fbpx

Valttikortti on monelle nykypäivänä rakennusalalla työskenteleville tuttu kortti. Tässä kirjoituksessa käydään läpi, miten Valttikortista on tullun normi rakennustyömailla. Mitkä ovat olleet lähtökohdat, joista tämä muovinen työturvallisuuden vartija on saanut alkunsa, sekä miten Valttikortti on edistänyt rakennusteollisuuden turvallisuutta.

Harmaa talous rakennusalalla

Harmaa talous rakennusalalla aiheuttaa suuria, jopa satojen miljoonien eurojen vuotuisia tappioita Suomen valtiolle. Rakennusurakat pilkotaan usein pienempiin kokonaisuuksiin ja toteutus tehdään alihankintana ketjuttamalla näitä urakkakokonaisuuksia. Alalle tyypillistä on ulkomaisen työvoiman käyttö. Näistä johtuen rakennusala on tyypillinen harmaan talouden riskiala. Harmaa talous ei voi olla myös vaikuttamatta työturvallisuuteen rakennustyömailla sekä rakentamisen laatuun.

vuosina 2008-2012 toteutetun Raksa-hankkeen aikana suoritettiin kaikkiaan 3 525 verotarkastuskertomusta, joista harmaata taloutta löytyi 1 078 kohteessa (30,5 %)

Viimeisten vuosikymmenien aikana rakennusalan harmaata taloutta koskien on tullut useita lakimuutoksia. Näin moni lakimuutos verrattain lyhyessä ajassa vaatii paljon uusia käytänteitä rakennuttajilla ja urakoitsijoilla.

Alkuvuodesta 2006 tuli voimaan työturvallisuuslakiin tehty lisäys, joka edellyttää rakennustyömaalla liikkuvilla henkilöillä kuvallisen henkilötunnisteen, jonka on oltava näkyvillä. Vielä tuolloin henkilötunnisteessa ei tarvinnut näkyä kuin asianomaisen henkilön nimi ja kuva sekä hänen työnantajansa nimi. Vuodesta 2012 henkilön veronumerosta tuli myös pakollinen tieto henkilötunnisteessa. Tähän Valtti-kortti oli ratkaisu.

Valtti-kortti – ratkaisu kohti turvallisempaa työmaata.

Vastuu Groupin luoma Valtti-kortti on siis työmaalla käytettävä henkilökortti, joka sisältää kaikki lain vaatimat tiedot, eli kansankielellä se toimii avaimena työmaalle. Valttikorttia ei kuitenkaan käytetä pelkkänä työmaan avaimena rintapielessä, vaan se taipuu moneen muuhunkin käyttötarkoitukseen. Valtti-kortista on niin henkilökortiksi, kulunvalvonnan työkaluksi sekä pätevyyksien todentamiseen.

Kortti toimii yhteispelissä monien kulunvalvontajärjestelmien kuten NOPSAN kanssa, ja siksi Valttikorttia voikin käyttää kulunseurantaan, kulkulupien hallinnointiin ja työmaan ajantasaisen henkilölistan ylläpitoon.

Työturvallisuuden nykytilanne

Työturvallisuudenlain kiristys on todistetusti kitkenyt harmaata taloutta viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta harmaa talous ei ole silti häviämässä rakennusalalta. Rakennusteollisuuden mukaan tänä päivänä rakennusalalla harmaa talous on yleisintä pienissä yrityksissä, joiden liikevaihto on enintään miljoona euroa, sekä omakotityömailla. Ongelma keskittyy vahvasti Etelä-Suomeen, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Pienemmillä paikkakunnilla ongelma ei ole yhtä yleinen, koska sopimuskumppanit ovat yleensä ennestään tuttuja.

Myös koronavuodet haastoivat harmaan talouden valvonnan ja talousrikollisuus kasvoikin korona-aikana verrattuna sitä edeltävään aikaan. Voidaan kuitenkin todeta, että olemme matkalla kohti turvallisempaa rakennusteollisuutta. Kyseessä ei kuitenkaan ole kilpajuoksu kohti parempaa, vaan loputon maraton, joka tuo tulleessaan uusia haasteita, joihin on pystyttävä reagoimaan.

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This