fbpx

Rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen on tulossa muutoksia marraskuusta 2019 alkaen. Työntekijä- ja urakkailmoitusten sisältö muuttuu ja ilmoitettavien tietojen määrä vähenee. Jos toimit työmaan päätoteuttajana, tilaat rakennustöitä tai teet rakentamisilmoitukset yrityksen puolesta, alla hyödyllistä tietoa rakentamisilmoitusten muutoksista.

Perusasiat pysyvät ennallaan

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus astui voimaan heinäkuussa 2014. Sen myötä rakennustyömaalla tehdystä rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitotyöstä on annettava rakentamisilmoitus. Kuten nykyään, niin jatkossakin päätoteuttajat ilmoittavat työntekijätiedot ja rakennustyön tilaajat ilmoittavat urakkatiedot.

Päätoteuttaja ilmoittaa työntekijätiedot, jos alla olevat ehdot toteutuvat:

  • Työmaalla työskentelee samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi yritys eli kyseessä on niin sanottu yhteinen työmaa
  • Urakoiden kokonaisarvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Tilaaja ilmoittaa urakkatiedot, jos:

  • urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa ja yritys ostaa toiselta yritykseltä seuraavia palveluita:
    • talonrakentaminen ja siihen liittyvä valmistelu-, purku- ja asennustyö tai muu arvonlisäverolaissa tarkoitettu rakentamispalvelu
    • rakennustelineiden pystytys- ja purkutyö
    • työvoiman vuokraus rakennustöitä varten.

Ilmoitettavien tietojen määrä vähenee

Muutosten tavoitteena on helpottaa tietojen keräämiseen liittyvää hallinnollista taakkaa ja parantaa kerättävien tietojen laatua. Marraskuun alusta rakentamisilmoitusten sisältö muuttuu ja ilmoitettavien tietojen määrä vähenee. Alla suurimmat muutokset ilmoitettavien tietojen osalta.

Työmaan osoitetiedot muuttuvat pakollisiksi. Työmaasta on annettava joko lähiosoite tai vapaamuotoinen teksti työmaan sijainnista. Pakollisia tietoja ovat työmaan postinumero ja postitoimipaikka. Työmaan yhteyshenkilön tietoja ei jatkossa enää anneta. Yritysten yhteystiedoista puhelinnumero tulee pakolliseksi.

Työntekijän kotivaltiota ja yhteystietoja ei jatkossa tarvitse enää antaa. Työsuhteen laatuun tulee pieniä muutoksia – työsuhteisesta tulee ’Palkkaa saava työntekijä’ sekä harjoittelija ja talkootyö yhdistetään yhdeksi tiedoksi.

Korjausilmoitus tulee jatkossa olemaan nimeltään Korvaava ilmoitus. Menettely itsessään pysyy samana eli korvaavalla ilmoituksella voi ilmoittaa uusia, ennestään puuttuneita tietoja, poistaa ennestään ilmoituksella olleita tietoja ja korjata virheellisiä tietoja. Korvaavalla ilmoituksella myös kaikki oikein olleet tiedot on annettava uudelleen.

Urakkatietojen muutoksista suurin on annettavien tietojen määrän väheneminen. Jatkossa urakasta ilmoitetaan vain laskutettu tai maksettu määrä kyseiseltä kohdekuukaudelta.

Poikkeuksia loppuvuoden ilmoitusten antamisen määräpäivään

Muutosten takia kohdekuukausien 9 – 12/2019 ilmoitusten antamisen määräpäivä on poikkeuksellisesti vasta 5.2.2020. Marraskuusta alkaen ilmoitukset annetaan uuden sisällön mukaisena, vaikka ilmoitetaan tai korjataan aiempien kuukausien tietoja. Ilmoitin.fi:ssä on katko eikä tietoja voi ilmoittaa 22.10.−31.12.2019. Ilmoituksia voi antaa katkon jälkeen 1.1.2020 alkaen. Jos ilmoittamiseen on käytetty Lomake.fi-palvelua, tulee huomata, että sen korvaa OmaVero, jossa tietoja voi antaa marraskuusta 2019 alkaen.

Työntekijä- ja urakkailmoitukset Nopsa-järjestelmällä

Myös LogiNetsin Nopsa-kulunvalvontajärjestelmää päivitetään muutosten osalta ja myös jatkossa järjestelmällä lähetetyt ilmoitukset tulevat vastaamaan Verohallinnon vaatimuksiin. Asiakkaille tiedotamme päivityksistä erikseen.

Lisätietoja Verohallinnon sivuilla. 

 

Lue lisää työmaan päätoteuttajan vastuista oppaastamme:

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This