fbpx

Mikä on työmaapäiväkirja ja miksi sitä kannattaa pitää?

Usein urakkasopimukset velvoittavat kirjaamaan työmaapäiväkirjaan työmaan päivittäiset tapahtumat. On myös urakoitsijan etu ja osa riskien hallintaa dokumentoida sovitut asiat. Työmaapäiväkirjan avulla voidaan todistaa mitä ja milloin on tehty. Esimerkiksi rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin on kirjattu, että ellei toisin sovita, on työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan huolehdittava, että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin merkitään työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Työmaapäiväkirja on esitettävä työmaan valvojalle, joka kuittauksella osoittaa saaneensa sen tiedoksi. Suomessa yleisimmin käytetty on Ratu 5008 työmaapäiväkirja.

Mitä työmaapäiväkirjaan täytyy kirjata?

Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä kenen tahansa osapuolen työmaata koskevat huomautukset. Se, että muutostyövelvollisuudet on kirjattava työmaapäiväkirjaan, on sekä työmaan toteuttajan, että tilaajan edun mukaista. Työmaapäiväkirjaan on hyvä päiväkohtaisesti kirjata muun muassa työmaan olosuhdetiedot, resurssien käyttö, tehdyt työt ja havaitut mahdolliset poikkeamat.

Paperi vs. sähköinen

Perinteisesti työmaapäiväkirjaa on pidetty paperilla. Paperista työmaapäiväkirjaa kannattaa pitää jäljentävillä lomakkeilla, jotta kaikille osapuolille jää siitä kopio allekirjoitusten jälkeen. Työmaapäiväkirjalomakkeista löytyy myös Excel- ja Pdf-versioita. Tärkeää on, että työmaapäiväkirjassa on aina samat tietokentät, jotka täytetään. Näin se on yhdenmukainen eikä asioita unohda kirjata. Paperisen työmaapäiväkirjan huonoja puolia ovat muun muassa suttuiset käsialat ja niiden säilytettävyys.

Sähköisen työmaapäiväkirjan avulla työmaapäiväkirja on saatavilla kaikille osapuolille liitteineen reaaliajassa. Sähköistä työmaapäiväkirjaa täytetään usein erillisessä järjestelmässä, jonne myönnetään pääsy sovituille henkilöille, usein urakoitsijalle ja valvojalle, jotka voivat kirjautua järjestelmään missä tahansa, milloin tahansa. Sähköisen työmaapäiväkirjan yksi tärkeimmistä eduista on sen ajantasaisuus ja läpinäkyvyys kaikille osapuolille. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat työmaapäiväkirjan täyttäminen myös mobiilisti ja helppo tiedostojen ja kuvien liittäminen esimerkiksi työmaan eri vaiheista. Työmaapäiväkirjat hyväksytään suoraan järjestelmässä, eikä niitä hyväksynnän jälkeen voi enää muokata. On myös hyvä, että tarvittaessa on mahdollista ladata ne omalle tietokoneelle ja tulostaa niitä.

Sähköisen työmaapäiväkirjan edut

  • Eroon suttuisista paperilomakkeista, jotka voivat hävitä
  • Voidaan täyttää suoraan työmaalla mobiililaitteella ja ottaa kuvia liitteeksi
  • Voidaan lähettää valvojalle hyväksyttäväksi sähköisesti
  • Työmaapäiväkirjat tallessa yhdessä järjestelmässä ja tarkasteltavissa tarvittaessa

Lue lisää Nopsa-järjestelmästä ja työmaapäiväkirjasta!

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This