fbpx

AVI:n tarkastus rakennustyömaalla

Aluehallintoviraston rakennustyömailla suorittamien työsuojelutarkastusten pääasiallinen tarkoitus on valvoa työsuojelulainsäädännön ja työturvallisuuden toteutumista työmailla. Valvonta perustuu työsuojelun valvontaa ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaa koskevaan lakiin, eli niin sanottuun valvontalakiin. Työsuojelutarkastuksia tehdään lukuisilla aloilla ja työpaikoilla, mutta erityisesti rakennusalalla ne ovat hyvin tavanomaisia työympäristöjen riskialttiuden vuoksi.

AVI:n tarkastus työmaalla voi tuntua varsin jännittävältä tapahtumalta, varsinkin jos on ensimmäistä kertaa pääurakointivastuussa ja tarkastus tehdään ilmoittamatta. Tarkastajan saapuminen työmaalle ei kuitenkaan tarkoita, että työnjohto olisi tehnyt mitään väärää. AVI:n tarkastukset ovat hyvin rutiininomaisia, niitä tehdään tuhansiin rakennusalan yrityksiin vuosittain. Mikäli työmaalta löytyy tarkastuksen yhteydessä huomautettavaa, tyypillisesti puutteet kehotetaan korjaamaan ja vasta jos kehotuksia laiminlyödään, voi seuraamuksena olla esimerkiksi sakko.

Mitä tietoja tarkastaja haluaa käynnillä nähdä?

Tavallisesti tarkastuskäynnillä käydään läpi työturvallisuuden riskejä, työsuhteen ehtoja, tilaajavastuuraportteja, kulunvalvontaa, perehdytyksiä, sekä oikeaoppista tiedonantovelvollisuuksien noudattamista. Lisäksi tarkastaja voi tehdä kierroksen työmaalla ja arvioida työympäristön riskitekijöitä ja työturvallisuusehtojen täyttymistä. Tarkastaja pyytää nähtäväkseen työmaata koskevia dokumentteja, esimerkiksi turvallisuussuunnitelman, perehdytyssuunnitelman, tilaajavastuuraportteja ja ehkä tärkeimpänä työmaan ajantasaista henkilöluetteloa.

Päätoteuttaja on velvollinen pitämään ajantasaista henkilöluetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Tarkastaja saattaa haluta nähdä listauksen koko työmaan ajalta, tai joltakin tietyltä aikaväliltä tai päivältä. Tarkastaja voi verrata luetteloa verottajalle ilmoitettaviin työntekijätietoihin.

Työmaan henkilöluettelosta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • työntekijän etu- ja sukunimi
  • syntymäaika
  • veronumero
  • työmaalla työskentelyn alkamis- ja loppumispäivä
  • työnantajan nimi ja y-tunnus (tai vastaava ulkomainen tunniste)
  • työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa (=puhelinnumero)
  • mikäli y-tunnuksen sijaan käytetään ulkomaista tunnistetta, tulee edustajan nimen ja puhelinnumeron lisäksi olla kirjattuna myös osoitetiedot

Työntekijäluetteloa tulee säilyttää kuusi vuotta työmaan päättymisen jälkeen. Työmaan henkilöluettelon tai minkään muunkaan tarvittavan dokumentin muotoa ei ole määritelty. Yksinkertaisimmillaan se voi olla esimerkiksi tukkimiehen kirjanpitoa ruutuvihkoon, mutta nykyään varsinkin isoilla työmailla on käytössä sähköinen kulunvalvontajärjestelmä joka kerää luotettavasti myös työntekijätiedot. Digitalisaatio on helpottanut huomattavasti rakennustyömaiden arkea, kun tietojen kerääminen ja säilytys on siirtynyt sähköisiin järjestelmiin.

Miten tarkastukseen voi valmistautua?

Työsuojelutarkastusten tarkoitus ei ole vain valvoa ja etsiä epäkohtia, vaan niiden tavoitteena on myös auttaa kehittämään ja parantamaan työpaikan turvallisuutta ja työolosuhteita. Tarkastuskäynti on tilaisuus molemminpuoliseen keskusteluun ja käynnillä myös työpaikat itse voivat nostaa esiin haluamiaan asioita. Tarkastaja voi antaa hyviä neuvoja ja työkaluja haasteiden selättämiseen.

Kuten sanottu, työsuojelutarkastukset ovat rakennusalalla hyvin yleisiä ja rutiininomaisia, ja kokeneempi konkari tietääkin jo varmasti hyvin mitä käynneiltä odottaa. Paras tapa valmistautua työmaatarkastukseen on pitää kokonaisvaltaisesti arjessa huolta, että etukäteen suunnitellut ja sovitut asiat esimerkiksi työturvallisuuteen liittyen toteutuvat. Tällöin voi tarkastuksen saapuessakin olla rauhallisin mielin, kun asioista on huolehdittu jo etukäteen. Tärkeää on lisäksi tietää, mistä AVI:n tarkastajan pyytämät raportit ja dokumentit on helposti ja nopeasti saatavilla, jolloin tarkastus etenee sujuvasti ja ongelmitta.

Lue muita aiheeseen liittyviä kirjoituksiamme:

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This