This