fbpx

Miten voimme optimoida tuotteiden toimitusta ja materiaalivirtojen seurantaa laitoshankkeissa?” – tämä kysymys on ollut projektoivien yritysten työpöydällä jo 30 vuoden ajan. 2020 luvulla useimmat liiketoimintaprosessit ovat digitaalisia ja automatisoituja, parhaimmassa tapauksessa toimintoja optimoidaan tekoälyn avulla. Silti laitoshankkeissa tieto toimituksista, konteista ja pakettien sisällöistä liikkuu Excelien ja sähköpostien välityksellä.

Kaikki projektiliiketoimintaorganisaatiot tiedostavat tarpeen läpinäkyviin materiaalivirtoihin, mutta kysymyksesi usein nousee, miten tätä tarvetta tulisi täyttää. Tuotteiden seuranta RFID-tunnisteiden avulla on yksi vaihtoehto, jota projektiliiketoiminnan ympäristössä käsitellään. 

Haastattelin LogiNets Oy:n toimitusjohtajaa Petri Kiianlinnaa, tavoitteenani oli selvittää onko tuotteiden RFID-tunnistaminen tehokas tapa seurata materiaalivirtoja laitosprojekteissa. Petri on käsitellyt tätä kysymystä jo kahden vuosikymmenen ajan Metson laitoshankkeissa sekä HIIPS-projektin vetäjänä 2000-luvun alussa. HIIPS- projektin tavoitteena oli kehittää laitoshankkeiden toimittajaverkostolle yhteisiä toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja lähetysten seurantaan, hallintaa ja optimointiin langattomien tunnistusmenetelmien avulla. Löydät englanninkielisen tallenteen haastattelusta täältä

Track materials in capital-heavy construction projects using wireless identification technologies

Mitä yritysten tulisi ottaa huomioon sisäisien prosessien osalta ennen kuin ne ottavat RFID- tunnisteet käyttöön materiaalien seurantaan laitoshankkeissa?

Ennen kun yritykset ottavat RFID-tunnisteet käyttöön materiaalivirtojen seurannassa, heidän tulisi määritellä tavoitteet, joita RFID-tunnistuksen käytöllä pyritään täyttämään. Yrityksen perustarpeiden materiaalivirtojen seurannan osalta tulisi myös täsmentää. Vähintään seuraavien pisteiden osalta tulisi olla yrityksen sisäisesti selvät pelisäännöt ja sävelet: 

  • Liiketoimintaprosessit, joissa RFID-tunnisteita käytettäisiin. RFID-tunnisteita voidaan käyttää esimerkiksi logistiikassa, työmaavaraston hallinnassa, kokoonpanon valvonnassa tai tuotteen elinkaaren tietojen hallinnassa.
  • Mikä on tavoiteltu liiketoimintahyöty, joka seurannalla halutaan saavuttaa ? Eli. haluaako organisaatio läpinäkyviä materiaalilogistiikkavirtoja rakennusvaiheessa tai tehokasta kokoonpanoseurantaa?
  • Tasot, joilla RFID-tunnisteita käytettäisiin. RFID-tunnisteita voidaan käyttää tuotteissa tai logistiikkayksiköissä (laitosprojekteissa nämä ovat kolleja ja kontteja).
  • Seurannan laajuus. RFID-tunnisteita voidaan hyödyntää kaikissa projektin materiaaleissa ja laitteissa. Vaihtoehtoisesti tunnisteiden hyödyntämisen voi rajoittaa tiettyihin komponentteihin, kuten instrumentointi- ja automaatiokomponentteihin, mekaaniseen asennukseen yms.
  • Käytettävissä oleva budjetti ja tavoiteltu tuottoprosentti (ROI).

Mitä yritysten tulisi huomioida projektin liiketoimintaympäristössä ennen RFID-tunnistuksen käyttöönottoa?

Projektin luonne on yhtä tärkeä ottaa huomioon kuin yrityksen liiketoimintaprosessi. Läpikäytäviä asioita ovat mm:

  • Projektin koko.
  • Miten hankinta järjestetään – pitäisikö hankinta tehdä samalla järjestelmällä, missä tuotteille merkitään RFID-tunniste vai pitäisikö valittu ratkaisu integroida jo olemassa olevaan ERP:iin tai SAP:iin.
  • Onko toimittajaverkosto paikallinen vai globaali?
  • Mitkä ovat hankkeen osalta kriittisimmät tuoteryhmät, jota tulisi jäljittää?

Onko RFID-teknologian kypsyysaste riittävän korkea, jotta sitä voidaan hyödyntää toimitusten seurannassa maailmanlaajuisissa laitoshankkeissa?

Yleisesti ottaen RFID-teknologian kypsyys on erittäin hyvä. RFID-teknologiat ja -tunnisteet ovat olleet tuotantokäytössä yli 40 vuoden ajan eri toimialoilla. RFID-tunnisteiden standardoinnin osalta tuotetason tunnistamiseen käytetään tyypillisesti matalataajuisia tunnisteita ja logistiikassa korkeataajuisia tunnisteita. Molemmille tunnistetyypeille on olemassa maailmanlaajuiset standardit.

Yksi suurimmista ongelmista RFID-tunnisteiden käytössä laitosprojekteissa on metallisien komponenttien läsnäolo kaikilla seurantatasoilla. Konteissa ja kuorma-autoissa, joissa tuotteet lähetetään, on paljon metallia. Myös monissa tuotteissa ja laitteissa on itsessään paljon metalliosia. Metalliympäristöihin on saatavilla useita RFID-ratkaisuja, mutta nämä tunnisteet ja lukijat ovat kalliita, eivätkä ratkaisut skaalaudu projektiliiketoimintaympäristöön.

On tärkeää muistaa, että RFID ei ole ainoa langaton tunnistusmenetelmä jota voidaan hyödyntää. QR-koodit ja viivakoodit ovat myös luotettavia vaihtoehtoja tavaran tunnistamiseen. Materiaalintoimittajat voivat esimerkiksi tulostaa säänkestäviä lähetystarroja ja -asiakirjoja, joihin on upotettu QR-koodi. QR-koodit voidaan skannata logistiikkapalvelujen tarjoajien toimesta ja projekti työmaalla perus matkapuhelimilla. Tämä vaihtoehto on paljon edullisempi, koska lukijalaitteisiin ei tarvitse investoida ja RFID-tunnisteita ja lähetysasiakirjoja voidaan tulostaa toimittajien tiloissa heidän olemassa olevilla tulostimilla.

 

RFID-tunnisteen lisääminen laitteeseen yksinään ei anna projektin omistajille tarvittavaa tietoa materiaalien seurantaan. Mitä tiedonvaihtoalustoja ja järjestelmiä on oltava käytössä, jotta RFID-tunnistuksesta saatavia tietoja voidaan hyödyntää? 

RFID-tunnisteiden onnistunut käyttöönotto laitoshankkeissa edellyttää projektiliiketoimintaan sopivia ja skaalautuvia ohjelmistoratkaisuja. Ratkaisun tulee olla projektin omistajille ja tuotteiden toimittajille helppokäyttöinen ja sen tulee tukea kaikkien projektiin osallistuvien yritysten toimintaa. Valitun ratkaisun käyttöönoton tulee olla helppoa, koska eri toimialoilla toimivien toimittajien maailmanlaajuisesti odotetaan käyttävän ohjelmistoa tehokkaasti. Ohjelmiston on kyettävä käsittelemään valtavia tietomääriä, jotka tyypillisesti liittyvät laitosprojekteihin – yhdessä projektissa voi olla tuhansia kontteja, satoja ja tuhansia paketteja ja miljoonia erilaisia ​​laitteita. Suosituksena on myös, että ohjelmisto on kaupallinen tuote, ja että sitä on käytetty myös aiemmin laitosprojekteissa. 

 

Onko materiaalien seuranta RFID-tunnisteiden avulla laitoshankkeissa tehokasta?

20 vuoden kokemukseni perusteella en suosittele RFID-tunnisteiden käyttöä materiaalien seurantaan laitosprojekteissa. Projektiliiketoiminnassa esiintyy runsaasti metallia kaikilla seurantatasoilla ja RFID-tunnisteet eivät toimi hyvin tässä ympäristössä. Materiaalitoimittajan sisäiset tuotanto- ja pakkausprosessit eivät myöskään tue tuotteiden merkitsemistä RFID-tunnisteilla. Haasteeksi muodostuu myös RFID- tunnisteiden lähetyksen aikataulutus toimittajille maailmanlaajuisesti. Toimittajilla tulisi olla oikea määrä RFID-tunnisteita toimitusaikataulun mukaisesti. Sadat toimittajat projektissa lähettävät eri kappalemääriä tuotteita eri aikoihin. Lisäksi RFID-tunnisteet ja niiden lukijat vaativat kalliita investointeja.

 

Mikä on tehokas tapa seurata materiaalivirtoja laitoshankkeissa?

Kokemukseni mukaan QR-koodit lähetysasiakirjoissa on tehokas tapa jäljittää materiaaleja. QR-koodeja voi upottaa esim konttierittelyihin ja pakkalistoihin tai tulostaa suoraan tuotteeseen liitettävänä tarrana. Toimittajat voivat tulostaa säänkestäviä lähetysasiakirjoja omilla tulostimillaan, joten tämä menetelmä ei vaadi toimittajilta suuria lisätoimenpiteitä. Myöskään projektoivan yrityksen ei tule tehdä investointeja RFID-tunnisitimiin ja niiden lukijoihin. 

Esimerkkinä, kun asiat on tehty oikein, yhdellä QR-koodiskannauksella konttierittelystä matkapuhelimen avulla saadaan 60 säätöventtiiliä purettua projektialueelle GPS-koordinaateilla.

Globaalien laitosprojektien materiaalien tehokas seuranta on ollut projektoivien yritysten tehtävälistoilla jo pitkään. Maailmanlaajuinen toimittaja verkosto, yhteisten käytäntöjen puute projektien välillä ja projektin elinkaaren tilapäinen luonne voivat vaikeuttaa uusien seurantamenetelmien käyttöönottoa. Yritysten tulee aloittaa asettamalla kristallinkirkkaat tavoitteet ja pitää haluttu seurannan laajuus mielessään etsiessään menetelmiä materiaalin seurannan prosessien parantamiseksi. Kustannustehokkaat ja laitosprojekti ympäristössä testatut ratkaisut tulee valita yrityksen ja projektin tarpeiden perusteella.

 

Haluatko keskustella lisää materiaalivirtojen seurannasta laitosprojekteissa? Ota yhteyttä tiimiimme!

Petri Kiianlinna

Petri Kiianlinna

Toimitusjohtaja

sposti: petri.kiianlinna@loginets.com
puhelin: +358 50 552 7533

Veera Huovinen

Veera Huovinen

Myynti ja markkinointi

sposti: veera.huovinen@loginets.com
puhelin: +358 40 934 5189

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This