fbpx

Työmaiden kulunvalvonta – 5 vinkkiä palvelun hankintaan

Sähköisen kulunvalvontajärjestelmän hankintaa on hyvä harkita, mikäli yrityksessä toteutetaan kulunvalvonta manuaalisesti, työntekijätiedot kootaan käsin verottajaraportointia varten tai halutaan varmistaa tehokas ajankäyttö itse työmaan hoitamiseen. Jos yrityksellä on jo kulunvalvontajärjestelmä, on hyvä varmistaa, että järjestelmä vastaa nykyisiä tarpeita. Lue alta, mitä asioita ainakin kannattaa ottaa huomioon sähköisen kulunvalvontajärjestelmän hankintaan liittyen!

1. Kartoita nykytila ja tarpeet

Järjestelmää hankkiessa kannattaa ensimmäisenä kartoittaa nykytila eli nykyiset prosessit, haasteet ja käytössä olevat työkalut, ja sitten tahtotila kulunvalvonnan hoitamiseksi.

Työturvallisuuslaki edellyttää ajantasaista listaa työmaan henkilöstöstä. Miten työntekijätiedot kerätään ja miten lähetetään rakentamisen tiedonantovelvollisuuden mukaiset raportit? Yritysten on raportoitava työntekijätiedot kuukausittain Verohallinnolle, jos yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa.

Entä halutaanko järjestelmään liittää muita ominaisuuksia kuten perehdytykset, työmaapäiväkirja, TR-mittaus, työajanseuranta tai tehdä rajapintoja muihin järjestelmiin?

2. Valitse kulunvalvontalaitteet työmaan koon, keston ja tyypin mukaan

Henkilöliikenteen hallintaan isoille työmaille suositellaan pyöröporttia. Työturvallisuuden kannalta on oleellista, että työmaalle pääsevät vain kulkuluvan saaneet henkilöt. Keskikokoisille työmaille soveltuu hyvin kiinteä lukija kustannustehokkuuden ja siirrettävyyden vuoksi. Pienempiin ja lyhytkestoisiin projekteihin sopivat hyvin erilaiset mobiiliratkaisut. Puhelinta tai tablettia voidaan myös käyttää leimauspäätteenä yhdessä sirukortin kanssa.

Helpointa on kertoa kulunvalvontajärjestelmää tarjoavan yrityksen asiantuntijalle, millaisia työmaita, haasteita ja toiveita kulunvalvonnan suhteen on sekä pyytää kirjallinen tarjous. Asiantuntijoilta voi saada hyviä vinkkejä järjestelmän hankintaan liittyvissä asioissa.

3. Käytä Valttikorttia silloin kun mahdollista

Kokemuksemme mukaan Valttikortti on helpottanut oleellisesti urakoitsijatietojen hallintaa työmailla. Kortin myötä saadaan sähköisesti Vastuu Group- palvelusta urakoitsijan tiedot verottajaraportointia varten sekä pätevyyskorttitiedot. Mikäli työmaalla otetaan sirukortit käyttöön, kannattaa Valttikortin käyttöä edellyttää urakoitsijoilta jo sopimuksen tekovaiheessa.

4. Mieti mitä tietoja tarvitset järjestelmästä

Mikäli toimit päätoteuttajana, järjestelmästä tulisi saada ilmoitusvelvollisuuden mukaiset työntekijätietoraportit verottajalle. Arkea helpottaa entisestään, mikäli raportit voidaan lähettää verottajalle suoraan kulunvalvontajärjestelmästä. Myös AVI:n tarkastajalle tulisi voida ladata työmaan henkilölista sitä pyydettäessä. Useista järjestelmistä saadaan myös tuntiraportit palkanmaksuun tai jälkiseurantaan. Työmaakohtaiset sähköiset perehdytystiedot, TR-mittaustulokset ja työmaapäiväkirjat samassa järjestelmässä voivat myös helpottaa työmaan arkea.

5. Varmista helppo käyttöönotto ja laajennettavuus

Palvelun käytön helppouteen työmaalla ja toimistossa kannattaa kiinnittää huomiota. Miten uuden projektin perustaminen hoituu? Onko järjestelmä helppokäyttöinen, kuinka kauan käyttöönotto kestää ja onko järjestelmä helposti laajennettavissa tarpeiden lisääntyessä? Voiko järjestelmän integroida muihin järjestelmiin?

Lisätietoja:

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This