Nykyään melkein jokainen omistaa älypuhelimen paikannusmahdollisuudella. Paikannus onkin otettu osaksi työelämää – paikantamista ja paikkatietoa hyödynnetään monenlaisissa liiketoimintasovelluksissa, yleisimmin työajanseurannassa ja ajoneuvoseurannassa. Kun yritys hankkii paikannusta hyödyntävän järjestelmän, tulee kuitenkin huomioida työnantajan velvoitteet työntekijöitä kohtaan.

Sähköiselle työajanseurantajärjestelmälle ja paikantamiselle on monia perusteita. Työn tilaaja saattaa edellyttää sitä. Sähköisellä järjestelmällä voidaan myös helpottaa tuntikirjausta – kun tuntilapuista ja muistinvaraisuudesta on päästy eroon voidaan paikannuksen avulla näyttää pienempi työkohdelista työntekijälle. Samalla palkanmaksuun liittyvän tiedon tarkkuus paranee. Työn tehostaminen on usein monen yrityksen tavoitteena. Myös työturvallisuuden edistäminen on järjestelmän hankinnan takana. Esimerkiksi isommilla työmailla työturvallisuuslakikin vaatii työntekijälistaa – järjestelmän avulla tiedetään helposti reaaliaikaisesti työkohteiden miehitys tarkastajan sitä kysyessä.

Paikannus ja työntekijöiden perehdytys

Oli paikannuksen käyttötarkoitus tai peruste mikä tahansa, on työnantajan kannalta tärkeintä tiedottaa siitä työntekijöille eli perehdyttää heidät uusiin toimintatapoihin. Paikannus ei saa olla työntekijästä riippumatonta – työntekijän on tiedettävä milloin ja miten paikannusta tehdään. Monet liitot ja viranomaiset ovat aiheellisesti ottaneet kantaa paikannuksen käyttöön työelämässä. Myös moni laki, kuten laki yksityisyyden suojasta työelämässä, henkilötietolaki, yt-laki ja työaikalaki säätelevät paikannukseen ja siihen liittyvien tietojen hallinnointia.

Järjestelmän hankinnan on aina oltava perusteltua ja usein paikantaminen vaatii työntekijän suostumuksen. Myös yhteistoimintamenettelyt tulevat monesti kysymykseen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (lyhyesti yt-laki) rinnastetaan usein irtisanomisiin, mutta laki sisältää paljon muutakin työpaikan yhteisten menettelyjen sopimiseksi. Tärkeintä on avoimesti kertoa työntekijöille asiasta, perustella järjestelmän hankinta ja yhteisymmärryksessä sopia toimintatavoista sekä perehdyttää työntekijät niihin.

Haluatko lisätietoja lakipykälien sisällöstä ja mallin perehdyttämislomakkeesta? Lataa oppaamme GPS-paikannuksesta ja työajanseurannasta.

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This