fbpx

Mitä ilmaisia työkaluja löytyy työmaan johtamiseen? Miten pieni rakennusalan yritys voi hoitaa työmaata ja etenkin sen turvallisuutta? Listasimme neljä tahoa, jotka tarjoavat rakennusalalle käyttöön ilmaisia ohjeita ja lomakkeita työmaan hoitamisen tueksi.

1. Työturvallisuuskeskuksen rakennusalan lomakkeet

Työturvallisuuskeskuksen sivustolla on paljon rakennusalan työturvallisuuteen liittyviä lomakkeita. Lomakkeita on esimerkiksi työkoneiden käyttöönottoon ja tarkastukseen sekä telineiden pystytykseen. Tarvitsetko tarkistuslistaa työnopastukseen tai koneeseen? ttk:lta löytyy. Useimmat lomakkeet ovat ladattavissa Pdf- ja Word-muodossa. Malliasiakirjat löytyvät myös työn turvallisuussuunnitelmalle, työmaahan perehdytykseen ja viikkotarkastuspöytäkirjalle.

Työturvallisuuskeskus on tehnyt myös Turvallisesti raksalla -videot. Niissä kerrotaan, miten rakentamisessa sama työ voidaan tehdä väärin ja oikein. Kannattaa katsoa.

2. Rakennusteollisuus RT ry:n mallilomakkeet ja hyötytietoa työmaille

Rakennusteollisuus RT:n työturvallisuuskansion malliasiakirjat on tarkoitettu rakennustyön turvallisuuden hallinnan apuvälineeksi erityisesti pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille. Kansiossa olevien ohjeiden ja lomakkeiden avulla pääurakoitsija voi hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtäviä. Sivustolle on listattu muutakin hyödyllistä tietoa työmaille muun muassa työsuhde-, laatu- ja ympäristöasioista.

3. Työterveyslaitoksen työolosuhdemittarit

Työterveyslaitoksen työolosuhdemittarit on kehitetty työpaikan työolojen ja turvallisuusjohtamisen tilan arviointiin. Sivustolla on lisätietoa rakennusalalla yleisesti käytetyistä TR- ja MVR-mittareista, joita voidaan käyttää apuvälineenä esimerkiksi sisäisissä turvallisuustarkastuksissa. TR-mittari on yleisesti käytetty talonrakennustyömaan lakisääteisissä viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa.

4. LogiNets Oy:n ilmaiset lomakkeet

Haluamme tukea pienten yritysten toimintaa, minkä takia tarjoamme monia ilmaisia Excel-pohjia työmaan pyörittämisen avuksi. Lomakkeet ovat muokattavissa yrityksen omiin tarpeisiin myös paperitulosteina.

– Tuntilapulla pidetään kirjaa työmaalla tehdyistä tunneista.
– Rakennustyömaiden päätoteuttajat ovat velvollisia pitämään luetteloa yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Ilmaiseen työntekijälistapohjaan on merkitty luetteloon vaadittavat tiedot.
Työmaapäiväkirjaan merkitään työmaan päivittäiset tapahtumat. Riippuen työmaasta se voi olla sisäinen dokumentti tai valvojalla hyväksytettävä dokumentti, johon kirjataan kaikki sovitut asiat ja työmaan eteneminen.
Perehdytyslomake helpottaa työmaalla tehtävän perehdytyksen läpikäyntiä ja täytetään todisteeksi tehdystä perehdytyksestä.

 

Digitaaliset työkalut kasvavan yrityksen tarpeisiin

Kun yrityksen toiminta, työmaat ja työntekijöiden määrä kasvaa, on aika luopua paperista ja Excel-lomakkeita. Sähköisellä järjestelmällä manuaalinen työ ja virheiden korjaaminen vähenee. Tieto on tosiaikaista ja käytettävissä missä vain, milloin vain. Virallisia dokumentteja tulee myös säilyttää tietty määräaika – eikö olisi mukavaa, jos ne löytyisivät yhdestä järjestelmästä?

Haluatko lisätietoja?

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This