fbpx

Rakennustyömailla tiettyjä työtehtäviä varten tarvitaan muodollista pätevyyttä, jonka työntekijä voi todistaa usein pätevyyskortilla, lupakirjalla tai muulla todistuksella. Rakennuttajan tai työn vaatimat pätevyydet tarkastetaan työmaaperehdytyksen yhteydessä tai viimeistään ennen kuin työ aloitetaan.

Rakennusalalla on uutisoitu hämmentävästä lupakorttiviidakosta, joka on syntynyt pikkuhiljaa vuosikymmenten aikana. Pätevyyksistä osa on lakisääteisiä ja osa toimialakohtaisia lupia ja pätevyyksiä.

Alla esimerkkejä luvista, pätevyyksistä ja sertifikaateista:

  • Työturvallisuuskortti
  • Tulityökortti
  • Ensiapukortti
  • Asbestipurkajan pätevyys
  • Ajoneuvonosturinkuljettaja
  • Vedeneristyssertifikaatti
  • Torninosturin kuljettajan pätevyys

Pätevyyksien hallintaan ja seurantaan työmailla on kirjavia tapoja. Urakoitsijoiden pätevyydet saatetaan kirjata paperilomakkeille tai pätevyyskorteista otetaan valokopioita, jolloin työmaahan liittyvän arkistoitavan paperin määrä vain kasvaa. Miten pätevyyksien ja lupien hallinta kannattaa sitten hoitaa?

Valttikortti ja taitorekisteri helpottavat korttirallia

Taitorekisteri on Suomen Tilaajavastuu Oy:n verkkopalvelu ammattipätevyyksien hallinnointia ja tarkastamista varten. Erilaisten pätevyyksien lisäksi rekisteristä saadaan tieto suoritetusta ePerehdytyksestä. Taitorekisteristä löytyy rakennusalan ammattipätevyyksiä, jotka verifioidaan suoraan pätevyyksien myöntäjiltä. Verifioitavien pätevyyksien määrä kasvaa jatkuvasti. Katso taitorekisterin tukemat pätevyystyypit täältä.

Yritykset voivat tarkistaa palvelusta työntekijöiden pätevyyksiä tai lukea ne rakennusalalla yleisesti käytössä olevasta Valttikortista mobiilisovelluksen avulla. Taitorekisteri on integroitu osaan kulunvalvontajärjestelmistä. Valttikorttia käytettäessä kulunvalvonta ja pätevyyksien todistaminen onnistuvat yhdellä kortilla kymmenien sijasta.

Muita tapoja hoitaa pätevyyksien ja työntekijöiden tietojen hallinta

Digitalisaation myötä myös rakennusalalla on otettu käyttöön erilaisia järjestelmiä helpottamaan työmaiden arkea. Myös pätevyyksien hallintaan on tullut uusia käytäntöjä. Osan pätevyyskorteista voi esimerkiksi ladata kännykkään – Korttitieto.fi-palvelun avulla Työturvallisuus- ja Tulityökortin voi ladata älypuhelimeen.

Tämän lisäksi esimerkiksi, jos käytössä sähköinen perehdytyslomake, voidaan lomakkeen täytön yhteydessä kirjata työntekijän pätevyydet tai ottaa valokuvia pätevyyskorteista. Näin tiedot tallentuvat yhteen järjestelmään työmaaperehdytyksen kanssa.

Yrityksen omien työntekijöiden tietojen hallinta

Yrityksen sisäisenä haasteena voi olla työntekijöihin liittyvän tiedon hajanaisuus. Pätevyyksien lisäksi työntekijöiden henkilötiedot ja esimerkiksi vaatteiden koot sekä perehdytykset on hyvä tallentaa yhteen tietoturvalliseen paikkaan. Parhaiten tämä toteutuu, kun käytetään sähköistä järjestelmää, jonne voi lisätä haluttuja tietoja yrityksen tarpeen mukaan. Samaan järjestelmään kannattaa tallentaa myös pätevyystiedot ja perehdytykset.

Pätevyyskorttitiedot kaikille käyttöön

Vaikka pätevyyskorttien rinnalle on kehitetty pätevyyksien todistamista helpottavia ratkaisuja, ei koko ongelmaa ole ratkaistu. Pätevyys- ja lupatietojen hajanaisuus aiheuttaa harmaita hiuksia työmailla myös siksi, että niitä on niin valtava määrä. Vaikka eri pätevyyksien myöntäjät ylläpitävät omia rekisterejä myönnetyistä pätevyyksistä, olisi tiedot hyvä päivittää taitorekisteriin, josta kuka tahansa voi tarkistaa tietoja. Taitorekisterin avoimet rajapinnat mahdollistavat tietojen hyödyntämisen yritysten omissa järjestelmissä.

Haluatko lisätietoja?

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This