fbpx

Rakennustyömaiden kulunvalvontaan sekä palvelun hankintaan liittyy kysymyksiä, jotka askarruttavat esimerkiksi ensimmäistä kertaa pääurakoitsijana toimivaa rakennuttajaa, ja joita kulunvalvonnan palveluntarjoajilta säännöllisesti kysytään. Tämän kirjoituksen luettuasi, tiedät rakennustyömaiden kulunvalvontaan liittyvät keskeisimmät perusasiat ja tunnet tärkeimmät kulunvalvontaan liittyvät viranomaisvelvoitteet.

1. Miksi rakennustyömaiden henkilöliikennettä tulee ylipäätään valvoa?

Laki ja rakentamisen tiedonantovelvollisuus edellyttää, että työmaan päätoteuttaja tietää keitä työmaalla on, ja ylläpitää ajantasaista luetteloa työmaan henkilöstöstä. Pääurakoitsijan on raportoitava työntekijä- ja urakkatiedot kuukausittain Verohallinnolle, mikäli hankkeen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000€.

Kaikilla työmailla työskentelevillä henkilöillä on oltava veronumero ja kuvallinen henkilötunniste kuten Valttikortti. Valttikortilla onnistuvat myös kulunvalvonnan kirjaukset, sekä ammattipätevyyksien ja perehdytysten todentaminen.

Kulunvalvonnalla on myös merkittävä rooli työmaan turvallisuudessa; verottajan lisäksi työturvallisuuslaki ja aluehallintoviranomaiset edellyttävät työntekijäluettelon ylläpitämistä. Aidatulla työmaalla työmaaporttiin yhdistetty kulunvalvonta suojaa työmaata myös ilkivallalta, varkauksilta ja muulta asiattomien pääsyltä työmaalle.

2. Kenen vastuulla työmaan henkilöliikenteen valvominen on?

Ilmoitusvelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Päätoteuttajan tulee ilmoittaa sekä omat, että aliurakoitsijoiden työntekijät, itsenäiset työnsuorittajat (ammatin- tai elinkeinonharjoittajat), sekä vuokratyöntekijät. Käytännössä päätoteuttaja on siis vastuussa kaikista työmaalla työskentelevien ilmoittamisesta. Mikäli hankkeella ei ole päätoteuttajaa, ilmoitusvelvollinen on rakennuttaja.

3. Mitkä ovat tyypillisimmät tavat tai keinot järjestää kulunvalvonta?

Työmaan sähköiseen kulunvalvontaan on olemassa erilaisia ratkaisuja, kuten:

  • Valtti-kortin lukijalaite
  • Valtti-kortin lukijalaite usealla näppäimellä mahdollistaa työkohteen valinnan aina työmaalle kirjautuessa (esim. korttelirakentamisessa)
  • Sähköinen kulunvalvonta integroituna työmaaporttiin
  • Mobiilisovellus, jolla työnjohto tai nokkamiehet voivat lukea työntekijöiden Valtti-kortteja
  • Mobiilisovellus, jolla työntekijät voivat itse tehdä työaikakirjauksia
  • Selainpohjaiset mobiiliratkaisut, jotka eivät vaadi erillisen sovelluksen asentamista työntekijän puhelimeen
  • Kirjautuminen työmaalle QR-koodin avulla
  • Kirjautuminen työmaalle tekstiviestin avulla

Mikäli mietit, mikä kulunvalvontaratkaisu sopii juuri sinun työmaallesi, voit ladata ilmaisen oppaan:

Kulunvalvonta työmaalla – opas laitteen valintaan

Löydät sivuiltamme myös muistilistan urakoitsijalle, joka toimii ensimmäistä kertaa päätoteuttajana:

Ensimmäinen työmaa pääurakoitsijana – Mitä tulee huomioida?

4. Miksi valita sähköinen järjestelmä?

Vaikka mikään taho ei määrittele sitä, millä tavoin työmaan kulunvalvonta toteutetaan, ollaan nykypäivänä suurelta osin jo siirrytty Exceleistä ja tukkimiehen kirjanpidosta sähköisiin järjestelmiin. Sähköinen kulunvalvonta on tehokasta, tarkkaa ja aikaa säästävää, sekä tarjoaa reaaliaikaisen seurannan mahdollisuuden. Kulkulupia voidaan hallita etänä, tarkastella tapahtumia reaaliajassa ja reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi se mahdollistaa tarkan raportoinnin ja helpon integroinnin muihin järjestelmiin. Monissa kulunvalvontajärjestelmissä on myös sähköiset työkalut esimerkiksi perehdytykseen ja työmaapäiväkirjan pitoon, joten kaikki työkalut ovat kätevästi yhden järjestelmän sisällä, ja dokumentit siististi tallessa samassa paikassa.

5. Voidaanko kulunvalvontaa integroida muihin järjestelmiin?

Useimmat kulunvalvontajärjestelmät ovat integroitavissa muiden järjestelmien kanssa. On tavallista, että niitä yhdistetään esimerkiksi palkanlaskenta- ja toiminnanohjausjärjestelmien kanssa. Järjestelmää hankkiessa kannattaa selvittää palveluntarjoajalta, minkälaisia integraatiomahdollisuuksia on, ja voidaanko niitä räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaisesti.

6. Onko kulunvalvontajärjestelmä skaalattavissa eri kokoisille työmaille?

Useimmat kulunvalvontajärjestelmät on suunniteltu skaalautumaan eri kokoisten työmaiden tarpeisiin. Tähän vaikuttaa esimerkiksi kirjaustapa: pienemmälle lyhytkestoiselle työkohteelle voi riittää mobiilisti tehtävät kirjaukset, kun taas suuri pitkäkestoinen aidattu työmaa kaipaa työmaaportin kulunvalvonnalla varusteltuna. Skaalautuva järjestelmä osaa käsitellä eri määriä käyttäjiä, sitä voidaan tarvittaessa laajentaa ja integroida muihin järjestelmiin.

7. Miten ja millä aikataululla kulunvalvontajärjestelmä asennetaan rakennustyömaalle?

Järjestelmän käyttöönottoprosessi riippuu pitkälti palveluntarjoajasta, ja siitä, millaisilla varusteluilla järjestelmä ollaan ottamassa käyttöön. Mikäli työmaalle tarvitaan esimerkiksi vain yksittäinen valttikortin lukijalaite, lukija voidaan toimittaa parhaimmillaan jo tilausta seuraavaksi arkipäiväksi. Esimerkiksi NOPSA-valttikortinlukijan asennus on helppoa, sen käyttöönotto työmaalla onnistuu minuutissa!

Mikäli työmaalle tarvitaan enemmän kalustoa ja esimerkiksi henkilöpyöröportti, kannattaa laitteiston toimitusajankohta ja järjestelmän käyttöönotto mahdollisine käyttökoulutuksineen sopia palveluntarjoajan kanssa etukäteen.

8. Paljonko kulunvalvontajärjestelmä maksaa?

Kulunvalvontajärjestelmän kustannukset riippuvat monesta tekijästä, esimerkiksi palveluntarjoajan hinnoittelumallista, siitä, ostetaanko laitteita omaksi vai otetaanko ne vuokralle, työmaan koosta, käyttäjämääristä jne. Myös mahdolliset lisäpalvelut vaikuttavat lopulliseen hintaan. Palveluntarjoajan asiantuntijalta kannattaakin pyytää tarjous järjestelmästä projektinne tarpeisiin perustuen.

Mikäli haluat tutustua tarkemmin yksinkertaiseen ja helppokäyttöiseen kulunvalvontajärjestelmään, tsekkaa Nopsa! 👇

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This