fbpx

Tarkistatteko säännöllisesti ovatko urakoitsijat hoitaneet lakisääteiset velvoitteensa? Nyt tilaajavastuuraportit voi ladata Nopsa-järjestelmästä. Nopsassa hyödynnetään Tilaajavastuu Oy:n raporttinoutaja rajapintaa, jonka kautta haetaan Luotettava Kumppani -yritysten Tilaajavastuuraporttien tiedot ja ajantasainen tila kaikkien urakoitsijayritysten osalta.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista.

Nopsa on kulunvalvontajärjestelmä työmaille. Järjestelmän avulla voidaan hoitaa henkilötietojen keruu, rakennustyömaiden kulunvalvonta ja verottajaraportointi. Työmaan työturvallisuutta tukevia ominaisuuksia ovat esimerkiksi perehdytys ja TR-mittaus.

Lue lisää Nopsa-järjestelmästä

 

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This