Työmaaporttiin investointi voi tuntua isolta kustannuserältä. Miksi porttiratkaisuun investointi kuitenkin kannattaa? Mitä hyötyjä suljetussa työmaassa on?

Työmaalle pääsyn hallinta

Porttiratkaisun suurin etu on siinä, että luvattomat ihmiset tai ajoneuvot eivät pääse työmaalle. Alueelle pääsy on hallitumpaa, koska kulkua voidaan rajoittaa tai estää. Esimerkiksi lapset eivät vahingossakaan eksy suljetulle työmaalle leikkimään.

Työmaalle pääsyn hallintaan on useita erilaisia porttiratkaisuja, kuten pyörö- ja liukuportteja. Portti kannattaa valita työmaan koon ja tyypin mukaan. Liuku- ja ajoneuvoportit sopivat työmaalle, jolla on paljon ajoneuvoliikennettä ja tavaran tuojia, kun taas pyöröportti sopii vain henkilöliikenteen ohjaukseen.

Varkauksien esto

Porttiratkaisu vaatii työmaan aitaamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että työmaan turvallisuus ja varkauksien esto paranee. Kun työkoneet ja tavarat ovat aitojen ja portin takana lukitusti turvassa, voi työnjohto jättää työmaan päivän päätteeksi rauhallisin mielin taakseen.

Erilaisilla liuku- ja ajoneuvoporteilla voidaan rajoittaa ja tarkkailla myös ajoneuvoliikennettä työmaalle. Sisään päästetään vain oikealla asialla liikkuvat, tavaraa tuovat tai noutavat ajoneuvot. Näin epämääräisten pakettiautojen matkassa ei lähde tavaraa työmaalta.

Kulunvalvonnalla tiedetään, ketä työmaalla on

Työturvallisuuslain mukaan työmaan päätoteuttajan on ylläpidettävä ajantasaista henkilöluetteloa. Kun henkilöliikenne ohjataan työmaalle portin kautta, on jokaisella oltava kulkulupa. Lisäksi, työturvallisuus paranee, kun työmaalle menevät vain sille perehdytetyt henkilöt.

Porttiin liitettävä kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan ja esimerkiksi työntekijärekisterin ylläpidon. Usein samalla järjestelmällä hoituvat myös viranomaisvelvoitteet, kuten kuukausittainen työntekijäilmoitus Verohallinnolle. Samalla järjestelmällä voidaan tehdä myös työajanseurantaa. Aidatulle työmaalle tehtävä kulunvalvontakirjaus ei koskaan unohdu, koska portista on pakko kulkea.

Kannattava investointi

Vaikka porttiratkaisu on suurempi investointi, on se työmaan turvallisuuden ja riskien hallinnan kannalta järkevää. Lisäksi työmaaportti on liikuteltava, joten sitä on aina mahdollista hyödyntää myös seuraavalla työmaalla.

Haluatko tietää lisää työmaan porttiratkaisuista?

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This