fbpx

Rakennusalan pätevyyskortit

Rakennusala on tunnettu monenkirjavista työtehtävistään ja niihin vaadittavista erilaisista pätevyyksistä. Työtehtävän edellyttämän pätevyyden työntekijä voi todistaa pätevyyskortilla, lupakirjalla tai muulla kirjallisella todistuksella. Digitalisaation myötä nykyään tyypillisin tapa on sähköinen rekisteri, kuten Vastuu Groupin Taitorekisteri, jonne ammattipätevyydet voidaan koota yhteen samaan paikkaan ja työntekijä voi todentaa pätevyytensä Valttikortilla.

Sähköinen rekisteri on helpottanut huomattavasti pätevyyksien hallinnointia, ylläpitoa ja tarkastamista menneiden vuosien korttiralliin verrattuna. Pätevyyskorttien digitalisoituminen on helpottanut arkea myös työntekijöiden näkökulmasta, kun mukana ei tarvitse kuljettaa useita erillisiä kortteja. Taitorekisteri on integroitavissa osaan työmaiden kulunvalvontajärjestelmistä, jolloin sekä kulunvalvonta että pätevyyksien todentaminen hoituvat yhdellä kortilla.

Mitä eri pätevyyksiä ja kortteja on?

Pätevyyksistä osa on lakisääteisiä ja osa toimiala- sekä tehtäväkohtaisia lupia ja pätevyyksiä. Kaksi pakollista dokumenttia rakennustyömaalla Suomessa työskennellessä ovat kuvallinen henkilökortti (yleisimmin Valttikortti) ja työturvallisuuskortti. Henkilötunnisteen käyttöä rakennustyömaalla edellyttävät työturvallisuus– sekä veronumerolaki. Henkilötunnisteen avulla torjutaan harmaata taloutta, valvotaan kulkulupia sekä parannetaan työturvallisuutta.

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteistyössä suomalaisten teollisuusyritysten, työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden kesken työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Kortin saaminen edellyttää Työturvallisuuskeskuksen hyväksymän koulutuksen hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan ja pätevyys on henkilökohtainen. Työturvallisuuskortin hankkiminen sinällään on vapaaehtoista, mutta useimmat yrityksen edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Muita yleisiä pätevyyskortteja, lupia ja sertifikaatteja rakennusalalla ovat esimerkiksi:

 • tulityökortti
 • ensiapukortti
 • tieturvakortti
 • asbesti- ja purkutöiden pätevyys
 • ajoneuvonosturin kuljettajan pätevyys
 • henkilönosturin kuljettajan pätevyys
 • vedeneristyssertifikaatti
 • rakenteiden saumaaja, henkilösertifikaatti
 • rakenteiden tiivistäjä, henkilösertifikaatti
 • kosteuden mittaaja, henkilösertifikaatti
 • telineasentaja, henkilösertifikaatti
 • sähkötyöturvallisuus
 • vesihygieniapassi
 • FISE-pätevyydet

Turvallisempaa ja laadukkaampaa työntekoa

Erilaisten pätevyyksien edellyttäminen ja hallinta on parantanut paitsi työturvallisuutta, myös rakentamisen laatua. Pätevyyden suorittanut henkilö on todentanut ammattitaitonsa ja näin ollen rakentamisen ja työturvallisuuden taso pysyy korkealla. Vaikka erilaisten lupien, pätevyyksien ja sertifikaattien viidakko saattaa tuntua loputtomalta, on pätevyyksien hallinnan tilanne kuitenkin helpottunut sähköisten järjestelmien myötä. Lisäksi suurin osa pätevyyksistä on tehtäväkohtaisia ja useamman vuoden kerrallaan voimassa, joten koulutuksissa ja pätevyyksien hankinnan parissa vietetty aika pysyy kohtuullisena.

Saatat pitää myös näistä kirjoituksistamme:

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This